Helēna Maistrenko - Plejānieši 2

Plejānieši Otrā tikšanās

Izlīdzināšanās pa dievišķo asi                                                                       2014.04.20.

14 05 11 01Sveicam jūs, mūsu mīļie!

Mēs pavadām jūs, piedalāmies jūsu sevis jaunradē, pašjaunrades procesā. Mēs pievienojāmies jums vēl jūsu izglītojošajā ceļojumā pa Maskavu.

Sveicam jūs kā kosmiskie vecāki un ģenealoģijas glabātāji.

Jūs uzdevāt jautājumu, kāpēc mēs tik aktīvi, tik cieši neiekļāvāmies tajos pārgājienos pa Maskavu, kuri nesen notika, kā ieslēdzošais, aktivizējošais, ierosinošais cikls. Laika raksturojumi, matricas raksturojumi bija citi, mēs bijām klātesoši, piedalījāmies jūsu jaunradē, un mūsu jaunrade bija kopīga, bet atklāti, skaidri jūs mūs nejutāt un neapzinājāties tādā pakāpē kā, piemēram, šodien.

Mēs pateicamies, ka jūs atzināt mūsu klātbūtni un mūsu dalību kā Maskavas, tā arī visas Krievzemes un planētas likteņos, bet tomēr laika, telpas raksturojumi, planetārās apziņas stāvoklis un vadīšana no smalkā plāna bija citāda.

Šodien jums parādījās Bruņinieki – milži, kļuvuši par Debesu Patruļu, kā Gaismas pārvadītāji, kā glabātāji, kā Debesu Karadraudze.

Bruņinieki, ar mieru Pasaulei demonstrējoši, ka ir notikusi sardzes maiņa, notikusi planetāra pārorientācija no iznīcināšanas vektora uz radīšanas vektoru, no neapzinātības verdzības laikmeta uz brīvību uzkāpt garā, planetāro virzītāju – iedvesmotāju maiņa.

Jums parādījās Bruņinieki ne tikai pārskatāmos plašumos, jūs sajutāt viņu planetāro klātbūtni. Varenību un viedumu, dievišķumu un labsirdīgumu, mieru un mīlestību. Gaismas Kolonnas. Miera, saskaņas balstu. Pēc kāda laika jūs ieraudzījāt brīnišķīgas jaunavas, Bruņinieku pavadones – zemes Ladas. Un sirsnīga, apskaidrota, apgarota Dzīve ieslēdzās izpausmē pa visu planētu.

14 05 11 02

Kāpēc aktīvi atjaunojas mūsu sazināšanās?

No smalkā plāna, bet īpaši no starpplānu (tā saucamajām pierobežas, pārejas) struktūrām un telpām tiek aizvākti, atbrīvoti agresīvi, destruktīvi zemes “valdnieki”, kuri ilgus periodus parazitēja un iejaucās planetārajos procesos.

Jaunais ceļojumu pa Maskavu cikls notiks jaunās enerģijās. Harmoniskā saprātīgā stāvokļa izvērstība, plašums, spēks tagad ir tik neaptverami neierobežoti, ka tieši tie – plašums, pilnība un spēks – arī dod to mierīguma jušanu, zināšanu, kura plūst visur. Stabilitāte, līdzsvarotība, harmonija.

Tas nenozīmē, ka beidzas meklējumi, tie pāriet jaunā gultnē un jaunā kvalitātē. Un pats vērtīgākais, pats apbrīnojamākais, ka jūs izdzirdējāt un pieņēmāt darbībai mūsu priekšlikumu par izlīdzināšanos, iztaisnošanos pa dievišķo asi, pēc likuma, pēc sākotnes, pēc to telpas – apziņas-laika – stāvokļu sākumiem, kuri to vai citu iemeslu virknes dēļ bija pārdēvēti, sačokuroti, sašķobīti. Šie izkropļojumi, sašķobījumi, sagrozījumi tika atļauti, pieļauti, pieņemti apzināti vai neapzināti, pēc labas gribas, izvēles vai ar piespiešanu, ar viltu. Jūs pieņēmāt darbībai mūsu priekšlikumu par to procesu un stāvokļu izgaismošanu un novešanu harmonijā, kuri uz šodienu ir gatavi un iespējami izlīdzināšanai. Tādas darbības ir nozīmīgas visiem, pirmkārt, protams, Zemei un cilvēkiem, ne mazāk svarīga tāda jūsu dalība ir telpai un iemītniekiem, jums šodien ar fizisko redzi neredzamiem.

Šo virzienu jūs izjutāt, pieņēmāt, par ko mēs jums pateicamies. Tas kalpoja kā ļoti spēcīgs impulss. Un ja pirmais pārgājiens bija kā potenciāls vai kā iespēja, tad jaunais ceļojumu cikls notiks kvalitatīvi citā enerģētiskā vijumā.

Mūsu saziņām, tikšanās reizēm būs turpinājumi, pie kam mēs aicinām ne tikai uz grupveida saziņu, bet arī uz individuālu. Var iziet uz sarunām ar mums, uz jautājumiem un atbildēm, uz zināšanu un enerģiju, metodiku un prakšu pieņemšanu. Darba formu, jaunrades, izziņas formu var būt daudzveidīgs, daudzplānu daudzums. Svarīga ir jūsu iekšējā vēlēšanās, noskaņotība un gatavība. Zināšanas var nākt caur jebkuriem jaunrades veidiem, ne tikai mutvārdu, svarīgi tikai, lai jūs ļautu tam notikt.

Mēs neejam uz saziņu un nepiedāvājam tādas tikšanās pārāk informētiem vai īpaši sekmīgiem jaunrades darbiniekiem, tāpēc ka viņi zina un pārvalda īpašus profesionālus kanonus. Pats vārds “kanoni” ir lielisks, bet šo jēdzienu mēs tagad traktējam tieši kā ierobežojumu, noteiktus štampus, šablonus, tradīcijas.

Kanoniem pēc sākotnes nav ierobežojumu, tiem piemīt ass vai serdenis. Bet visiem tagadējiem ikonu, gleznu, muzikālo skaņdarbu utt. rakstīšanas noteikumiem ir pilnīgi noteikti ierobežojumi – noteikti rāmji, kurā ir iespiesta jaunrade. Jaunrade nav obligāti jāierobežo rāmjos. Un tie, kuri iziet aiz pieļaujamā robežām, rada tā saucamos alternatīvos mākslas veidus. Kam arī ir vietā būt, bet mēs tagad ne par to runājam.

Tāpēc mēs sakām, ka pieņemt informāciju ir iespējams un ir par labu atzīstams ne tikai māksliniekiem, dzejniekiem un mūziķiem, bet arī jebkuram, un īpaši – augšupejošam garam, un šis paņēmiens īstenosies tieši tā, kā jābūt priekš paša cilvēka.

Tagad mēs liekam priekšā lielāku uzmanību sakoncentrēt uz praksi un pavērot, apzināti piedalīties sevis radīšanas procesā, izmantojot starptelpisko gaismas konusu.

Jūs pieprasījāt uzstādīt to ar mērķi izlīdzināties pa dievišķo asi. Sazinoties ar savu glabātāju, var paziņot pat atbrīvošanos no tām programmām, kuras vairs nav saskanīgas ar jūsu izvēli, kuras ir pārstājušas būt pavadoņi jūsu ceļā, kurām jūs esat gatavi teikt “ardievu” un kuras ir gatavas atvadīties no jums. Var teikt: “ardievu” kaunam, bailēm. Konkrēti tām bailēm, kura izpeld no mazas apzinātības, raksturīgas mums agrāk. Piemēram, jūs lieliski apzināties, ka ne tuvu visas jūsu rīcības un darbības bija pietiekami viedas. Sapratne par to var vilkt sev līdzi vainas sajūtu un bailes kļūdīties no jauna.

Pārstāsim lamāt un pelt sevi par to, ka kaut kad un kaut kur rīkojāmies ne pārāk saprātīgi. Kad apziņas stāvoklis atrodas agras bērnības līmenī, stipri nepeļam, nelamājam un nesodām bērnus. Saprotam, ka caur to vajag iziet. Lieliski apzināmies arī, ka jaunības apziņā arī ir situācijas, kuras vajag izdzīvot, lai ieietu pieaugušā vecumā. Attiecieties tēvišķīgi, kā vecāki pret tām pieredzēm, kuras tika iegūtas ilgā ceļā.

Var arī tā iztēloties, ka jūs uzreiz bijāt viedi, pēc tam apziņā nolaidāties līdz agrai bērnībai, pēc tam apziņā atkal uzkāpāt līdz viedajam, bet jau citam, kvalitatīvi jaunā līmenī. Tā ir tā tēlainā nolaišanās un uzkāpšanas ziedlapiņa, kuru mēs jau pieminējām: nolaidāties, uzkāpāt.

Ja runā par mums, Plejāniešiem, tad mēs esam pārsteigti, iedvesmoti no jūsu drosmes, izturības, garīgā dāsnuma, jūsu izvēlēta un nodzīvota. Zināmā nozīmē mēs nogājām no šī ceļa, neizvēlējāmies to, un šodien, pateicoties jums, caur jums mēs spējam pieskarties, iepazīties ar jūsu atklājumiem. Savukārt mēs piedāvājam jums gan savu palīdzību, gan atklājumus, kuri notikuši pie mums un ar kuriem mēs esam gatavi dalīties ar jums. Šī apmaiņa ir savstarpēji izdevīga, abas puses bagātinoša.

Materiālais komerciālais izdevīgums paredz daļēju atklātību, nepateikšanu līdz galam, noteiktu interešu vai dividenžu slēpšanu. Mēs ar to saprotam citu izdevīgumu, ar kuru visas attiecības ir caurspīdīgas. Labumu saņem katra puse kā sekas kvalitatīvai enerģiju transformācijai, kura bāzējas uz atklātumu un uzticēšanos.

Tagad tiek piedāvāts uzstādīt starptelpisko gaismas konusu no apakšas un pavērot, kas pie tam notiek.

Konuss, uzstādīts no apakšas, lielā mērā ir orientēts uz apakšējām, “fiziskajām” čakrām, par kurām agrāk bieži tika runāts kā par necienīgām, miesiskām un pat netīrām. Vienas no lamatām, kurās iekrita liela cilvēku grupa, bija tādas, ka uzmanība tika veltīta tikai, lai atveseļotu, pamodinātu un attīstītu čakru augšējo grupu, orientētu uz garīgumu. Ja pie tam ņem vērā, ka neieslēdzās mīlestības centrs, sirds centrs, kurš bija pildīts ar bailēm, sāpēm, skumjām, vilšanos, tad kļūst skaidri redzama fiziska, dvēseliska un garīga kropļa nesaskaņotības, klibuma aina.

Līdz tam laikam, kamēr pats cilvēks neizvēlēsies tīrību, dievišķumu, pateicību visām savām daļām un izpausmēm, viņš atradīsies pats savos netīrumos un piesārņos ar sevi telpu, kā arī zemi. Caur apakšējo konusu ir iespējama un par labu atzīstama ķermeņa apakšējo centru izlīdzināšana un izgaismošana, kā arī veselības impulsa saņemšana.

Apakšējie centri, nonākot veselīgā stāvoklī, enerģētiskā piepildītībā un piesātinātībā, ieejot izlīdzinātībā pa dievišķo asi, ieslēgs uz pilnu jaudu un produktīvu darbību arī augstos centrus.

Nākošā svarīgā piezīme: jūs tagad piedalāties enerģētiskā izstiepšanā, jūsu smalko ķermeņu un, protams, fiziskā ķermeņa izlīdzināšanā. Tāda izstiepšana ļauj visām čakrām, centriem ieņemt ķermeņos pareizos izejas stāvokļus. Pievērsiet uzmanību, ka daudzi centri ir izlēkuši no savām “ligzdām”. Pa kreisi, pa labi, uz priekšu, atpakaļ, daži ir pacēlušies augstāk vai nolaidušies. Iepriekš mēs jums reti norādījām uz to, ka centri ir izsisti, nobīdīti no savām “ligzdām”, nolēkuši no ass un izliekuši pašu asi. Šodien pievēršam īpašu uzmanību izlīdzinātībai, iztaisnotībai pa asi.

Nolieciet savus enerģētiskos centrus vietā, tajā dzimtajā stāvoklī, kurā katram pienākas būt pēc likuma, pēc ass. Apziņā augšupcelieties, izšaujiet staru uz to zvaigzni, kura tiek dēvēta par dvēseli. Izšaujiet tādu staru un iztēlojieties, ka karājaties šajā pavedienā un svara jeb smaguma ietekmē visi centri izkārtojas pa stīgu, pa asi. Tagad novāciet smagumu, jūs vairs nekarājaties, bet vienkārši atrodaties šajā stāvoklī, izlīdzināti pa asi. Enerģētiskie centri no šī brīža atrodas savās dzimtajās vietās! Tā ir jūsu izvēle, tas ir jūsu pavēlējums!

Tagad skatieties, cik viegli savā dzimtajā vietā nostājas ēteriskais dubultnieks! Mēs rekomendējam, piedāvājam veikt tādu praksi diezgan regulāri, kamēr nesāksiet manīt, ka visi jūsu centri stabili ieņem savas dzimtās vietas. Pēc tam tādu praksi var izmantot retāk, kad gadās.

Tagad astrālais dubultnieks ļoti viegli ierindojas, ieslēdzas, un pavērojiet, iespējams, pēc šodienas prakses jums būs vieglāk pārvaldīt savas jūtas un emocijas. Jūtas – tas ir tas, ko mēs iekšā pārdzīvojam, bet emocijas – tas, ko uz āru izdodam. Nokļūstot neharmoniska emocionāla fona stāvoklī, atcerieties tagadējo un jau no tā jūtiet un darbojieties tālāk.

Tagad formējas, ceļas augšā mentālais dubultnieks, izlīdzināts pa asi. Var iztēloties, kā matrioškas viena pēc otras ieņem savus veselīgos stāvokļus. Kad ierindojas, nostājas savā dabiskajā stāvoklī astrālais, mentālais dubultnieks utt., starp viņiem aktivizējas ieslēgšanās, mijiedarbības, saskaņotība. Pēc vēlēšanās, pēc gatavības varat pavērot, kā ieslēdzas nākošais dubultnieks, un tālāk mēs nesauksim, paskatieties, sajūtiet, cik, kam var izlīdzināt un pieslēgt dubultniekus ar atbilstošu ķermeņu aktivizāciju.

Līdz 13 ķermeņiem nesteidzieties tikt, šajā līmenī pārvaldīt savus ķermeņus jūs vēl nespējat.

Paskatieties, kur ir fiziskais ķermenis un kādi jūs paši esat. Cik matriošku tagad ir nostājies savās vietās, ievērojiet, ka šos ķermeņus jūs jau spējat vadīt, mijiedarboties ar viņiem, ieiet viņos kaut vai kā novērotāji, just viņos, domāt, būt skaidrībā ar viņiem. Ķermeņu pārvaldīšana, vadīšana tik daudz, cik esat kļuvuši spējīgi. Viņus var saukt par apdzīvotām vai apdzīvojamām teritorijām, plāniem, telpām.

Mēs piedāvājam jums just vai sajust, vai ir nākuši klāt spēki, pārliecība, varenība, jaunais statuss varbūt, spēkavīra sajūta. Neskatoties uz to, ka viss ir ļoti maigi, mierīgi, gludi, parādās pat ne spēka sajūtas stāvoklis, bet sevis sajušana citā kvalitātē, citās telpās, statusos, pasaulēs, apziņās. Ieiešana savā veselajā veselumā caur sevis vienotību ar sevi. Sevis tāda pieņemšana un sevis tāda apzināšanās.

Jūs tagad jautājat par apvalkiem un ķermeņiem. Ir tāda saruna. Ir tādas tēmas. Dažas, teiksim, civilizācijas dod priekšroku vākt, pievienot, iegūt, apgādāties un pat pārņemt pēc iespējas lielāku daudzumu apvalku. Tas ir nedaudz citāds enerģētisks kvalitatīvs stāvoklis. Tie, kuri ir orientēti, noskaņoti uz ģērbšanos, apvalku iemantošanu, tā pieaug.

Jūsu dabai piemīt iespēja pārvaldīt, vadīt, atrasties saskaņā ķermeņos. Ķermeņi ir citāds, kvalitatīvi citāds stāvoklis nekā apvalki. Apvalki ir savdabīgs pārklājums, īpašs apģērbs. Ķermeņiem ir plašas, daudzplānu iespējas, raksturojumi, potenciāli, spējas. Un ja veic analoģiju vai salīdzināšanu, tas ķermeņi var sevī ietvert daudz apvalku kā noteiktas spējas vai iezīmes. Bet izvēle vienalga paliek jūsu, ko jūs vāksiet: apvalkus vai aktivizēsiet un pieaugsiet ķermeņos. Šodien jums ir iespēja sajust, kas tas ir – ķermeņi, kuri pēc dzimšanas tiesībām, radīšanas pēc tēla un līdzības ir doti potenciālā no sākotnes.

Sajūtiet sevi savos ķermeņos. Jūs viņus pārvaldāt, jūtat viņus, dzīvojat. Ķermeņus var turpināt būvēt, apgūt, paplašināt tālāk, augstāk, plašāk. Derīgi zināt, ka ķermeņi – tas ir ceļš, kuru jūs, tāpat kā mēs, izvēlējāmies sākotnēji. Vai jūs maināt savu ceļu vai paliekat uz sensenā – izvēle vienmēr ir jūsu.

Jūsu ķermeņi paliek ar jums.

Jūsu izlīdzinātība pēc dievišķuma atrodas jūsos, ar jums.

Pateicamies.

Lai mūs gaida jaunas gaišas tikšanās.

Jūsu Plejānieši.

 

Helēna Maistrenko

 

Pievienots 11.05.2014

http://sanatkumara.ru/stati-4/pleyantsi-2

Tulkoja Jānis Oppe