Matrica-5[1]

image001

Tulkotāja priekšvārds.

Gribat zināt, kas jūs esat patiesībā? Kāpēc piedzimāt tieši šeit un šajā laikā? Ko nozīmē apkārt notiekošais un dzīve konkrēti? Kas jūs gaida pēc šīs dzīves? Kāda ir Realitātes būtība?

Šeit pirmoreiz priekš runeta tiek publicēts visai interesants, globāls un atskurbinošs materiāls, kuru droši var nosaukt par pašu spēcīgāko zināšanu paketi uz šo brīdi. Jūsu priekšā – Matrica, kāda tā ir. Informāciju par šo grāmatu jūs varat atrast angļu valodā, oriģinālajā vietnē http://www.trufax.org/ (tekstu meklējumi aizņēma man vairākas dienas niknas sarakstes. Pašas grāmatas var vienīgi nopirkt, pasūtot pa pastu. Torentu un pdf-u nav, un tas ir pareizi, infa nav “priekš visiem”. Taču galvenā neizdarība ir izlabota: tagad šie teksti parādīsies runetā. Materiāls ir nosaukts – “Matrica”, skaitā 5 grāmatas. Tieši no šī materiāla savu sākumu (un nosaukumu) ieguva pazīstamā brāļu Vačovsku kinotriloģija. Šo materiālu pirmās daļas (publicētas vēl 1988. gadā) kalpoja kā iedvesmas avots jaunajiem režisoriem (līdz ar Bodrijara un citu filozofu grāmatām), kuri lasīja pirmās grāmatas no sērijas “Matrica”, strādājot pie filmas pirmās daļas.

Šīs grāmatas ir sarakstījuši dažādi cilvēki, apvienojuši savus pūliņus un materiālus vienkopus, un tagad viņi to visu vada kā Leading Edge International Research Group. Tās galveno autoru skaitā ietilpst pazīstamais pētnieks un institūta, kurš nes viņa vārdu, vadītājs Roberts Monro (Robert Monroe), kā arī Vāls Valerians (Val Valerian) (īstajā vārdā Džons Greiss). (Google un wiki par šiem cilvēkiem jums pateiks vairāk.)

Šīs grāmatas kosmogonija apraksta visu, par ko nesen runāja “insaiders” savā “atklāsmē”[2], un daudz, daudz vairāk. Par cik es pats tagad esmu aizņemts ar pašu oriģinālo tekstu lasīšanu (kurus man ar lielām grūtībām izdevās dabūt caur trešajām rokām Vācijā), rakstīšu galvenās infas izvilkumus samērā ar tās “sakratīšanos” saskanīgā un saspiestā struktūrā.

 

 

Pasaules-ēkas Okeāns un Medūzas-Logosi

Un tā, lai aprakstītu ap mums notiekošo, izmantosim vēl vienu pazīstamu metaforu. Pasaules-ēkas Okeānu. Šajā Okeānā mīt – brīnišķīgas radības, saaustas no Saprāta (informācijas) un Enerģijas, nosauksim viņas – “Medūzas-Sub-Logosi”. Lai cik savādi tas nebūtu, viņas novērojušie cilvēki (astrālo iziešanu laikā) redz viņas tēlā, kurš ļoti atgādina tieši medūzu. Lai gan nekā savāda šeit nav, ja tiek skaidrībā.

image002

Lūk, viena ir jūsu priekšā, papriecājieties. Šī būtne faktiski ir jūsu Augstākā Es (Augstākās Dvēseles) portrets, vienai no inkarnācijām, kura jūs tagad esat, šajā dzīvē, 3-šā Blīvuma realitātē.

image003

Augstākās Dvēseles un viņu inkarnācijas

Bet augšā – jūs redzat attēlu, kuru radījis mākslinieks, “Matricas V” līdzautors, pēc visa astrālajās iziešanās ieraudzītā aprakstiem. Tās ir Augstākās Dvēseles (“Medūzveidīgie-Sub-Logosi”), kuras iziet Pieredzes Iegūšanas Ciklu vienā no 3-šā Blīvuma realitātēm. Var teikt, ka viņas “barojas”. Viņu barība – iegūtā un apzinātā pieredze. Bet personīgi jūs tagad – viens no pašiem sarežģītākajiem un interesantākajiem šīs Būtnes “orgāniem”: viņa “tausteklis”, kurš tad arī vāc ļoti vērtīgo sevis apzināšanās pieredzi, iegremdējoties Blīvumā un ejot cauri domformu “Spēlēm”.

Ieskatieties šajā attēlā. Pamēģiniet apcerēt to. Kādu iekšējo atsaukšanos tas jums izsauc? Ievērojiet, ka no pašas “medūzas” arī stiepjas uz augšu diedziņš. Tas transcedenti ved pie augstākām, “lielākām” Kolektīvajām Dvēselēm-Logosiem, kuru “taustekļi” savukārt ir šie Logosi, bet par kurām šie pēdējie vēlāk kļūs. (Tāda ir transcedentijas būtība – kļūšana, sevis asociācija, no mazā uz lielo). Un tā tālāk, līdz pašam Pirmatnējam Logosam – mūsu Vienīgajam Bezgalīgajam Radītājam.

Principā, gandrīz vienmēr, kad mēs lūdzam “Dievu” – mūsu lūgšana ir vērsta uz mūsu Augstāko Dvēseli – mūsu Pavadoni un Sub-Logosu. Dažas lūgšanas ir vērstas uz pašu Centru – pie Vienīgā Bezgalīgā Radītāja (Visuvarenā), kurš ir klātesošs Visā. Lūgšana – tā ir mūsu sazināšanās ar Augstāko Dvēseli, kā arī ar Vienīgo.

“Barojoties ar pieredzi” savu taustekļu-inkarnāciju nolaišanas apakšējos Blīvumos ceļā, šīs Hiper-Medūzas (Augstākās Dvēseles) izmanto vienu no diviem paņēmieniem:

Sinhrono Inkarnāciju ceļš (daudz inkarnāciju vienlaicīgi, ātrs Cikls).

Singulāro inkarnāciju ceļš (tikai viena inkarnācija, lēns Cikls).

Dabas Gara ceļš (dažādas dabas pasaules izpausmes, Zemes planetārā ķermeņa Augstākais Es grāmatā “Matrica-5” tiek apspriesti tikai netieši).

Pašas Augstākās Dvēseles atrodas par dažiem blīvumiem augstāk kā viņu inkarnācijas\iemiesojumi. Ja jūs tagad esat 3-jā blīvumā (bet pēc nomiršanas – nonākat 4-jā, astrālā), tad jūsu Augstākā Dvēsele visdrīzāk atrodas 5-jā.

Augstākās Dvēseles sāk pieredzes vākšanu pakāpeniski, inkarnējot sākumā Dabas Garā, pēc tam apgūstot Virknes inkarnācijas, un tikai pēc tam, pēc pietiekamas “bāzes pieredzes” iegūšanas, dažas no viņām uzdrīkstas Vienlaicīgo inkarnāciju ciklu. Šis cikls ļauj vākt pieredzi daudz, daudz reižu ātrāk. Taču tam atkal ir nepieciešams zināms Augstākās Dvēseles briedums, jo ne katrai no viņām ir pa spēkam tik daudzu plūsmu apstrāde vienlaicīgi.

Sinhrono Inkarnāciju ceļš shematiski ir attēlots iepriekšējā zīmējumā. Tajā Medūza-Logoss (Augstākā Dvēsele) izmanto uzreiz daudz “diedziņu”-inkarnāciju, kuru indivīdi dzīvo Sinhroni (paralēli) dažādos planetārā blīvuma periodos.

image004

Laika spirāle

Tas ir, inkarnācijas ir izkaisītas laikā, taču ir klātesošas paralēli visos slāņos (par cik laika linearitāte ir iluzora). Pašu par sevi laiku var salīdzināt ar “spirālveida ruleti” vai magnetofona lentes spoli. Sinhronajā Ciklā Medūza-Logoss ielaiž uzreiz daudz “taustekļu” visos satītās spoles-laika “sektoros” un it kā “skenē” visu “spirāles” saturu vienā reizē. Kā jau tika teiks, tas ir daudz reižu sarežģītāk, bet dod ļoti ātru rezultātu. Var izdarīt analoģiju ar kompaktdisku: iztēlojieties, ka viena nolasošā lāzera stara vietā atskaņotājam ir vairāki tūkstoši, kuri var nolasīt visu disku dažās sekundēs. Ne visas Augstākās Dvēseles uzdrīkstas šo paņēmienu. Tikai pieredzējušas, drosmīgas (jā, tieši tā) un reiz jau mēģinājušas nolasīšanas Virknes Ciklu (sk. tā aprakstu zemāk).

Indivīdi, kuri inkarnējas Sinhronajā Ciklā, parasti neatceras savas “citas” inkarnācijas, un viņu uzdevums ir savākt pēc iespējas daudzveidīgāku pieredzi, balansējot starp Polaritātēm. Pie tam vienām inkarnācijām pieredze būs “zema” (rupjas vibrācijas, negatīva prevalēšana, kalpošana sev un tml.), bet citām – “augstas” (augstas garīgas vibrācijas, pozitīva orientācija, kalpošana citiem un tml.). Pietiekama daudzuma pieredzes iegūšanai nepieciešams tūkstošiem inkarnāciju. Lai kādu dzīves ceļu jūs neizvēlētos – uzticieties savai Augstākajai Dvēselei. Viņa zina, tieši pēc kādas pieredzes jūs atnācāt šoreiz. Lai kāda inkarnācija jūs nebūtu un lai kāds nebūtu jūsu ceļš – ziniet, ka jūs vienalga rezultātā atgriezīsieties, apzinoties sevi kā Augstākā Dvēsele.

Augstākās Dvēseles, kura iziet Sinhrono ciklu, inkarnācijas parasti atrodas dažādos laika laikmetos. Pie tam Fināla inkarnācija (kura noslēdz ciklu) ne obligāti atrodas 3-šā Blīvuma Spēles Finālā. Piemēram, viena no bāzes (kuras vāc rupju pieredzi) inkarnācijām var atrasties Spēles Finālā, bet Fināla inkarnācija – kaut kur senajā Grieķijā vai Babilonā. Bet tā vai citādi informācija no vienas inkarnācijas momentāni tiek nodota pārējām, caur Augstāko Dvēseli. Tāpēc tagad, kad jūs lasāt šo tekstu, visas jūsu Augstākās Dvēseles inkarnācijas, lai kur viņas neatrastos, saņem (lielākajā mērā neapzināti) to pašu informāciju. No šejienes sapņi, deja vu un citas signāla “cauri izsišanās”.

Fināla stadijā (kad Spēles cikls tuvojas beigām) mēdz būt tā, ka vienas un tās pašas Augstākās Dvēseles inkarnācijas dzīvo vienā un tai pat laikā. Daži cilvēki satiek savas inkarnācijas, pie tam ne vienmēr apzinoties, ko redz savā priekšā.

Cilvēce tagad pamatā – tās ir Augstāko Dvēseļu, kuras iziet tādus Sinhronos Ciklus, inkarnācijas. Pieredze viņām ir vajadzīga jebkāda! Nemēdz būt “nevajadzīgas” vai “veltas” pieredzes. Šajā nozīmē Medūza-Logoss ir “visēdāja”. Tāpēc inkarnācijām (cilvēkiem) pēc būtības nemēdz būt “kļūdu” – vienīgi aizkavēšanās. Bet visa pieredze iet krājumā. Priekšpēdējās un Pēdējā inkarnācijas noslēdz Ciklu, un Pēdējā Inkarnācija jau pati transcedenti identificē sevi ar Augstāko Es (faktiski kļūst par Medūzu-Logosu). Parasti Pēdējās Inkarnācijas – tā ir apskaidrošanās, iziešana aiz parastās sapratnes ietvariem, pakāpeniska iziešana no Spēles. Beidzot ciklu, Medūza-Logoss paceļas uz augstākām Okeāna (Blīvumu oktāvas) Sfērām, viņai līdz šim neredzētām.

Jūs visi savā pieredzē pamanāt, ka Sinhronajiem Spēlē tiek būvētas visādas intrigas. Tāda ir Spēles būtība.

image005

Inkarnācijas Virknes Ciklā

“Konkurences” noskaidrošanai tagad vajag pateikt par Singulāro Ciklu. Tajā Medūza-Logoss izlaiž tikai vienu “diedziņu”, un “pieredzi” viņa “nolasa” ilgi (pa vienai inkarnācijai, singulāri), kamēr pakāpeniski “attin” spirāli-laiku, pa vienai inkarnācijai vienā reizē. Attēlā jūs redzat šī mehānisma attēlojumu mākslinieka acīm, kurš ir apcerējis šīs lietas savu astrālo iziešanu laikā. Var teikt, ka šīs Augstākās Dvēseles ir salīdzinošas jaunas, un spējas apstrādāt informāciju viņām vēl nav tādas, kā pieaugušām, pieredzējušām Augstākajām Dvēselēm. Tāpēc viņas pagaidām vēl nemīl “riskēt”.

image006

Faktiski Spēles, kuru mēs redzam ap sevi šajā Blīvumā, būtība – tā ir dažādu Medūzu-Logosu pieredzes “savstarpēja iegūšana” ar viņu “diedziņu”-inkarnāciju palīdzību. Citiem vārdiem, šeit, šajā Blīvumā, “barojas” kā Paralēlās, tā arī Virknes Medūzas-Logosi (Augstākās Dvēseles). Sinhrono Augstāko Dvēseļu ir daudz, daudz reižu mazāk kā Singulāro. Tā kā Sinhronajai nolasīšanai vajadzīgs noteikts briedums, kā arī drosme.) Pie tam viņu mijiedarbību mēs 3-jā blīvumā uztveram kā paradoksu: Singulārās pēc būtības PALĪDZ Sinhronajām iegūt pieredzi, TRAUCĒJOT viņām pabeigt Ciklu un būvējot dažādas intrigas, PATEICOTIES KURĀM Sinhronās iegūst pieredzi ātrāk. Uztverat visu šī paradoksa ironiju? Tā gaismā “insaidera” vārdi par upuri, kuri viņi ir nesuši, ienesot Negatīvismu, neizskatās tik absurdi.

“Matricas” autors rekomendē uzskatīt šo mijiedarbību kā komandu spēli. Jo kāds gan taču var būt skatāms futbols bez interesanta pretinieka!

 

Polaritātes

Taču šeit lielu lomu spēlē Polaritātes un tas, kā ar tām operē abu “komandu” Augstākās Dvēseles. Īsumā – galējās Polaritātes, kā negatīvā, tā arī pozitīvā, ir izdevīgas tikai Virknes inkarnācijām, kuras izdzīvo barā, masveidā. Jebkurš tirāns-diktators un jebkurš “gaismas darbinieks” veic vienlīdz efektīvu darbu priekš Virknes, šūpojot Polaritātes galējos stāvokļos.

Bet Vienlaicīgie dzīvo divu polaritāšu “sintēzē” vienotā Balansā. Pie tam nevajag jaukt Iņ un Jaņ ar patieso Līdzsvaru.

Tagad par situāciju uz Zemes var teikt vienīgi, ka visi pūliņi cilvēces “apvienošanā” vienā globālā valstī ar vienotu valdību, Vienotas Pasaules Kārtības radīšanā – tie ir Singulāro būtību (kurām uz Zemes vajadzīga bara kārtība, nevis Individuālā) pūliņi pretoties tam, lai Augstākās Dvēseles varētu uz Zemes iziet pieredzes nolasīšanas Sinhrono Ciklu.

Vienīgais, ko viņas pie tam neņem vērā – tas ir tas, ka ir jau pārāk vēlu, un Augstākās Dvēseles, ejošas Sinhrono Ceļu, drīzumā pabeigs Spēli, pārejot uz augstākiem blīvumiem, atstājot Singulārās izspēlēt līdz galam savu “ilgo vēsturi”.

Starp citu, izdaudzinātais “insaiders” ir tieši šo, citplanētu Singulāro būtību, pārstāvis.

image007

Vēl viens “kauliņš” Spēlē. Ļoti bīstams (īpaši tagad, pirms Pārejas), bet arī paredzēts mūsu Mācībai. Lieta tā, ka (spriežot jau pēc daudziem avotiem) ir Singulāras būtības (citplanētu) ar ļoti izcilu mentālu spēku, kuras prot ļoti labi taisīt Blīvumu un Matricu Replikācijas (“virtuālās” kopijas) Oktāvas ietvaros. Faktiski mēs arī dzīvojam tādā Matricā. (Atcerieties, ka pirmais “insaiders” teica: “Bet jūs esat pārliecināti, ka dzīvojat uz tās planētas, uz kuras domājat?”) Viņa ir uzkonstruēta pēc īstās tēla, bet pēc būtības ir viltojums. Tāpat arī astrālam ceļotājam Oriģināla vietā var iesmērēt, piemēram, 4-tā vai pat 5-tā Blīvuma kopiju (repliku). Līdz pat 12-jai.

Nu, mēs visi zinām Bībeles stāstus par to, kā “nešķīstais” labi prot imitēt pat “eņģeliskas” īpašības, ar visām izrietošām sajūtām priekš viņa izvēlētā “mērķa”. Tāpēc ir jābūt maksimāli uzmanīgiem. Tā ir Spēles daļa un apmācības daļa Augstākās Dvēseles tapšanas procesā. Replikatori nevar radīt, bet tikai kopēt. Bet SubLogosi – prot radīt. Tāpēc cilvēkiem tik bieži tagad atgādina: atcerieties, kas jūs esat.

 

 

Māksla būt Vienlaicīgam[3]

image001

Grāmatas “ Matrica-5” tulkošana ir diezgan darbietilpīga lieta, bet laika ir arvien mazāk. Tulkot to pilnībā principā pat nav pilnīgi mērķtiecīgi: grāmata parāda sevi kā visai haotisku piezīmju sakopojumu, kuras var sagrupēt pa galvenajām tēmām, un iznāks 4-5 tēmas. Katrā no šīm tēmām ir galvenā informācija, kurai ir nozīme tiešai dzīves praksei. Tāpēc es nopublicēšu “izspiedumu” no manis izlasītājiem rakstiem, kurā izklāstīšu tieši praktiski svarīgu informāciju.

 

PIRMKĀRT: Kam domāta šī informācija.

Parasti mēs mērām savas dzīves veiksmīgumu pēc panākumu, komforta iegūšanas un dažādu vajadzību apmierināšanas pakāpes. Grāmatas “Matrica-5” uzmanības centrā ir cita perspektīva un cita gradācija: jūsu iemiesojuma (inkarnācijas) uz šīs planētas attīstības pakāpe. Pamatā tas tiek izteikts tā – kādā mērā ķermeniskie aspekti\vērtības dominē pār garīgajiem, un otrādi. Pēc (pus-nosacītas) gradācijas autors dala cilvēkus apakšējo līmeņu, vidējo līmeņu, augšējo līmeņu iemiesojumos un Fināla (kā arī Pamodināto Fināla) inkarnācijā\iemiesojumā.

Cik lielā mērā jūs aizrauj mijiedarbības ar ārējo pasauli, sociumu process? Cik lielā mērā jums ir svarīga citu atzinība, stāvoklis sabiedrībā, statuss? Cik lielā mērā jūs aizrauj šīs pasaules tehnoloģiskās iespējas, tai skaitā jaunradei? Cik nopietni jūs uztverat notikumus redzamajā apkārtējā pasaulē? Vai jūs reizēm (vai bieži) jūtat, ka viss notiekošais pēc būtības ir Spēle? Vai mēdz būt tā, ka jūs jūtat apslēptu vēlēšanos nepiedalīties dzīves notikumos, bet tikai novērot tos? Atbildot sev pašam uz tādiem jautājumiem (tikai godīgi), jūs apmēram varat noteikt, kur jūs atrodaties inkarnāciju perspektīvā.

Grāmatas “Matrica-5” materiālu mērķa auditorija ir Fināla inkarnācijas. Parasti tie ir cilvēki, kuri jūt (sākumā – neapzināti) savu dziļo augošo tieksmi “atiet” no Spēles, pārstāt aizrauties ar dažādiem tās aspektiem. Ar laiku tādi cilvēki arvien asāk jūt notiekošā “neīstumu”; kaut arī viņiem nākas spēlēt, katru reizi iegremdējoties kārtējā Spēles vijumā, viņi iekšēji “rauc pieri” no sirsnīgas nevēlēšanās nodarboties ar to visu.

Kurš ir lasījis slaveno Selindžera romānu “Uz kraujas rudzu laukā”, tas atceras, kā savu iekšējo uztveri apraksta galvenais varonis Holdens Kolfīlds: viņš apslēpti redz un jūt, ka viss apkārt tikai izliekas īsts, bet patiesībā caurcaurēm ir piesūcināts ar liekulību, izlikšanos un nejēdzību. Tās ir tipiskas Fināla iemiesojuma pazīmes, gatavošanās iziešanai no Spēles: visa pieredze 3-jā blīvumā jau ir savākta, un Augstākā Dvēsele gatavojas beigt Spēli, lai pārietu uz daudz augstākiem blīvumiem. Būtībā Holdena Kolfīlda tālākā dzīve noteikti atvedīs viņu pie apgaismības, un viņa Augstākais Es piedāvās viņam visus ceļus un sviras sevis apzināšanai ar sekojošu Spēles pabeigšanu.

Vidējās un Zemvidējās inkarnācijas, lasot šo tekstu, visdrīzāk visu interpretēs nepareizi, sašutīs, bārstīs apvainojumus un kritiku. Tas ir normāli. Tāpēc, ja jūs esat aizrāvušies ar Spēli – pameklējiet citus tekstus, ļaujiet sev dzīvot tā, kā jums tagad liek jūsu Augstākais Es. Citiem vārdiem, nevediet sevi prom no ceļa, ja stingri jūtat, ka tas ir jūsu Ceļš. Vispār ir nepareizi uzskatīt, ka Apakšējās un Vidējās inkarnācijas ir ar kaut ko “sliktākas” par Augstākajām vai Pēdējām: tās ir vienlīdz svarīgas vienas un tās pašas Augstākās Būtnes daļas, un tā vai citādi visas “personifikācijas” eksistē vienlaicīgi un rezultātā atgriezīsies pie Sevis Mājās, kļūstot pat Vienotu Būtni!

 

Kā sākās Spēle: eksperiments, kurš nobiedēja eksperimentētājus.

Zeme atrodas Galaktikas tumšajā sektorā, tāpēc šeit dominē Tumšā Polaritāte. Ir citi sektori un citas planētas, kur Polaritāšu izkārtojums ir citāds. Bet uz Zemes, kā var novērot, Tumšā Polaritāte izmanto labus trumpjus, un Spēli pamatā nosaka Tumšo pārstāvji.

Taču tomēr jāatceras, ka Polaritātes tādā intensitātē, kādā tās uztveram mēs, eksistē tikai 3-jā un 4-jā Blīvumā.

“Matricas-5” autori apgalvo, ka dažas Virknes civilizācijas (ejošas Virknes Ceļu un vācošas pieredzi pa vienai inkarnācijai vienā gājienā) cilvēces rītausmā ir pabijušas uz mūsu planētas un krietni pablēņojušās ar gēnu inženieriju (taču ne ar parasto, iesaistot ne tikai 3-šo blīvumu), radot uz Zemes mītošas rases, kā arī sadalot cilvēkus divos dzimumos.

Gēnu eksperimentētāji, pabijuši šeit tālā pagātnē, paši to nevēloties, radīja uz Zemes sugu daudzveidību, lai inkarnācijas saņemtu bagātu pieredzi: katra jauna rases un dzimuma kombinācija deva jaunas pieredzes iegūšanas iespējas.

Šeit seko ļoti smalks un interesants moments: Augstāko Dvēseļu, ejošu Paralēlo Ceļu, parādīšanās. Vai tas notika līdz gēnu eksperimentiem, vai pēc – man pagaidām nav skaidrs.

Virknes būtības radīja visus apstākļus, lai Augstākie Es, uzdrīkstējušies “ātro” Paralēlo Iziešanu, spētu iegūt uz Zemes daudzveidīgu pieredzi, ielaižot savus “taustekļus” vienlaicīgi dažādos Zemes laika periodos\frekvencēs.

No kurienes uzradās Paralēlās Augstākās Dvēseles? “Matricas-5” autori apgalvo, ka tās ir tās nedaudzās “drošsirdīgās”, kuras riskēja palaist vienlaicīgi daudz inkarnāciju un nolasīt pieredzi ātrāk. Var pieņemt, ka tā ir kāda Logosu “cilts”, atnākusi no augstākiem plāniem (Kristus apziņa?) un apmācījusi mācīties gribošās Augstākās Dvēseles Paralēlajam ciklam.

Jūsu pašu Augstākā Dvēsele dos jums labāku uzvedni, jo viņai ir zināmas absolūti visas Spēles nianses.

Un tā, Virknes civilizācijas-eksperimentētājas attapās un no tā brīža burtiski nevar nomierināties. No vienas puses, viņas grauž “skaudība” par tām Gara attīstības iespējām, kādas dod Vienlaicīgais (Paralēlais) Ceļš. Viņas izdara visādus tehnoloģiskus mēģinājumus radīt “hibrīdu” – virknes būtību, kurai piemīt jūtu un emociju bagātība, piemītoša Paralēlajām. Viņas līdz šim brīdim nesaprot, ka to nav iespējams sasniegt ar tehnoloģiju palīdzību, jo aiz 3-šā blīvuma ietvariem tehnoloģijas zaudē jebkādu jēgu (jo tur viss, kas vajadzīgs, tiek radīts tikai ar domas spēku).

Saprast Garīgās attīstības neiespējamību uz tehnoloģiju rēķina šīm civilizācijām atkal taču neļauj viņu zemais Garīguma līmenis. Iznāk, ka viņas iedzen sevī noslēgtā lokā. Šīm civilizācijām ir lielas tehniskas iespējas. Taču tehnika traucē Gara attīstībai. Balstoties uz klonēšanu (Oriona karaliskā aristokrātija turpina savu dzimtu tikai ar klonēšanu, gēnu inženierija ir viņu fetišs), tehniskiem trikiem un visu un visa vienādību, šīs civilizācijas ar to pašu bremzē savu Garīgo attīstību.

Pēc grāmatas autoru ziņām, šajos eksperimentos piedalījušās civilizācijas tuvākajā laikā gatavojas parādīties uz Zemes, lai tieši piedalītos Zemes pārvēršanā par pilnīgu Virknes planētu, kura izslēdz Paralēlo inkarnāciju klātbūtni. Tiek domātas Oriona un Sīriusa civilizācijas.

Paķert uz spožiem tehnoloģiskiem “grabuļiem” – arī ir viņu iecienīta metode novest no ceļa Paralēlās inkarnācijas. Viņas mīl “uzkurināt” cilvēkus ar stāstiem par to, kādas viņas ir attīstītas un tehnogēniskas un cik atpalikuši ir cilvēki. Esiet uzmanīgi: tā ir ēsma vientiešiem. Pēc būtības atpalikušas ir viņas, jo vēl arvien iet Virknes ceļu.

“Matricas” autori brīdina, ka šīs būtības cilvēkus reizēm “ņem” pētījumiem (tā saucamās “nolaupīšanas”). Ziniet, ka Augstākā Dvēsele skatās, lai kur jūs atrastos, un ļaus kam tādam notikt tikai tajā gadījumā, ja tā ir uzskatāms kā noderīga pieredze. Bet ja nē – jebkuru mēģinājumu nodarīt jums nesankcionētu kaitējumu jūsu Augstākā Dvēsele pārtrauks, līdz pat manifestācijai (citas inkarnācijas parādīšanās veidā). Tamlīdzīgas tiešas Paralēlo Augstāko Dvēseļu izpausmes parasti baigi biedē Virknes būtības.

Virknes pārstāvji visbiežāk izvairās no darīšanām ar Attīstītajām Inkarnācijām, par cik zina, ka tās ātri izpratīs viņus, un “uzkurināt” tām bailes vai ar “grabuļiem” neizdosies. Tāpēc viņas medī vidējo līmeņu inkarnācijas, ar kurām var paspēlēties. Atcerieties, ka viņu galvenais uzdevums ir iekārdināt jūs atdot savu spēku brīvprātīgi.

 

Spēles beigas 3-jā un 4-jā Blīvumā un Lielā Pāreja.

“Matricas” autori apgalvo, ka no Zemi tagad apdzīvojušajām būtībām tikai 35% ir Augstāko Dvēseļu iemiesojumi. Pārējie – tās vai citas Dzīvnieku Gara (Animal Spirit) izpausmes iemiesojumi.

No 35% Augstāko Dvēseļu vairums ir Paralēlie iemiesojumi, kuriem drīz ir jāpabeidz Spēle un jāpāriet uz daudz augstākiem Esamības plāniem, kur mūs visus gaida pilnīgi neiedomājama jauna pieredze. Salīdzināt to ar kaut ko nav iespējams, par cik tā kvalitatīvi pārsniedz jebkurus fantāzijas augļus un esošo pieredzi. Zeme pārvērtīsies par vienu no daudzajām Virknes planētām, kur turpina dzīvot Virknes iemiesojumi, kuri kaut kad (ļoti ne tik drīz) arī pabeigs savu Ciklu un pāries uz augstākiem Plāniem. Taču Virknes ceļā tas aizņems ļoti un ļoti daudz Ciklu.

Augstākās Dvēseles (kā Paralēlās, tā arī Virknes) zina par priekšā stāvošajām Spēles Beigām priekš Paralēlajām. Tāpēc viņas tagad no visiem spēkiem cenšas novest no ceļa pēc iespējas vairāk Paralēlo inkarnāciju. TAČU TAS VIŅĀM NEPALĪDZĒS, jo ir jau par vēlu. Visi šie faktori kopā (nespēja radīt hibrīdu un tas, ka vairs ne ar ko īpašu neizdosies traucēt Paralēlajām) krietni nervozē Virknes Dvēseles. Agri vai vēlu dažas no viņām arī uzdrīkstēsies Paralēlo Ceļu, bet tas būs pēc tam, kad mēs jau būsim tālu.

 

Māksla būt Vienlaicīgam: kā atgriezt sev nozagto spēku un iemācīties uzticēties Augstākajai Dvēselei.

Sabiedrība un visdažādākie kultūras programmēšanas veidi ir radīti galvenokārt, lai novērstu cilvēku no paša galvenā: savas patiesās dabas izzināšanas. Taču šo uzmanības novēršanas manevru pārvarēšana tad arī instruments, kurš dod nenovērtējamu pieredzi iemiesotām Augstākajām Dvēselēm. Tāpēc katrs no mums atrodas svarīgā (un, līdz zināmam laikam, ļoti interesantā) uzdevumā.

Spēle 3-jā blīvumā ir uzbūvēta ļoti viltīgi, un tajā ir savi Trumpji (negaidīti plaša mēroga notikumi pasaulē, kuri ved pie nopietnām izmaiņām). Viss, kas tagad notiek pasaulē – ir Spēles elementi, un visi tie ir potenciāli instrumenti ļoti bagātas pieredzes iegūšanai.

Jūsu Augstākā Dvēsele zina visas Spēles nianses. Spēlei ir savi noteikumi, un tos pārkāpt Augstākajām Dvēselēm ir ļauts tikai tajā gadījumā, ja pats pārkāpums piedāvā jaunu, sarežģītāku Spēles aspektu. (Piemēram, tāds pārkāpums bija Montauka[4] projekts un tā rezultātā “pakārusies” laika cilpa 1942.-2003.-...) Citādi Virknes būtībām nebūtu ļauts veikt šo eksperimentu.

Virknes būtības iziet uz visiem iespējamiem trikiem, lai traucētu Paralēlajiem pabeigt Spēli. Atkarībā no jūsu sapratnes par to, kas jūs esat patiesībā, jums ir spēks, lai neuzķertos uz šiem trikiem. Katram no mums iekš DNS ir kodi, programmējoši mūs izpildīt noteiktus pieredzes “ciklus”. Tieksme uz pretējo dzimumu ir viens no šiem DNS kodiem. Būt barā, “saplūst ar kolektīvu”, būt kā visiem – šie un citi tamlīdzīgi uzstādījumi ir kodi, kurus iekš DNS ir ielikuši sākotnējie “metaķīmiķi”.

Pārvarēt komandas, kuras diktē šie kodi – tas tad arī ir pats galvenais darbs Paralēlajām inkarnācijām. Atrast sevi. Jūsu Augstākā Dvēsele zina, kad un kā piedāvāt jums situāciju, kurā jūs varēsiet izdarīt pareizo izvēli. To var saukt par “sazarojumu”. Precēties – neprecēties. Radīt pēcnācējus – neradīt pēcnācējus. Noslēgt ilgtermiņa darba kontraktu – nenoslēgt kontraktu. Neeksistē nepareiza izvēle. Ir tikai izvēle, kura paildzina Spēli 3-jā blīvumā. Ja jūs jūtat, ka tas ir jūsu ceļš – tātad, tā arī rīkojieties. Augstākā Dvēsele ir paredzējusi jums šo pieredzi, un tā tagad priekš jums ir pareiza. Nākošajā reizē jūs jau zināsiet, kurp tā ved, un jums būs iespēja apjēgt savu izvēli citādāk. Atcerieties, ka visa Spēle 3-jā Blīvumā – tā ir Mācība. Un drīz ir Izlaidums.

 

Izmainīt Spēles gaitu: viens no Spēles trikiem. Novērotāja ceļš.

Visi zina par Polaritāšu konfrontāciju. Tumšie sagrābj arvien vairāk planētas vadības sviru. Ievērojiet, Gaišie jau ir sagatavojušies pretpasākumiem. Konfrontācija – ir Spēles paildzināšana. Jo tuvāk jūs esat Fināla Inkarnācijai, jo mazāka būs jūsu vēlēšanās piedalīties konfrontācijā, un jo lielāka – vēlēšanās Vērot spēli, iegūstot no tās noderīgu informāciju.

Bet atkal taču, ja jūs dvēseles dziļumos jūtat, ka jums jāpiedalās Spēlē tādā vai citādā veidā, tātad – tā ir jūsu pieredze, un jūsu Augstākā Dvēsele zina, ka tā būs noderīga.

Pie jebkura mēģinājuma iejaukties jūsu dzīves ceļā no citas būtības puses – lai kas tā nebūtu – jūsu Augstākā Dvēsele noteikti iejauksies. Tieši tādas “brīnumainas izglābšanās” ir aprakstītas stāstos, kad kāds ir “kā par brīnumu izglābies” vai viņu ir izglābis “sargeņģelis”. Tā bija tieša Augstākās Dvēseles iejaukšanās, kura novēro visu un neļaus, lai kas tas nebūtu, pārtraukt jūsu dzīves ceļu, ja tas neietilpst jūsu tiešajā pieredzē.

Visas sabiedriskās normas, ticējumu sistēmas, reliģijas – tas ietvaru komplekts, kuru mērķis ir piespiest jūs atdot savu spēku un tādā veidā traucēt\pagarināt Spēles Pabeigšanas termiņu.

Sākumā pa druskai, pēc tam vairāk, jūs varat ņemt atpakaļ no ārējām ķēdēm un sociālajiem cikliem savu spēku.

Piemēram, reiz es autobusā braucu uz darbu. Braucot gar mežu, es ar visu dvēseli sajutu, ka tagad labāk ir iet uz mežu. Maz ar to: man bija sajūta, ka tikai tā būs pareizi. Es atļāvos palūgt vadītājam apstāties, un izkāpu no autobusa pieturā blakus mežam, pretēji plānotajam. Tā bija brīvības sajūta. Es iegāju mežā un pastaigājos tur gandrīz pusi dienas. Mana dvēsele gavilēja. Jā, var teikt, ka es izdabāju savām vēlmēm. Taču tā nebija ķermeņa vēlme, tā bija Gara vēlme. Jūsu Augstākā Dvēsele pateiks jums priekšā, kur atrodas situācijas, kurās jūs varat izdarīt pareizu izvēli, kura ved pie atbrīvošanās.

Apstākļi uzstādīs jums daudz šķēršļu, lai jūs nevarētu izrauties un progresēt Garīgi. Gatavojieties, ka apkārtējie būs pret jūsu brīvību. Nu ko, ļaujiet viņiem būt tādiem, kādi viņi vēlas būt. Tā ir viņu personīgā lieta. Jūs izpildīsiet Atļaušanas Likumu, vienu no Pasaules-ēkas pamata likumiem. Apkārtējie (lai tie būtu radinieki, kolēģi – jebkurš) izmantos jebkurus paņēmienus, lai notriektu jūsu nonkonformistiskos uzskatus un atgrieztu jūs atpakaļ miegā. Prasības, norunas pret jums, apgalvojumi par grēcīgo ceļu – visi tie ir paņēmieni, kā atgriezt jums uzticību savai miesiskajai identifikācijai. Tumšie un Gaišie māksies jums virsū surogātu (vāju, ķermeniski atkarīgu cilvēku) personā.

Pie noteikuma, ka jūs patiešām esat izauguši garīgi un tiekšanās “izspirālizēties” no Spēles ir jūsos nobriedusi, jūs pamanīsiet, ka, jo stiprāk jūs pretojaties šīm ārējām uzmanības novēršanām, jo stiprāki jūs kļūstat. Reizēm jūs varat justies pavisam vientulībā, ja vien blakus nebūs tāda paša līmeņa inkarnācijas. Tā jums ir laba pārbaude. Jums ir JĀIZTUR virkne tādu pārbaužu, lai parādītu, ka jūs esat garīgi nobrieduši augstākiem Plāniem. Neviens nav teicis, ka būs viegli.

Tagad galvenais ierocis pret Paralēlajiem ir bailes un iebaidīšana. Neļaujiet iedvest sev bailes. Ar tādām “mazām atbrīvošanām”, līdzīgām manis aprakstītajai, jūs atgriežat sev savu brīvību un neļaujat baiļu sēklai nonākt Dvēselē.

Bez tam, jūs varat noskaņot saziņas kanālu ar savu Augstāko Dvēseli. Priekš tā jūs paši varat izstrādāt vingrinājumu, jums tikai vajag sataustīt\apzināties savus enerģētiskos centrus (vēlams, ne pēc kāda shēmas, bet sev paši). Pirms gulētiešanas, piemēram, izdaliet komandas katram centram, piemēram, kā iesaka “Matricas” autors, bāzes centram komanda “Spēks!”, ģenitālajam “Radīt!”, vidējam “Aizsargāt!”, kakla centram “Runāt!” un augšējam “Kontakts!”. Caur augšējo jūs noskaņojat sakaru kanālu ar savu Augstāko Dvēseli, pa “sudraba diedziņu”, kurš stiepjas no Viņas pie jums. Esiet sava paņēmiena Radītājs.

 

Ķimikālijas, zāles un to loma Paralēlo inkarnāciju kontrolē.

Mēs tīrām zobus, košļājam gumiju, mazgājamies ar šampūniem, ēdam saldumus utt. Pie tam daudzi no šiem produktiem satur tādas vielas kā fluoru, dzīvsudrabu un citus metālus, kuru lietošanas pamata uzdevums ir traucēt jūsu saiknei ar savu Augstāko Dvēseli, aizmiglot jūsu apzināšanos un rezultātā neļaut jums uzzināt, kas jūs esat patiesībā. Šai pašai kategorijai pieder arī visdažādākās zāles, ar kurām mūs bombardē reklāmas poliklīnikās. Taču nevajag krist paranojā. Homeopātiskie preparāti un sava organisma uzturēšana normālā stāvoklī (vingrošana, pareiza barošanās un miegs, bet bez fanātisma) spēj novērst visas iedomājamās kaites.

 

 

Uzkāpšanas atslēga

image001

No tulkotāja: Beidzot taču esmu nodefinējis visoptimālākos terminus divu tipu Augstāko Es, aprakstītu “Matricas 5” materiālos, un viņu pieredzes iegūšanas apzīmēšanai. Turpmāk tulkojumā viņi sauksies kā Sinhronie (Simultaneous) un Singulārie (Sequential).

Augstākie Es – pēc būtības arī ir Vienotā Radītāja emanācijas, kurš izzina sevi caur Sevis iegremdēšanu Blīvumā un Sevis apzināšanos šo dažādo Blīvumu un Esamības Oktāvu pieredzē. (Izsmeļošu teosofisku šī procesa aprakstu var izlasīt “Insaidera atklāsmēs”, kuru tulkojums ir pieejams šajā vietnē.)

image008

Pametuši “dzimtās mājas”(atrašanos Vienotajā Radītājā, Augstākie Es (emanācijas) dodas “klejot”, un šajos klejojumos neviens un nekas nepasaka viņiem priekšā, ko darīt. Iesākumā jaunie (nesen no “mājām” atrāvušies) Augstākie Es izzina un “grupējas” kopā, atrodot viņus interesējošus blīvumus, kurp viņi savukārt nosūta klejojumā savus iemiesojumus (šīs emanācijas tad arī esam mēs, apziņas, kuras tagad atrodas uz 3-šā blīvuma Zemes). Augstākie Es vienmēr sāk ar Singulāro pieredzes iegūšanas ceļu (sūtot pa vienam iemiesojumam\emanācijai vienā reizē). Tāpat kā jauniem cilvēkiem ir raksturīgi pulcēties kompānijās\baros, tā notiek arī ar Augstāko Es līmenī: jo jaunāki, jo lielākā skaitā viņi ir kopā (sākuma etapā var iztēloties nepārtrauktu “paklāju” vai “ikrus”, kuros redzamas miriādes šo radījumu (jauno Logosu-Medūzu). Tā paiet miljardi un miljardi gadu (ja mēra ar 3-šā blīvuma laika skaitīšanu, kurš principā pa lielākai daļai ir iluzors.)

Ar laiku atrodas atsevišķi Logosi, kuriem šis pieredzes vākšanas Singulārais paņēmiens sāk apnikt (jo tie norit ārkārtīgi lēni), un tad viņi aizdomājas par to, vai nav paredzēti citi, intensīvāki paņēmieni.

image009

Šajā stadijā Augstākie Es atklāj Sinhrono ceļu. (“Matrica 5” nepaskaidro, kā tieši viņi to atklāj, bet liek saprast, ka Sinhronais ceļš tā vai citādi augošajiem Logosiem atklājas, par cik pats Vienīgais Radītājs pēc būtības ir Sinhronais Logoss, kuram ir bezgalīgi mazs un – lai cik paradoksāli nebūtu, pēc fraktālās matemātikas likumiem – bezgalīgi liels iemiesojumu\emanāciju skaits. Pilnīgi iespējams, ka citi pieaugušie Sinhronie Logosi “stāsta” par to ieinteresētiem jaunajiem. Tāpat pilnīgi iespējams, ka tieši tādu, pieaugušu (garīgi attīstītu) būtību pārstāvji tad arī atnesa uz Zemi sēklu no īstenas zināšanas\attīstības, kuru pēc tam ar nodomu sajauca un izkropļoja Singulārās būtības, no šejienes organizētu reliģiju un tml. radīšana.

Un tā, Augstākie Es, kuri nolēmuši riskēt pamēģināt Sinhrono ceļu, atdalās no savu brāļu miriādēm un sāk individuālu attīstību. Viņu Singulārie radinieki reizēm var izdarīt mēģinājumus atgriezt “no kolektīva atkritušos” citādi domājošos, kas jau pats par sevi ir viens no Spēles aspektiem. Visvisādas “intrigas”, kuras būvē Singulārā “jaunā paaudze”, lai cik paradoksāli nebūtu, ir Sinhrono pieredzes iegūšanas papildus paātrinātājs.

 

Atkārtojošos Situāciju Cikli jeb “pieredzes cilpas”.

Droši vien jūs esat pamanījuši, ka kaut kādas situācijas jūsu dzīvē atkārtojas cikliski, laiku pa laikam rodoties dažādos apstākļos, bet ar vienu kopēju cēloni. Šajās situācijās uzpeld tie aspekti, ar kuriem jūs strādājat šajā savā iemiesojumā. Esiet uzmanīgi pret sevi, ieklausieties jūsu Garā, kurš kalpo par sasaistošo kanālu starp jums (kā iemiesojumu) un jūsu Augstāko Es.

Visu situāciju ciklu galīgais uzdevums ir jūsu garīgās komponentes kā galvenās apzināšanās. Daudzie šķēršļi, ķermeniskās identifikācijas programmēšanas slazdi, izlikti ceļā, kalpo, lai jūs iemācītos tos pārvarēt, iegūstot noderīgas mācības. Šīs mācības noderēs tad, kad jūs paši sāksiet radīt savas Pasaules.

Tieši izjūtot šīs cikliski atkārtojošās situāciju “cilpas”, jūs mācāties atpazīt un pārvarēt ap 95% ķermenisko DNS komandu (to pašu, cilvēces rītausmā “pāršūto”). Pašos zemākajos inkarnācijas līmeņos cilvēkam ir iesaistīts viss komandu ciklu komplekts. Tās ir nepieciešamas pieredzes iegūšanai 3-jā blīvumā. Kad nepieciešamā pieredze ir iegūta un apzināta, tas ir, tajā ir atpazītas tās pašas “pieredzes cilpas”, jūsu gars kļūst nobriedušāks, un jūs sākat nogurt no šīm cilpām, saraujot to varu pār jums. Cik būs vajadzīgs, lai izrautos no tādas cilpas, ir atkarīgs no tā, cik stipra vai vāja priekš jums ir šī cilpa, kā arī no tā pieredzes veida, kurš vajadzīgs jūsu Augstākajam Es un kuru var iegūt tieši šajā konkrētajā cilpā.

Seksualitāte sastāv no vairākām stiprām un vājām situāciju cilpām jeb “pieredzes cilpām” (laulība, bērnu radīšana un tml.). Reliģijai arī ir vairāki cikli, stipri un vāji. Trešā lielā ciklu grupa balstās uz polaritātēm. Vairāk kā 80% visu “pāršūto” uzvedības DNS komandu ir dziļi “saķēdētas” ar seksuālo\reliģisko\polāro sfērām. Šos ciklus saraut ir visgrūtāk, un tas aizņem visvairāk laika.

Piemēram, patriotisms\militārisms ir sub-cikli Tumšās polaritātes sfērā. Parasti tie ir ļoti stipri Apakšējos un Vidējos inkarnācijas līmeņos. Akla (vai pusakla) paklausīšana priekšniecībai\valdībai, kā arī valdības pielīdzināšana “valstij” ir šī cikla daļas. Parasti šie cikli turpinās līdz pat vidēji Nobriedušiem inkarnācijas līmeņiem. Pāraut šos ciklus nav viegli, un priekš tā vajag prast redzēt tajos to, kas viņi patiesībā ir. Šie cikli var pārtrūkt jau Ļoti Apzinātu inkarnāciju stadijā. Idejiski šie cikli balstās uz Visuma Likumu pārkāpšanu un ir vērsti uz konformismu, kuru tā alkst Singulārās būtības. Tādas idejiskas domāšanas piemēri: “neticīgo iznīcināšana”, rasu naids, naids pret citādi domājošiem un tml. Viss tas ir Tumšās polaritātes darbību pazīmes.

Kalpošanas pienākums (īsts) – rodas no cilvēka iekšējās apzinātības. Var kalpot savai valstij (un atkal jau, pēc paša izvēles), bet nekādi ne valdībai. Ja jūs redzat, ka jūsu valdība pat nemēģina ievērot Pasaules-ēkas pamata Likumus, jums tas ir jāpamana un atbilstoši jārīkojas. Ļoti reti var sastapt valdību, kura vajadzīgajā pakāpē ievēro šos likumus, par cik Pasaules-ēkas Likumi ir pretrunā Spēles interesēm. Tikko kā jūs PAŠI sarausiet “pieredzes cilpu” varu pār jums, balstītu uz patriotismu\militārismu\aklu paklausību, jūs uzmanīgi sekosiet un pazīsiet, kādā veidā jūs ļāvāt viņām sevi mānīt un izmantot. Cilvēki, kuri joprojām atrodas stiprā šo ciklu ietekmē, nevēlēsies klausīties jūsu argumentus. Reizēm sarunā ar cilvēku par šādām tēmām kaut kādā brīdī var pamanīt, kā viņa\viņas acis pēkšņi kļūst necaurredzamas, it kā viņu apziņā aizcērtas kaut kādas durvis. Tādā momentā vajag pārtraukt\mainīt tēmu. Tas nozīmē, ka viņiem vēl nav pienācis laiks pārraut ciklu. Cieniet viņu pieredzi un attīstības ceļu, tāpat kā savējo.

Cita sērija no pieredzes situāciju cikliem, kuri bieži kalpo patriotisma\militārisma vietā, ir to tiešs pretstats, ar izcelsmi Gaišajā polaritātē. Runa ir par veco kā pasaule mītu par “beznosacījuma mīlestību” jeb “pagriez otru vaigu”. Atcerieties, ka tamlīdzīga pozīcija tikai pastiprina atbildes svārsta šūpošanu no Tumšo puses. “Sitiet mani, izmantojiet mani, es neteikšu pretī ne vārda” – tamlīdzīgs “upura” uzstādījums tieši tāpat ierobežo garīgo attīstību kā Tumšo patriotisma\militārisma uzstādījums. TAČU, savā ceļā uz Spēles beigām jums nāksies (vai jau ir nācies) izjust ABUS polaritātes uzstādījumus un apzināti pārraut abas cilpas Pamodinātajā Fināla Inkarnācijā, lai izietu no Spēles. Un nešaubieties, jūs noteikti to izdarīsiet. Gaišie uzstādījumi ir raksturīgāki zemāk\vidēji-Apzinošām inkarnācijām. Abi polārie uzstādījumi baro un uzlādē viens otru. Tikai savienojot abas polaritātes vienotā sakausējumā, ir iespējams izrauties no gūsta un iziet aiz to ietvariem. Mēs tagad atrodamies Spēles Beigu periodā, un jūs redzat, cik stipri tagad ir šie uzstādījumi. Tiem, kas sekmīgi ir atbrīvojušies no to ietekmes, tie paliek kā noderīgs objekts novērošanai.

Ir ļoti svarīgi atpazīt polaritātes. Piemēram, cilvēki, kuri atklāti protestē vai pretojas varai, var likties tādi, kas it kā ir izrāvušies no vienas polaritātes kontroles. Taču patiesībā viņi tā tomēr sekmīgi strādā Spēles turpināšanai, provocējot pretējo pusi uz atbildes darbībām. Pretējās puses apvainošana arī ir tipiska polārās spēles pazīme. Pievērsiet arī uzmanību, ka abas polaritātes TIK nopietni attiecas pret viņu ieņemtajām pozīcijām, ka tām gandrīz nav palikusi humora izjūta. Šos un citus novērojumus jūs izdarīsiet, būdami Fināla Inkarnācija.

Taču, lai kā tas nebūtu, atbrīvoties no uzmācīgiem spriedumiem, adresētiem vienai vai otrai polaritātei var, apzinoties sekojošo: gan Gaišie, gan Tumšie ir īsto, mūžīgo būtību – Augstāko Es – kuri ved savu Spēli, pagaidu iemiesojumi, un tāda ir Spēles pamata būtība šiem Augstākajiem Es.

Lai pārrautu pieredzes situāciju ciklus, nepieciešama neikdienišķa garīgā griba. Jūs nespēsiet to izdarīt līdz tam laikam, kamēr jūsu Augstākais Es neiegūs pietiekamu pieredzi katrā no šiem cikliem. Izziniet Līdzsvara dabu, un tas jums palīdzēs saprast, kāda ir Līdzsvara būtība priekš jums. Piespiešana ar varu, konformisms un individualitātes apspiešana – ir pretrunā ar Līdzsvaru. Nevajag daudz drosmes, lai “spēlētu kopā ar pūli”. TAS ir pārāk vienkārši, un tas ir Vienkāršs Ceļš. Taču drosme ir nepieciešama, lai izrautos no pūļa un sekotu paša ceļam – Nevienkāršam Ceļam. Šis ceļš ir DAUDZ interesantāks. Laipni lūgti uz Spēles Beigām.

 

Tumšās un Gaišās polaritātes slazdi.

Polaritātes, kuras piedalās Spēlē, ķeras pie visdažādākajām viltībām, lai dabūtu jūs savā pusē. Droši vien daudzi zina par Gaišo grupveida meditācijām, kuru laikā dalībnieki “projicē gaismu uz Zemes problēmu rajoniem”, aplejot visus ar gaismu un mīlestību. Ziniet, ka Tumšie uz zemes arī ļoti mīl šo Gaišo rīcību, par cik pēc Spēles mehānikas katrs tāds pretējās Polaritātes solis dod viņiem tiesības (un spēkus) uz planētas atbildes “peldināšanu” savā Polaritātē.

Tāpēc, jo tuvāk jūs kā iemiesojums esat savai Fināla Inkarnācijai (un iziešanai no Spēles), jo mazāka jums būs tieksme piedalīties Spēlē kādas Polaritātes pusē. Ja jūs esat Fināla vai Pamodināts Iemiesojums, jūs lielākā mērā atrodaties Novērotāja lomā, kurš izvairās no tiešas iejaukšanās Spēlē, bet ārkārtīgi uzmanīgi seko visiem notikumiem, uz katra soļa iegūstot noderīgu informāciju.

Bet atkal taču, visvairāk vajag uzticēties savam Augstākajam Es un rīkoties tā, kā jūtat, kā jums jārīkojas. Neeksistē kļūdas un nepareizi gājieni. Jebkura rīcība tā vai citādi ved uz ciklu pabeigšanu, vienkārši dažādā laikā. Vienlaicīgajiem Augstākajiem Es nav uzdevuma iziet no Spēles burtiski vienlaicīgi: viņu spēks nav masveidīgumā, bet individualitātē. Ja būs moments, kurā jums paredzēts iejaukties Spēlē, jūs noteikti to sajutīsiet, jo jūsu Augstākais Es noteikti darīs to zināmu. Mācieties iekšējo modrumu un trenējiet kontaktu ar jūsu Augstākos Es.

 

Politika, politkorektums un Polaritāšu Spēle.

Raksturīga Polaritāšu iezīme – tām ir tendence runāt kaut kādu autoritāšu vārdā, vai tie būtu “diži meistari” reliģijā, vai “redzami darbinieki” politikā. Aiz visas šīs maskarādes vajag atšķirt, kura no polaritātēm patiesībā runā.

Tumšā polaritāte ir slavena ar savu “patriotisma”, “uzticības lietai” un tml. prasīšanu no cilvēkiem. Tumšie mīl vazāt aiz deguna sabiedrību, spiežot visus ticēt, ka “uzticība valstij un tautai” un “uzticība partijai un valdībai” ir viens un tas pats. Tas nemaz nav viens un tas pats. Vērīgais un apcerīgais pamanīs šeit patieso balsi un jēgu: polaritātes maskē savus patiesos mērķus. Cilvēki zina par Tumšo melīgumu un tāpēc saausās. Tumšie to zina un tieši tāpēc izmanto maskēšanos. Tumšo piekritēji tic visam, ko viņiem saka valdība. Viņi vēl nav pietiekami garīgi attīstīti, lai ieraudzītu, ka viņus vazā aiz deguna un aizved prom no galvenā. Tumšajai pusei viducī ir daudz naida, tāpēc, ja viņi nevar jūs kontrolēt, viņi jūs neieredz. Tā ir viņu pieredze.

No Gaišo puses arī ir uzmācīgas programmas, piemēram, “par ļaunā nepieļaušanu domās”, jo tas jau pats ir “grēks” (tas ir, faktiski mums ir aizliegti personīgās individuālās pieredzes un attīstības aspekti). Ziniet, ja jums aizliedz paust individualitāti un spiež uz konformismu – jums ir darīšana ar Singulāro inkarnāciju motivāciju. Domāt var visu, ko vēlies, par ko vēlies, galvenais, lai pie tam cienītu cita tiesības uz pieredzi un rīcību, ja tie savukārt nespiež un neapspiež jūs.

Cita Gaišo izpausme – tā ir “beznosacījuma mīlestība”, kura ir ļāvusi veiksmīgi plaukt Tumšo atbildes atdevei, “beznosacījuma ienaidam”.

ABAS polaritātes atrodas nelīdzsvarotības stāvolī. Tāda ir Spēles daba. Vienīgais veids, kā aizvākt polaritātes, ir sakausēt tās vienotā: FUSION. Tas ir tas, no kā polaritātes, starp citu, baidās. Liberālisma ideja – tās ir mainīšanās. Konservatīvisma ideja – stagnācija. Mainīšanās vibrācija IR garīgā vibrācija. Viņu nevajag jaukt ar Gaišo “liberālismu”, jo tas nav tas pats. Neviena no polaritātēm (ņemta atsevišķi) nav patiesa. TAČU katrai polaritātei ir elementi, kuri kļūst par patiesības daļu, sabalansēta sakausējuma ar pretējo polaritāti sastāvā.

Līdz tam laikam, kamēr jūs nespēsiet apzināti sasniegt Balansu, jums ir jāspēlē un jūs spēlēsiet vienas polaritātes, kā Gaišās, tā arī Tumšās, pusē, ar visiem tām piemītošajiem trūkumiem.

Klasisks piemērs tam, kā Augstāko Es iemiesojumi aptver polaritāšu dabu – piemēram, cilvēks, kādu laiku darījis ļaundarības, nožēlo un nostājas uz labdarības ceļa, mērķtiecīgi veicot labus darbus, “nolīdzinot grēkus”. Bet pēc tam (iespējams, jau cits viņa iemiesojums), izejot no šīs pieredzes sāk just, ka arī labdarības galējā pakāpe nedod viņam\viņai pilnībā atklāties, reizēm neapzināti jūtot, ka kaut kas sasaista viņu. Tā pienāk apzināšanās, ka neviena no polaritātēm pati par sevi nenes patiesu brīvību un attīstību. Taču tagad, bagātināts ar pieredzi un elementiem, smeltiem, atrodoties katrā no polaritātēm, cilvēks jūs briedumu un nepieciešamību aptvert Vidusceļu (Līdzsvaru).

image010

Tādas polaritāšu aptveršanas Mūsdienīgāka (kultūras) versija bieži ir novērojama jauniem cilvēkiem, kuri, piemēram, apzināti aizraujas ar mūziku, kura balstās uz visu negatīvo. Visdažādākie neformāļi, metālisti, panki un citas subkultūras. Apzinot visas Tumšās polaritātes puses (taču pie tam ne obligāti apgrūtinot sevi ar daudzām Tumšām izrīcībām), cilvēki vēlāk var krasi “pārmesties” uz Gaišo mūziku, apgūstot tās būtību. Un tā tālāk, līdz nepieciešamā Līdzsvara iegūšanai.

Starp citu, tā ir lieliska ilustrācija tam, ka cilvēki, kuri nikni kritizē “tumšo mūziku”, “sātaniskās grupas”, metālistus un tml. – ne nieka nesaprot no Līdzsvara un vienkārši sāk gaudot Gaišās polaritātes vārdā. Bet patiesībā dažādu muzikālu un kultūras strāvojumu esamība – ir liela Spēles dāvana, kura ļauj cilvēkam apzināt Tumšās polaritātes būtību bez sevis apgrūtināšanas ar personīgu negatīvu rīcību. Vajag cienīt šīs iespējas un nezākāt tās. Ja jūsu bērns, teiksim, ir aizrāvies ar “tumšo mūziku”, nav vērts krist histērijā, kā dara daži nesaprātīgi vecāki. Pilnīgi iespējams, ka tā ir likteņa dāvana, kura tālākajā atnesīs cilvēkam nepieciešamās Vieduma daļiņas un atbrīvos viņu no nepieciešamības apgūt Tumšo polaritāti caur savu pieredzi, kā ir nācies darīt visos bijušajos laikos.

image011

Atcerieties, ka Augstākajiem Es ir nepieciešami abu polaritāšu, kā Tumšās, tā arī Gaišās, pieredzes elementi, lai pabeigtu apmācību 3-jā un 4-jā blīvumā.

Svarīga raksturīga īstu Tumšo iezīme – ir tas, ka īsti Tumšie nekad atklāti neatzīsies “jā, mēs esam Tumšie”. Nē, vienīgi laiku kavējoši pusaudži pārģērbsies par monstriem un kliegs “o jā, kādi mēs tumši un drūmi!” Bet īsti Tumšie vienmēr teiks, ka viņi ir Gaišie un visādi aizmālēs cilvēku uzmanību, lai parādītu, it kā viņi ļoti cenšas tieši labuma dēļ. Pavērojiet šo iezīmi pašu acīm, ar kādiem lozungiem operē politiskie spēki starptautiskajā arēnā un ko viņi pie tam dara. Vai vēl ir vajadzīgi piemēri?

Neskatoties uz to, ka abas polaritātes pasaulē sludina savus mērķus, tās ABAS nav patiesas. Jūs to spēsiet apjēgt, tikko jūs sasniegsiet iekšējo Balansu, kurā individualitāte būs pamats un tiks atzīta kā visa un visu tiesības. Bet pagaidām Spēle turpinās. Taču Spēles Beigas vairs nav aiz kalniem.

 

image012

Iepriekšējā “Matricas” materiālu izvilkumā bija teikts, ka tālu ne visi iemiesotie cilvēki uz Zemes ir būtību, kuras mēs saucam par Augstākajiem Es, inkarnācijas: vairāk kā 70% ir Dabas Gara (kura fiziskais ķermenis iz Zeme) iemiesojumi. Bija arī teikts, ka cilvēces, kādu mēs viņu zinām tagad, rašanās un attīstības vēsturē aktīvi ir piedalījušās citu pasauļu būtības (būdamas Virknes Augstāko Dvēseļu iemiesojumi). Šīs būtības daudz reižu tiek pieminētas dažādos senos rakstos (precīzāk, tajās druskās, kuras mums ir palikušas pēc Aleksandrijas bibliotēkas nodedzināšanas). Konkrēti vecās derības “Čūska”, kura piedāvāja Ādamam un Ievai “būt kā dieviem” Tagad par to sīkāk, balstoties uz “Matricas 5” materiāliem.

Brīdinājums par aizspriedumiem: ņemiet vērā, ka lasot šos materiālus, uztvert teikto vajag no tā pozīcijas, kas jūs esat patiesībā (Augstākais Es), NEVIS no tā perspektīvas, kas esat šajā fiziskā ķermeņa dzīvē. Daudz reižu “Matricā 5” tiek pieminēti sieviešu un vīriešu dzimumu nevienlīdzības aspekti (kas ir ilūzijas), kā dēļ daudziem lasītājiem, kuri atrodas Spēlē, rodas sašutuma jūtas par viena vai otra dzimuma “cieņas pazemošanu”. Ja jūs aizsargājat vienu no dzimumiem – “stipro” vai “vājo” – ar to saprotot tikai viņa redzamo dabu, nevis garu, kurš attīstās iekšienē, tas nozīmē, ka jums vēl stāv priekšā veikt noteiktu ceļu jūsu inkarnācijas attīstībā (un atkal taču, tas nebūt nenozīmē, ka jūs esat “labāki” vai “sliktāki”). Jūs NEESAT tas, kas ir jūsu ķermenis. Ja jūs pēc savas pasaules izjūtas esat “tikai cilvēks” vai arī, piemēram, jums mēdz būt grūti samierināties ar to, cik dažādi ir cilvēki, tad viss, ko jūs iegūsiet no šo materiālu lasīšanas, būs apziņa, ka jūs tiem vēl neesat gatavi. Viss savā laikā.

 

Dabas Gara cilvēciskie iemiesojumi.

Kā bija teikts, cilvēka evolūcijā bez reptiloīdiem vēlāk piedalījās ne mazums “jokdaru” no citām civilizācijām. Visiem viņiem ir savas perspektīvas uz cilvēku: kāds gaida kārtējo darbaspēka partiju, kādu cilvēki interesē kā barība un enerģijas avots (baterijas no filmas “Matrica”). Ir būtības arī no augstākām Oktāvām, kuras savā laikā arī ir šeit iemiesojušās (par cik fiziski “kuģi”, lai pārvietotos tajās Oktāvās, vienkārši nav vajadzīgi) un kuras ir ieinteresētas cilvēkos kā brāļos-radītājos. Principā šīs būtības no Augstajām Oktāvām ir pilnīgi spējīgas ļoti ātri ievest kārtību uz Zemes (pat neskatoties uz to, ka Zeme atrodas galaktikas tumšajā sektorā un tāpēc šeit dominē Tumšā Polaritāte), iejaucoties Spēlē jebkurā etapā, par cik viņu iespējas daudz reižu pārspēj jebkuru tehnisko progresu un jebkuras iedomājamas tehnoloģijas, zemes un citplanētu. Un šīs būtības ir novēlējušas, ka, ja kaut vai puse uz Zemes iemiesojušos apzināti vēlēsies tamlīdzīgu iejaukšanos, viņas tūlīt pat atsauksies aicinājumam.

Polaritāšu spēki, kuri spēlē uz Zemes, zina par šo Novēlējumu. Tieši tāpēc uz Zemes tā tiek propagandēts sekss, ģimene un vispār sev līdzīgo atražošana. Aiz tā stāv viltīgs plāns, kā neļaut pusei iemiesojušos Vienlaicīgo Augstāko Dvēseļu vēlēties, lai Spēlē iejauktos Augstās Būtības. Par cik pēc Spēles noteikumiem jebkurai ieņemšanai jātiek piepildītai ar iemiesojošos Dvēseli, bet Augstāko Es, kuriem nepieciešama pieredze, patiesībā ir daudz mazāk par ieņemamajiem fiziskajiem ķermeņiem, tad “donora” lomai šeit spiestā kārtā iznāk tas pats Dabas Gars, kurš nogādā savas substances “porcijas” vairs ne uz dzīvnieku pasauli, bet cilvēciskajiem iemiesojumiem.

Pie kā tas ved? Dzimst cilvēki, taču jūs vienmēr uz aci varat atšķirt Augstākā Es iemiesojumu un Dabas Gara iemiesojumu. Otrais parasti – tas ir mežonīgs, ļoti maz apzināts cilvēka skats, kurš tāds paliek jebkurā vecumā. Šie cilvēki parasti ir ārkārtīgi ķermeniski orientēti, viņi mīl sev līdzīgu drūzmēšanos, globālus masveida pasākumus\izpriecas, masveida cīņas, kautiņus, piedalīšanos pūļa negatīvās enerģijas uzbangojumos\izmešanās utt. Parasti viņi ar “dzīvniecisku vieglumu” pauž cietsirdību, un visādas pārliecināšanas un ieskaidrošanas viņiem ir praktiski veltīgas, jo viņi ne ar ko nav pastiprināti no augšas (tādēļ, ka Dabas Gara Augstākajam Es, atšķirībā no cilvēku Augstākā Es, ir pavisam citi uzdevumi Esamības Plānā). Principā attiecībā pret Dabas Gara cilvēkiem-iemiesojumiem parasti ir lietojams vārds “dzīvnieks” (viņi bieži arī dzird šo viņiem adresēto vārdu). Pēc dzīves pabeigšanas tāda cilvēka dvēsele atgriežas Dabas Garā, no kurienes nāca.

Par cik Spēle lēni un pareizi rit uz savu iznākumu, tad drīz šis Polaritāšu izprovocētais izkropļojums izbeigsies, un Dabas Gars (kuram ir pavisam citi uzdevumi, atšķirīgi no cilvēku Augstākajiem Es, un par šiem uzdevumiem Matricā 5 runa neiet) nodarbosies ar savu darbu. Bet mums atliek novērot Spēles attīstību un paņemt no tās svarīgu informāciju. Iejaukšanās pašā Spēlē pakāpi katrs nosaka pats, apzinoties, ka piedalīšanās Spēlē (vēl jo vairāk mēģinājumi to izmanīt) kalpo tikai pašas Spēles paildzināšanai.

Visas jūsu vienlaicīgās inkarnācijas (JŪS) piešķir informāciju, kuru izmantos visi jūsu iemiesojumi caur pieeju Augstākajam Es (galvenais JŪS). Tas, ko uzzina viens iemiesojums, nāk par labu visiem pārējiem. Tā kā nav vērts pārvērtēt to unikālo klātbūtni, JŪSU sajūtamu kā JŪS, un visas sekojošās līmeņu izmaiņas.

Ja ņem vērā faktu, ka viens no pamata paterniem\ticējumiem, kuri ieprogrammēti atbalsta cilvēku priekšstatu par realitāti, ir sevis identificēšana ar savu ķermeni, kas arī ir pastiprināta un papildināta ar identifikāciju piederībai noteiktam dzimumam (ja ir izdevies piespiest cilvēku uz to “uzķerties”), kā arī ar jebkuriem citiem identifikācijas (lomu) veidiem, kuru mērķis ir aizvest cilvēku pēc iespējas tālāk no Sevis patiesā atklāšanas un tālākas attīstības, tad ir interesants jautājums: kas gan būtu, ja (teorētiski) pēkšņi atklātos patiesība? Tad nebūtu diskriminācijas, balstītas uz rasi vai dzimumu, un visas pārējās sintētiski radītās “kaites” pasaulē, kura būvēta uz ķermenisko pieķeršanos, ieskaitot patēriņu[5] un pasaules ekonomiku, pēkšņi cilvēku priekšstatos “pārsprāgtu”, par cik cilvēki vairs neuzķertos uz šī globālā kropluma.

Katrs Augstākais Es izvēlēsies to pieredzi un to Ceļu, kurš būs unikāls šī konkrētā Augstākā Es nodarbes interesēm. Konformisma slazdi 3-jā blīvumā pacentīsies piespiest jūs atteikties pieņemt to, kas jūs esat patiesībā. Polaritātes ir dibinātas uz konformismu. Esi kā mēs, balso kā mēs, neieredzi kā mēs, apbalvo tos, kas paklausa – tas viss ir vadības metodes, ar kurām operē un tiek uzturētas polaritātes. Viņas vienmēr kaitina, ja jūs teiksiet: “Man vienalga, ko tu dari, tikai liec mani mierā.” Kā parasta reakcija uz to kalpo dažādas vainas kompleksa piekarināšanas: grēks, elle, “dievs” un tml. Tādos momentos labāk teikt tā, kā Glinda no “Smaragda pilsētas burvja”[6]: “Pazūdiet, citādi pār jums arī var sagāzties jumts.”

Jāatceras, ka Vienlaicīgo Iemiesojumu ceļš balstās uz Balansu, kurā apvienojas abas Polaritātes, un to abu elementi – Augstākā Es pieredzes nepieciešamās daļas. Taču pie tam nevienai Polaritātei netiek dota pilnīga priekšroka – tai skaitā gan Gaišā, gan Tumšā polaritāte tikai noved no ceļa, atņemot līdzsvaru!

Pievērsiet uzmanību izaicinājumiem, kuru jums dod Spēle! Gandrīz vienmēr kaut kas jauns, ko jūs sākat apzināties, tūlīt pat tiks pakļaut pārbaudei: vai jūs pret to attiecas reāli, vai vienkārši kā “dīvāna profesors” izklaidējoties? Uzticieties savam Augstākajam Es, un vērojiet, kurp jūs izvedīs pieredze.

 

Izsūtīts 30.10.2013

Sanata Kumaras vietnes vēstkopa

Autors Natālija Koteļņikova

e-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Krieviski “Матрица-5” (Tulk. piezīme)

[2] Adrese neved pie attiecīgās informācijas. Tā vietā meklēt Google “Откровения Инсайдера” (Tulk. piezīme)

[3] Skat. Piezīmi 1. lpp. (Tulk. piezīme)

[4] Meklēt pēc “Montauk Project”; “Проект Монтаук” (Tulk. piezīme)

[5] Autors lieto vārdu “потреблятство”. Skat. Google. (Tulk. piezīme)

[6] Glinda ir personāžs no Frenka Bauma grāmatas “The Wonderful Wizard of Oz”, kuru par pamatu ņēma A. Volkovs savā “Smaragda pilsētas burvī”. (Tulk. piezīme)