Татьяна Бегляк - Что происходит после нашей последней инкарнации?

Tatjana Begļaka - Kas notiek pēc mūsu pēdējās inkarnācijas?

17 05 11 01

Kas ar mums notiks pēc tam, kad mēs pabeigsim pēdējo iemiesojumu, sasniedzot Vecās dvēseles stadijas beigas?

Reinkarnācijas procesa laikā katru dvēseli var uzlūkot kā lielāka veseluma fragmentu. Reinkarnācijas laikā šis fragments cenšas pilnīgi apzināties sevi kā personību ar savām paša tiesībām.

Pēc reinkarnāciju cikla pašrealizētā dvēsele atgriežas, lai savu apziņu apvienotu ar citām dvēselēm no savu radniecīgo dvēseļu ģimenes, jo arī viņas beidz reinkarnāciju. Tas notiek vidējā astrālā slānī. Kopumā būs apmēram 1000 radniecīgu dvēseļu, kuras saplūdīs tādā veidā.

Tikko kā visi “ģimenes” jeb “būtības” locekļi ir pabeiguši reinkarnācijas un atkal apvienojušies, stāv priekšā iziet vēl divas evolūcijas stadijas – 6. etapu un 7. etapu, kuri norit nefiziskās sfērās.

 

Sk. arī: Dvēseles evolūcija: 5 reinkarnācijas stadijas.[1]

 

17 05 11 02

 

6. stadija – Transcendentā dvēsele

Sestajā stadijā augstākās pakāpes apziņa izpaužas Kauzālajā plānā. Šeit visas atkal apvienotās grupas viedums, dzīves pieredze un izpratne ir apvienoti, veidojot veselo, kurš ir lielāks nekā tā daļu summa – “Kauzālais ķermenis” jeb “reintegrētā būtība”. Jebkura atdalītības sajūta tagad izzūd.

Daudzas čenelingu mācības nāk no dvēselēm, kuras atrodas šajā etapā, ieskaitot Mihaēla mācību. Būtība, kuru mēs saucam par Mihaēlu, patiesībā ir reintegrēta būtība, kura sastāv no 1050 dvēselēm, kuras ir pabeigušas savas reinkarnācijas un pašlaik iziet 6. etapu.

Šajā ciklā dvēseles piedzīvo apziņas vienotību, kurā viņu individualitāte vēl ir klātesoša, bet vairs nav svarīga. Tomēr viņas vienalga jutīs starpību starp sevi un citām jeb starp sevi kā radītu un citām kā radītājām. Šī starpība galīgi atrisināsies otrajā pēcinkarnācijas procesā.

Dvēselēm šajā līmenī nav jāpāriemiesojas. Tomēr grupa var izvēlēt savu pārstāvi fiziskai dzīvei, lai kaut kādā veidā audzinātu un iedvesmotu cilvēku sabiedrību. Iemiesota dvēsele no integrētas būtības Mihaēla mācībā ir pazīstama kā Transcendenta dvēsele. Cilvēces vēsturē mēs viņas pazīstam kā Lielas Personības vai Apzinošos Meistarus. Piemēri:

  • Sokrāts
  • Muhameds
  • Gandijs
  • Paramahansa Jogananda

17 05 11 03

Tādiem cilvēkiem, kā likums, ir viegli pieejams augstāks attīstītības līmenis jeb “tantriskais” centrs, tādā nozīmē, ka viņi zina, kā ienest garīgo enerģiju savā pasaulīgajā dzīvē.

Transcedentas dvēseles (no 6. stadijas) dažreiz iemiesosies, lai vēstītu un sagatavotu augsni Bezgalīgās dvēseles (no 7. stadijas) gaidāmajam iemiesojumam.

 

Sk. arī: Edgars Keisijs par planetāro reinkarnāciju: kas mēs bijām līdz reinkarnāciju sākumam?[2]

 

7. etaps un Bezgalīgā dvēsele

7. etaps ir evolūcijas noslēdzošais etaps, kad apziņa galīgi saplūst ar visa esošā – Dao – bezgalīgo klātbūtni un mūžīgo dzīvības spēku.

Šī etapa beigās dvēseļu apziņa izrādās faktiski savienota vienā veselā ar visuma radošo spēku. Individuālas domas dod vietu bezgalīgai apziņai. Individuālas jūtas dod vietu bezgalīgai svētlaimei. Tagad apziņai nākas pieredzēt un izzināt sevi – lai cik paradoksāli nebūtu – kā radītāju, tā arī radīto, kā evolūcijas avotu, tā arī gala produktu.

Atkal taču, dvēselēm šajā līmenī nav nepieciešams pāriemiesoties. Taču retos gadījumos viņas var nolaisties fiziskā izpausmē, lai palīdzētu sākt masveida pārbīdi apziņā.

Izpausme šajā līmenī, pazīstama kā Bezgalīgā Dvēsele, ir maksimālas Patiesības, Mīlestības un Vienotības – citiem vārdiem, Avatāra jeb dzīva Dieva iemiesojums. Piemēri:

  • Krišna,
  • Buda,
  • Jēzus Kristus.

17 05 11 04

Bezgalīgā dvēsele ir pārstāvis no augšējā kauzālā plāna, kurš, savukārt, realizē čenelingu caur universālu kvalitāti no viena no trim augstajiem plāniem: mīlestības, patiesības un skaistuma. – Mihaēla saruna ar Šeperdu Gudvinu: Dvēseles vecums, II daļa

Tas nenozīmē, ka Bezgalīgā dvēsele dzīvos cilvēka ķermenī kopš dzimšanas. Jaundzimušie cilvēku ķermeņi nav paredzēti, lai uzturētu tādu enerģijas daudzumu. Parasti sākumā iemiesojas pašrealizēta dvēsele (tas ir, 7. līmeņa Vecā dvēsele vai Trasncedentāla dvēsele), un pēc tam, iepriekš noteiktā momentā pieaugušā dzīvē, viņa atdod ceļu Bezgalīgajai dvēselei, daļēji vai pilnīgi, atlikušajai Iemiesojuma daļai.

Sidhārta Gautama, piemēram, bija apzinoša dvēsele, kura, sasniedzot pieaugušā dzīvi, piešķīra savu ķermeni Budam, pilnīgai Vienotības izpausmei.

Jēzus no Nācaretes bija pilnīgi apzinoša Karaliska dvēsele, kura pieaugušajā dzīvē atdeva ceļu Kristum, pilnīgas Mīlestības izpausmei.

Kā es esmu sapratis, pat pēc noslēdzošās stadijas mēs vienmēr esam brīvi izvēlieties atkal iziet visu lielo ciklu vienkārši, lai attīrītu vibrācijas!

 

Avots: http://personalityspirituality.net/faq/after-last-reincarnation/

 

P.S. Un jūs iztēlojaties iemiesojumu cikla beigas? Dalieties savos iespaidos komentāros.

 

 T Beglak

Tatjana Begļaka

Tulkotāja, angļu valodas skolotāja, reinkarnacionikas konsultante.

http://tatbegliak.ru/

 

Pievienots 11.05.2017., atjaunots 22.11.2019.

https://ru.journal.reincarnatiology.com/posledneje-voploschenije/

Tulkots ar lapas administrācijas atļauju

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/1283-tatjana-beglaka-35-dveseles-evolucijas-soli (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/2-uncategorised/1149-irina-telinska-mes-esam-kosmosa-pilsoni-edgars-keisijs-par-planetaro-reinkarnaciju (Tulk. piezīme)