Ирина Телинская - Реинкарнация: интервью с раввином Дов-Бер Пинсоном

Irina Telinska - Reinkarnācija: intervija ar rabīnu DovBer Pinsonu

17 03 14 01

Šī intervija ar rabīnu DovBer Pinsonu (DovBer Pinson) bija publicēta tīmekļa vietnē “Ebreju grāmatu jaunumi” (“Jewish Book News”) (1999) sakarā ar viņa pētnieciskā darba “Reinkarnācija un jūdaisms: Dvēseles ceļojums” (“Reincarnation and Judaism: The Journey of the Soul”) iznākšanu.

 

Jautājums: Vai ir norādes uz reinkarnāciju Bībelē vai Talmūdā?

DovBer Pinsons: Līdz ar daudzām citām mītiskām ebreju mācībām reinkarnācijas teorija ir gan pieņemta, gan arī noraidīta.

Tūkstošiem gadu Kabala bija zināšanu krājums, kuru stingri apsargāja izredzētie, kuriem bija palaimējies iegūt pieeju pie tās.

Vārsmas Torā un Talmūdā, norādošas uz reinkarnāciju, kabalistiem bija zināmas gadsimtiem ilgi un pēc tradīcijas tika nodotas no skolotāja māceklim.

Tiem, kuri nebija iesvētīti Kabalas iekšējos noteikumos – un konkrēti vairumā ebreju mācību, ieskaitot filozofiju, – reinkarnācijas koncepcija likās sveša un dīvaina. Tāpēc atbilde uz jūsu jautājumu būs: gan “jā”, gan “nē”, atkarībā no tā, kam jūs jautāsiet.

Jautājums: Ja reinkarnācija ir ebreju teoloģijas pamata ideja, tad kāpēc tik maz ebreju tai tic? Pat ortodoksālie rabīni labākajā gadījumā ir noskaņoti skeptiski.

DovBer Pinsons: Tamlīdzīgs skepticisms nemaz nav jauns, jo no paaudzes uz paaudzi risinās strīdi par šo mazpazīstamo un noslēpumaino jēdzienu – reinkarnāciju.

Kā es jau minēju manā iepriekšējā atbildē, diskusijas reinkarnācijas[1] sakarā pa lielākai daļai skāra domstarpības starp kabalistiem un filozofiem. Kabala burtiskā tulkojumā nozīmē “iegūšanu, pieņemšanu”.

Kabalas tradīcijas nebalstījās uz loģisku domu, drīzāk tā bija informācija, nodota no vienas paaudzes uz otru, nepārtraukta zināšanu ķēde, par kuru avotu kalpoja baušļi, saņemti pirms 3300 gadiem Sinaja kalnā.

Tie, kuri nesaņēma šīs dziļi sakrālās zināšanas, apstrīdēja reinkarnācijas teoriju, vadoties pēc savas loģiskās domāšanas.

Viņiem tā likās bezjēdzīga un pilnīgā pretrunā ar Toru tā iemesla dēļ, ka zināšanas par reinkarnāciju nebija iegūtas tradicionālā veidā.

Daudzi lielie ebreju prāti uzstājās pret reinkarnāciju: piemēram, pats Rabīns Saadija Gaons (Rabbi Saadia Gaon). Tomēr ir norādes uz to, ka šie lielie domātāji spriestu citādi, ja viņiem būtu pazīstama šī mācība.

Rabīns Hasdais ben Judahs Kreskass (Hasdai ben Judah Crescas), pazīstams četrpadsmitā gadsimta filozofs, arī uzstājās pret reinkarnāciju, bet viņš arī paziņoja, ka, ja saņemtu zināšanas par reinkarnāciju caur Kabalu, tad viņa attieksme būtu citāda.

Abrabanels (Isaac Abravanel) rakstīja, ka, kad Maimonids (Maimonides) bija pietuvojies savas dzīves beigām, viņš saņēmis Kabalistisku mācību, kura līdz tam brīdim viņam esot bijusi nepazīstama.

Pieņēmis šīs ezotēriskās zināšanas, Maimonids atzinies, ka, ja par šo mācību būtu zinājis agrāk, tad viņš būtu atteicies no daudziem agrākiem filozofiskiem kritiskiem spriedumiem.

17 03 14 02

Jautājums: Ticība reinkarnācijai – tā ir “akla” ticība, va arī jūs uzskatāt, ka eksistē lietišķi pierādījumi tās eksistencei?

DovBer Pinsons: Termins “lietišķi pierādījumi” ir spraigi apspriests jautājums reinkarnācijas teorijas ietvaros. Kā jebkurā citā garīgā praksē tas nav līdz galam atrisināts, un ar to var domāt dažādas lietas.

Eksistē empīriski pierādījumi tam, ko mēs jūtam fiziskajā plānā, bet reizē ar to eksistē arī garīgi pierādījumi tam, kādas sajūtas mūs apmeklē mūsu esības augstākā līmenī.

Kas attiecas uz empīriskiem datiem reinkarnācijas sakarā… Ir cilvēki, kuri atmiņā atdzīvina iepriekšējos iemiesojumus[2] kā tās eksistēšanas neapgāžamus pierādījumus.

Taču arī tas tiek apspriests visas manas grāmatas garumā – viss nav tik viennozīmīgi, uzmanīgi analizējot. Saskaņā ar Kabalu patiesībā lielākā daļa atmiņu par pagājušiem iemiesojumiem nav tādas, kādas tās šķiet.

Garīgums, ko definē kā esības līmeni, kurš atrodas aiz mūsu pierastās jutīgās uztvers sfēras, visbiežāk izpaužas kā garīga pieredze.

Mums tika stāstīts, ka Arizals (Isaac Luria), pazīstamais kabalists, varēja katra cilvēka Dvēselē redzēt viņa pagājušos iemiesojumus. Tāda uztvere viņam bija tikpat reālistiska, kā fiziskā redze cilvēku vairākumam.

Realitāte – tā ir tikai pašas realitātes uztveres mūsu versija. Cilvēkam reāls ir tas, kas atbilst viņa apziņas līmenim.

Tora mums vēsta par kauju Jēzus Navina vadībā, kurā ebreju tauta svinēja uzvaru. Brīnišķīga kauja, kura met izaicinājumu pašai dabai.

Saule pie debesīm stāvēja visu kaujas laiku un negāja uz rietu noteiktajā stundā, tādā veidā ļaujot ebrejiem kļūt par uzvarētājiem.

Ralbaks (Ralbak), lielais ebreju filozofs, apgalvoja, ka kauja tika uzvarēta tik ātri, ka likās – laiks ir apstājies un saule ir sastingusi. Taču faktiski uz to brīdi tas nenotika.

17 03 14 03

Prāgas Maharals (Maharal of Prague) apstrīdēja šo apgalvojumu. Viņš paziņoja, ka saule patiešām apturēja savu kursu, taču šo realitātes versiju uztvēra tikai ebreju tauta, kamēr citu tautu realitāte palika tā, kur saule turpināja savu gaitu.

Notikums noritēja esības fiziskajā plānā, tomēr vienas un tās pašas realitātes uztvere ievērojami atšķīrās atkarībā no to garīgā līmeņa, kuri viņu uztvēra. Mēs lietas redzam nevis objektīvi, bet subjektīvi.

 

Sk. arī: Pasaules reliģijas apstiprina dvēseles pāriemiesošanos[3].

 

Jautājums: Vai tad tas fakts, ka reinkarnācijas pieminējums ebreju tautas vēstures tekstos parādās diezgan vēlu, nenozīmē, ka reinkarnācijas teorija ir jauna mācība, nevis ebreju domas fundamentāla ideja?

DovBer Pinsons: Ir virkne augstāko aprindu zinātnieku, kuri nepiekrīt pamata koncepcijām jūdaismā, dokumentāli balstītām uz vēlāku vēstures etapu nekā atklāsmes Sinaja kalnā.

Eksistē zināmas domstarpības tādos jautājumos kā mirušo augšāmcelšana, kur kā galvenais arguments pastāv fakts, ka tas ir vēlu pieminēts Svētajos Rakstos.

Ir arī daudz ebreju ticības pamata tēžu, kuras nekad atklāti nav pieminētas. Mozus 5 grāmatās, piemēram, ticība aizkapa dzīvei, mirušo augšāmcelšana un tamlīdzīgas.

Neskatoties uz to, ka par šīm lietām atklāti netiek runāts, “mutiskā tradīcija”, tā Toras daļa, kura roku rokā iet ar rokrakstu Toru, skaidri vēsta par to un apgaismo tās vietas rokrakstu Torā, kurām ir sakars ar šiem jēdzieniem.

Vēl viens fundamentāls ebreju teoloģijas pieņēmums ir tāds, ka mutiskā tradīcija ir vienots vesels ar rokrakstu tradīciju, un nav iespējams saprast vienu bez otras.

Reinkarnācija ir sena ebreju mācība, nodota mutiskā formā un eksistējoša tikpat ilgi, cik ilgi eksistē jūdaisms.

17 03 14 04

Jautājums: Vai cilvēka dvēsele var iemiesoties dzīvnieka ķermenī? Vīrieši pāriemiesojas sievietēs? Un ebreji – ne-ebrejos? Vai jūs mums varat īsumā paskaidrot, kā tas “darbojas”?

DovBer Pinsons: Reinkarnācijas tēma vienmēr ir aizraujoša, bet tā nav vienkārša izpratnei. Manā grāmatā tiek aplūkoti kā šie jautājumi, tā arī daudzi citi.

Es aicinu jūs mazliet papētīt reinkarnācijas noslēpumus un ceru, ka jums tas būs tikpat svarīgi un interesanti kā man.

 

Sk. arī: Ebreja pāriemiesošanās: iziet holokaustu un iemiesoties no jauna[4].

 

Reinkarnācijas teorija ir ne tikai aizraujoša pētījumu sfēra ar mērķi iegūt informāciju. Tā var arī dziļi iedarboties uz dzīvi katram no mums.

 

Ir trīs tipu cilvēki: tie, kuri sevi vērtē pēc tā, ko viņi dara; tie, kuri sevi identificē ar to, kas viņiem pieder, un tie, kuru personības definīcija izriet no tā, kas viņi ir.

Šī reinkarnācijas aspekta pētīšana palīdz mums saprast to, ka pārbīde cilvēku apziņā ir norma.

Tā vietā, lai uztrauktos par to, kas mums pieder vai ko mēs darām, mēs tiecamies nonākt pie apziņas, kas mēs esam, lai saprastu savas paša unikālās Dvēseles likteni un izpildītu savu uzdevumu dzīvē.

 

Avots: http://iyyun.com/kabbalah/reincarnation-an-interview-with-rav-dovber-pinson

 

P.S. Dalieties komentāros, kādās reliģijas mācībās jūs esat sastapuši reinkarnācijas tēmu. Kāds ir jūsu viedoklis par to, kā reinkarnācija iekļaujas šajās mācībās?

 

 17 02 21 10

Irina Telinska

Tulkotāja. Praktizējoša astroloģe, reinkarnacionikas praktiķe.

 

Pievienots 17.03.2017

http://ru.journal.reincarnatiology.com/reinkarnatsiya-i-religija/

Tulkots ar lapas administrācijas atļauju

Tulkoja Jānis Oppe

 

[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/zurnals-reinkarnaciologija/11-dazadi/4165-reinkarnacija-isteniba-vai-maldi (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/4188-apbrinojami-stasti-par-reinkarnaciju-iepazistamies-ar-tris-berniem-kuri-apgalvo-ka-jau-ir-dzivojusi-pirms-tam (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/alla-sirko/11-dazadi/3783-alla-sirko-pasaules-religijas-apstiprina-dveseles-pariemiesosanos (Tulk. piezīme)

[4] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/zurnals-reinkarnaciologija/11-dazadi/4204-holokausta-pagatnes-dzives-stasts-ar-fobijam-religijas-mainu-un-dveseles-planu-reinkarnacijas-gadijums-koncentracijas-nometnes-ebreju-upuris-teuvo-koivisto (Tulk. piezīme)