Альбина Галеева - Неси ты мудрость с чистым Сердцем и открытою Душой

Albīna Gaļejeva - Nes tu viedumu ar tīru Sirdi un atklātu Dvēseli

17 01 18

2016.12.23    Iezemēšanās

Ar Mīlestību un pateicību es piesaucu tevi, Skolotāj. Es sveicu tevi, Skolotāj.

Es: Manu dārgo Skolotāj, es gribētu pajautāt par Iezemēšanos.

Agrāk es no sirds centra laidu lejā staru uz Zemes centru un skaidri jutu savienošanās momentu (kā liftā). Pašlaik es to nejūtu. Stars iet un iet uz leju, un man pašai nākas iztēloties kādu centru, apturēt un atgriezt atpakaļ šo staru. Kaut kas ir izmainījies? Jeb es kaut ko daru ne tā?

Skolotājs: Tu domā, ka tu met staru zemes dzīlēs. Bet tas nav gluži tas pareizais gājiens. Visa lieta ir tāda, ka tu ar Zemi tagad esi Vienota, un stars iet tevī un tavā iekšējā Kosmosā. Bet kosmosā centrējuma nav. Tur ir bezdibenis, bezgalība. Un, lai cik tu necenstos to sazemēšanos kā agrāk, tā tāda nebūs.

Tāpēc centies iezemēšanās laikā sevis dziļumā aiziet. Un tur ar Sākotni saplūst. Tu to vari iztēloties kā baltu lodi, kā staru, kā saules brīnumu, un tu sapludini staru ar šo Gaismu un atgriezies pie sevis sirdī. Tāds šobrīd ir likums Zemes lāpnešiem, tajā jaunajā Kosmosā, ko zināt par viņu.

Es: Skolotāj, nu bet kā tad Zeme? Mēs taču ar saknēm esam saistīti, stāvam uz viņas? Kā tad māmuļa Geja?

Skolotājs: Tā Geja tev ir krūtīs tirkīza čakras sirds centrā. Tu jau esi izaugusi daudz lielāka par to Zemi, kura fiziskajos likumos ir tev zem kājām. Viņi ir tavā iekšienē – gan Kosmoss, gan Zeme. Saproti, parametrus tādus sāk saprast tas cilvēks, kurš nodarbojas un domā par bezgalību, bezlaiku, strādā pie tā. Protams, jums un jūsu prātam tādas perspektīvas ir nepieejamas. Viņš (prāts) ar šausmām nolasa informāciju tādu kā kaut ko nedabisku, apdullinošu un tev nepiemītošu. Bet tas ir fakts, procesi šie ar jums notiek, kaut arī pieņemt, sajust un apcerēt jūs pagaidām neesat gatavi. Tādi lāpneši kā jūs, jau tādā portālā strādājat un esat izauguši lielos mērogos. Tāpēc nesiet ar lepnumu jūs zināšanas savas. Manifestējiet Mīlestību, Uzticēšanos, Slavinājumu un Pateicību. Tie palīdzēs jums pieņemt Veltes. Pieņemiet to un strādājiet ar sevi. Strādājiet nenogurstoši. Jo uzņēmušies taču jūs esat lielus mērķus.

Piezīme: No grāmatas “Pa tuksnesi ejošie: laiks” (“Идущие по пустыне: время[1]”) autori Tihoplavs V.J., Tihoplava T.S., Kretovs J.V.

5. nod. Laiks un cilvēks. Par iekšējās telpas izvērsumu. “Un tomēr mums grūti iztēloties, ka sauli, zvaigznes un debesis mēs esam sākuši uztvert tā, kā agrāk uztvērām savu iekšieni; sirds vietā – Saule, aknu vietā – Jupiters utt. Bet ķermeni mēs ieraudzījām, kā pašlaik redzam debesis.”

Es: Skolotāj, bet kā strādāt ar staru krāsām Sazemējumam.

Skolotājs: Krāsas tās ir baltā un melnā fraktāļa spektrs. (Fraktālis – tas ir matemātisks daudz-lokālas un daudz-līmeņu līdzības pašam sev jēdziens. Konkrēti ģeometriskām figūrām fraktāļa jēdziens nozīmē kā sākotnējās figūras bezgalīgu līdzīgu atkārtošanos vienādā izmērā, tā arī mazāku un lielāku mērogu līdzīgu figūru būvēšanu no sākotnējā ģeometriskā elementa caur pieaudzēšanu ar tādiem pašiem līdzīgiem elementiem. Matrioška – ir visiem pieejama ģeometriska fraktāļa variants. Pašlaik daudzi zinātnieki Visumu uztver kā bezgalīgu fraktāļu kompleksu.)

Tu zini – melnajā krāsā ir vairāk krāsas, zaigojuma variantu. To tu pavisam nesan pēkšņi uzzināji (“Melnā krāsa sevī ietver daudz vairāk krāsu nekā baltā krāsa. Balto krāsu ierobežo trīs pirmās krāsas.”)

Daudz vairāk krāsu zina mūžīgais Visums, nekā saredzams ar to fizisko redzi, kas eksistē jums. Sajust visu spektru var, taču ļoti grūti, un ilgs darbs ir nepieciešams. Tāpēc rekomendēju es laist neredzamas gaismas starus. Tu nodomu savu no Sirds Stariņā palaid ar Mīlestību, Prieku un Žēlsirdību. Un saformēs viņš tad krāsas spektru, kādsbūs vajadzīgs tajā mirklī gan tev, gan Zemei un Kosmosam. Tas regulējas precīzi, kas jums vajadzīgs konkrētajā mirklī. Un pat ja tu nejūti, neredzi un neapjaut, ar tavu vēlēšanos apveltīt ar sirdi jau ir pietiekami tam darbam ar sazemēšanos.

Es: Pateicos. Pateicos. Pateicos.

2016.12.23    Bezlaiks

Ar Mīlestību un pateicību es piesaucu tevi, Skolotāj. Es sveicu tevi, Skolotāj.

Es: Manu dārgo skolotāj, es gribētu pajautāt par Bezlaiku. Tas ir diezgan sarežģīts jēdziens, ko tu vari paskaidrot? Kas pašlaik ir noticis ar Zemi, kur mēs tagad esam?

Skolotājs: Viss Kosmoss ir izgājis uz jauniem parametriem! Lai dzīvo diženā Zeme un Cilvēce!!! Jūs esat izgājuši no lineārā notikuma un dzīves cilpas!

Tā cilpa bija, kā ir zināms arī tev, kā stimulators, kā placdarms zināšanu iegūšanai. Jūs ilgus laika eonus gājāt pa to cilpu pa apli. Un tā bija nosaukta par lineāro laiku, sākumu un beigām. Un bezgalīgi viss atkārtojās tajā ciklā, tajā cilpā, kura sen tur radīta bija, apmācībai, pieredzes izzināšanai un lēmumu pieņemšanai. Jūs mazi bērni, kuri reiz aizspēlējās, un nespējāt jūs savas tieksmes tur apvaldīt, un cieta jūsu pašu planētas, kuras jūs tā mīlējāt. Pēc tam tika radīts laika portāls, cilpa un maza planēta, ko saucat par Zemi, kurā jūs gadsimtus pēc gadsimtiem izejat krišanas, celšanās, ciešanas un mīlestību. Visas grūtības un gudrības, kuras līdz šim jūs nezinājāt.

Tagad ar pārliecību varam mēs teikt – jūs esat izgājuši pārbaudījumus! Cilpa – tā ir izzudusi, un jūs tagad esat kā kosmonauti atklātā Bezlaika Kosmosā. Kurā ir jēdziens “Tagad”, “Viens Mirklis”, viens to zināšanu portāls, kuras jūs ieguvāt šajā procesā. Bezlaiks ir saprotams tikai tam, kurš izgājis aiz Matricas ietvariem un ceļas augšup pie Sākotnes. Viņš jūt tos faktus, tos notikumus citā griezumā un citā kontekstā. Bezlaiku ir iespējams tikai sajust.

Es: Un kā viņu sajust?

Skolotājs: Tu pie tā iesi pamazītēm. Kā es teicu, tie ir sarežģīti aspekti sapratnei, kamēr jūs esat Matricai pakļauti. Jo taču līdz šim tu savā iekšienē jūti laika linearitāti, lineārus notikumus. Un lai kā nevēlētos tu sajust to “Mirkli Vienoto”, pagaidām vēl programmas ir tavā iekšienē, tās bloķē un nedod iespēju sajust, pieņemt. Bet viss ir tavās rokās, tu to zini, ja pastrādāsi un patiesi tieksies. Un tas pie tevis atnāks, tici. Un to, ko tu pašlaik dari, tu dari ne tikai savā labā, bet pasaules labā, Zemes un to cilvēku labā, kuri ir gatavi. Tāpēc, manu ziediņ, es aplaistu tevi ar Viedumu, Mīlestību un Uzticēšanos. Audz.

Es: Es pateicos, manu dārgo Skolotāj.

2017.01.06    Kontrakti

Ar Mīlestību un pateicību es piesaucu tevi, Skolotāj. Es sveicu tevi, Skolotāj.

Skolotājs: Mana dārgā. Kas ar tevi ir? Atkal tu esi enerģijās zemās. Tu karo pati ar sevi, pierādot to, kas nav tavu spēku vērts.

Es: Es gribēju pajautāt, kāpēc mēdz būt situācijas, kad pret cilvēkiem ar labestību attiecies, bet pretī uz tevis tik daudz netīrumu izlej? Par ko?

Skolotājs: Tu atceries, reiz tavi redzējumi bija pagātnē. Tu atcerējies, cik reižu tev nodarīja pāri un slikti izturējās pret tevi par to, par ko tu nemaz nebiji atbildīga (es atcerējos situācijas darbā, kad darbā ņēmu meitenes bez darba pieredzes, par ko varēju arī dārgi samaksāt, apmācīju viņas, palīdzēju, atbalstīju, karoju par paaugstinājumiem, algām, prēmijām. Un rezultātā, pēc trīs mēnešiem, viņas sniedza atlūgumus un vainoja mani, par ko tik vien varēja). Tu ar visu dvēseli centies viņām palīdzēt. Pretī vienīgi rupji vārdi un nopēlums. Un kā tu domā – visus šos cilvēkus tu tavā ceļā sastapi nejauši? Jeb ir saiknes? Jā, domāju, ka tu arī pati visu saproti. Tās ir saiknes. Kontrakti un solījumi, ko tu devi viņiem. Viņiem ir pienākums ar tevi tā izrīkoties, jo žēlsirdībai tevī ir jāatklājas pilnā mērā! Viņi tevi lamā un peļ par tavu labestību.

Bet tu pacelies augstāk, pacelies uz to Gaismu un paskaties uz šiem notikumiem, kādēļ tā situācija bija vajadzīga. Saproti, pieņem un esi gatava, ka notikumi atkārtosies, jo šajā dzīvē tev pēc daudziem faktoriem ir jānoslēdz Kontrakti! Jo katrs tāds, kurš tādu misiju ir sev uzlicis, taču desmitām reižu pastiprina spēku savu, pārliecību savā ceļā. Un cilvēki šie ir vienīgi kā atsvariņi, kuri dod iespējas aiziet tālāk. Un izdarīt tur izrāvienu un iemiesot sapņus.

Bet tikai kad jūs sapratīsiet, ka esat Vienoti ar veselo, un tajā Mīlestībā, Maigumā ietīsiet Pasauli visu, jums viņi nebūs kontrahenti, viņi būs vienīgi Veselums, kā jūs! Un kopējā masā Gaismas Okeānā jūs visi esat Vienota Ģimene! Šie procesi ir sarežģīti. Taču ceļš, kuru jūs izvēlējāties, dos lielas iespējas Zemei un jums. Nenolaidieties zemās vibrācijās, saprotiet viņus, viņi sevis iekšienē gaida palīdzību no jums, atbalstu un uzvedni. Nekrājiet rūgtumu un nedomājiet par to, ka jūs aizvainoja un pazemoja tik sāpīgi, tas viss ir ārējā čaula, tas viss ir vienīgi cilvēku emocijas. Uzkāpiet tronī, kurš saucas Lielā Burvestība, pārvaldiet dzīvi, kā pienākas.

Un ja tu ar savu darbu un savu centību palīdzēsi viņiem, un tātad arī sev, tas kontrakts būs noslēgts. Un jūsu saiknes izdziedināsies, atkal ieplūdīs tajā Vienotībā, uz kuru jūs gājāt pagājušajos laikmetos.

Tagad ir tādi laiki, kad jūsu dzīves ceļā daudzos punktos un portālos jums vajag pabeigt lietas. Zeme, kā tu zini pēdējos trīs mēnešos, ir Pacēlusies un saņēmusi Valdnieku Gaismu, ko kopumā var aprakstīt kā Liela spēka Transformācijas notikumu!!! Un katrs, kurš pašlaik cilvēka miesā uz viņas stāv, viņš arī ir pakļauts transformācijai pārveidošanās plūsmā.

Iet turpmāk pa savu ceļu ir iespējams vienīgi, pabeidzot visas lietas! Tādā veidā Realitātē tajā Jaunajā jūs varēsiet atvērt Sirdi un būvēt savu dzīvi saskaņā ar Sākotni. Jūs visi esat šīs Sākotnes Bērni, un ar pienācīgu bijību un disciplīnu centieties pārveidot sevi!

Pretīgi gadījumi ir iespējami, sarežģītas problēmas, sakaru saraušanas, kas ar slimību, neveiksmēm un sāpēm sirdī piespiedīs jūs iet. Bet tas ceļš ir sarežģīts un bīstams. Un no sliedēm var vilciens tur noiet. Centieties, apjēdziet, iegūstiet zināšanas, mēģiniet no jauna, pat ja jūs ar neticību un drāmu pārklājat savu ceļu! Un tomēr jums ir jāiet! Jo statikas radīšanas procesā taču nav. Viss kustas, pārtek, mainās.

Es: Pateicos, manu dārgo Skolotāj. Mēs centīsimies.

2016.12.12    Nedomā par cilvēkiem, ka viņi ir muļķi

Ar Mīlestību un pateicību es piesaucu tevi, Skolotāj. Es sveicu tevi, manu dārgo Skolotāj.

Skolotājs: Nedomājiet par cilvēkiem, ka viņi ir muļķi. Viņi ir dažādos līmeņos, un katrs savu ceļu redz tā, kā viņš uzskata par vajadzīgu.

Es: Skolotāj, bet viņi mani vienkārši tracina! Dod viņiem tādas vērtīgas zināšanas, bet viņi neko nepieņem, neinteresējas un nav pat mazākās vēlēšanās izdzirdēt, vēl vairāk, tevī vēl par vājprātīgu nosauks.

Skolotājs: Ai, sasmīdināji! (smejas). Jocīga tu esi, jocīgi ir arī viņi. Kad uz jums no lidojuma skaties, jūs visi esat vienas Ģimenes bērni. Nesaspringsti un nedomā par to. Ej savu ceļu, dāvā visiem Gaismu. Un nāks atbilde no tiem cilvēkiem, kuri ir gatavi, kuri visu pieņems un sapratīs. Bet tie, kas to nepārvalda, savu ceļu noies. Harmonijā turi savas jūtas, citādi nokritīsi tādā līmenī, kādu tu pati pel. Turi muguru stingri un ar pašcieņu. Nes to viedumu ar tīru sirdi un atklātu Dvēseli.

Un tas ir galvenais!

Es: Pateicos par atbalstu. Es centīšos.

 

Pievienots 18.01.2017

http://sanatkumara.ru/stati-2017/nesi-ti-mudrost-s-chistim-serdtsem-i-otkritoiu-dushoy

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://naturalworld.ru/kniga_idushchie-po-pustine-vremya.htm (Tulk. piezīme)