Apgūstam mentālo plānu

19.06.13.

13 06 22Dārgais Sanat Kumara, man gribas parunāt par planētas mentālo plānu.

Mentālais plāns un Zemes ir izpausts caur cilvēku un Augstākajām būtībām. Tas pieder telpas un laika apgūšanai uz planētas. Tas kalpo cilvēces kā vieninieka, kā rases, cilvēka kā sabiedrības individuāla vieninieka un kā augstākās apziņas apzināšanai. Mentālais plāns – tās ir domas un projekti, tā ir zinātne un sistēmas, tā ir saikne ar saviem Augstākajiem aspektiem un piepildītība no sevis iekšienes.

Doma vada enerģiju un sasaista matēriju. Doma rada pasaules un virza šīs pasaules. Doma dzemdina saprātīgumu un sevis kā Radītāja uztveri.

Doma rada un prot, doma rada un iznīcina.

Viss, kas notiek, notiek būtības domas telpā, un doma veicina būtībai visu procesu apzināšanos.

Doma ir pati grūtākā un sarežģītākā visuma attīstības procesa daļa. Domas dzemdināšanai ir iztērēta gandrīz puse visas pasaules-ēkas enerģijas. Toties viņai ir milzīgs potenciāls un radošais spēks. Cilvēks nav pilnībā apguvis domāšanas procesu. Jūs tikai uzsākat apgūt šo milzīgo spēku, kuru mēs saucam par Varenību.

Mēs zinām, ka intelekta un mīlestības iemantošana ir obligāti procesi pirms domas iemantošanas. Mēs saprotam, ka domas varenībai ir jābūt vērstai miera gultnē, pamatojoties uz visuma pieņemšanu, nevis uz cīņu ar viņu.

“Mēs nevaram gaidīt žēlastības dāvanas no dabas, paņemt tās no viņas ir mūsu uzdevums” – tas ir nepareizs lozungs. Vajag saprast dabu, lai nesamaitātu un neizkropļotu dievišķos likumus. Tam vajadzīgs laiks. Vajag apgūt vienkāršus rases dzīves saglabāšanas principus – kā bērns mācās neapdedzināties un nelekt bezdibenī, lai saglabātu savu ķermeni.

Pilnībā saprātīgi rases dzīves saglabāšanas uz planētas principi diemžēl bieži netika ievēroti. Tas liecina tikai par to, ka briedums pārāk ilgi neiestājas, ka planētas iet bojā no nesaprātīgu Radītāju vadīšanas, no planētai vajadzīgu resursu un domu nesaņemšanas. Par maz ir radīt rasi. Vajag iemācīt viņu neapdedzināties un nelekt bezdibenī. Priekš tā pašiem Radītājiem vajag būt tik saprātīgiem, lai prasmīgi vērstu rasi vajadzīgajā gultnē.

Jūs augat par tādiem Radītājiem, apgalvoju jums. Jūs tagad mācāties šajā kursā. Bet jūsu daļas mācās citos plānos, lai piepildītu visas vakances vienlaicīgi. Jūs izejat dzīvē pilnīgi sagatavoti, taču bieži neapgrūtināt sevi un diemžēl neesat iemācīti strādāt. Neesat iemācīti izmantot cilvēces kolosālās zināšanas un viņas radošo potenciālu.

Padomājiet visi, kas lasa, par cik procentiem jūs esat izmantojuši savas radītāja iespējas?

Vai jūs ļaujat sev veidot, izdomāt, konstruēt, radīt? Par cik procentiem?

Cik ilgi jūs varat domāt?

Cik sarežģīti jums ir piededzināt (apstādināt, nofiksēt, apzināt) domu?

Cik lielā mērā jums ir nepieciešama jaunrade?

Cik ilgi jūs varat iztikt bez tās?

Jūs taisāties augšupcelties tieši uz mentālo plānu. Taču jums ir iemācītas tikai fiziskas darbības. Tur šī prasme nav vajadzīga. Mācieties radīt un darboties ar domu. Mācieties zināt un just (sajūta-doma augstākajos plānos ir viena). Mācieties apzināties sevi kā daudzdimensionālu radītāju. Apzinieties, ka katrā realitātes plānā jūs radāt no apziņas, atbilstošas šim plānam, tas ir, jums vajag apgūt ne tikai domāšanas procesu fiziskajā plānā, bet arī visus pārējos plānus kopā ar domāšanas procesu. Protams, jūsu aspekti arī izjūt radīšanas un jaunrades badu savos plānos un lolo domas par paša telpas radīšanu sevis iekšienē. Taču visām radīšanām ir jābūt ar saknēm fiziskajā plānā. Lūk, kāpēc jūs apgūstat tā dabu. Vajag, lai jūsu kā radītāju realizētībai būtu kosmiska daudzdimensionalitāte, nevis viena, divu plānu. Tāpēc būtības augstākā daba atbilst prasmei domāt un radīt sevis iekšienē. Radīt prasmes un ieradumus domāt, strādāt domās, vadot enerģiju, just ar domu un domāt ar domu.

Bet vai tad var domāt kaut kā savādāk?

Var atgremot citu domas, pārmalt, atstāstīt, atkārtot citu atklājumus un padevīgi sekot guru, pat neiedziļinoties tā jēgā, par ko viņš runā, pārvēršoties par kareivi. Mums pateica – mēs izdarījām.

Pirms radīt, padomājiet:

Kādēļ?

Kā labāk?

Kāpēc tā?

Vai tad nevar vienkāršāk?

Kāpēc man tas nepatīk (intuitīvi)?

Kāpēc man tas izsauc slēptas bažas vai nepieņemšanu (instinktīvi, intuitīvi)?

Nenoslāpējiet šo kluso balsi, citādi jūs uz visiem laikiem paliksiet marionetes.

Visas būtības, kuras mīt visos plānos, māca jūs gala rezultātā kļūt par radītājiem – attīrīties, aptvert notikumu un domu dabu un cēloni, vākt nost jums nepatīkamo – ar spēku, domu, mīlestību un prieku, radīt jauno, balstoties uz bagāto pieredzi un pasaules-ēkas dabas, viņas likumu un enerģiju zināšanu.

Jūs ļaujat sev augt, piesātinoties ar spēku. Taču doma vada spēku, viņa iegrožo mežonīgas un primitīvas vēlēšanās, sakropļotus priekšstatus un individuālismu, lai spēks tiktu izmantos tikai visu labumam. Jūsu rase ir viens, un jums pagaidām ir sarežģīti to uztvert. Tas tad arī liecina par rases briedumu: par viņas kopradīšanas iespējām un rases plāniem.

Pagaidām mēs neredzam, ka jūs spētu mentālajā plānā piedalīties pasauļu radīšanā. Brieduma jums nepietiek. Es nerunāju par specifiskām zināšanām, kuras piemīt jūsu mentālajam aspektam. Jūs atnācāt šurp, lai apgūtu daudzdimensionalitāti kopumā. Un jūsu domāšanas princips ir ļoti svarīgs visam daudzdimensionālajam monādiskajam aspektam. Jums jāsaprot, ka Mēs kā Skolotāji cenšamies iemācīt jums domāt, mēs spiežam jūs domāt patstāvīgi un risināt problēmas mentāli. Taču bieži jūs negribat pat pamēģināt savienoties ar saviem Augstākajiem Saprātiem, iemācīties vākt zināšanas no daudzdimensionalitātes. Jums nav laika. Vajag “traukus mazgāt”, vajag “televizoru paskatīties” u.c. Kad gan jūs sāksiet strādāt rases labā?

Jā, katrs no jums, “sēžoties pie darbagalda”, iegulda savu personīgo daļu šajā attīstībā. Apgalvoju jums, šī daļa tiek svērta, ņemta vērā un pēc tam tiks uzrādīta jums. Neko vairāk jūs no planētas neaiznesīsiet, kā tikai daudzdimensionalitātes pieredzi un prasmi radīt ar domu. Tas ir pats vērtīgākais, un tam ir dažādas nozīmes – gan kā paša attīstība, gan kā cilvēces attīstība, gan kā Visuma Vienotā Saprāta attīstība kopumā.

Ar ko vienkāršs intelekts atšķiras no saprāta? Ar domu saprātīgumu. Intelekts domā ar loģiku, radot, ka tik radītu, bet Saprāts domā adekvāti, radot Dzīvību un Mīlestību kā Radīšanas un jaunrades virsotnes.

Iemācieties atšķirt, mācieties domāt radoši, uzdodiet sev daudz jautājumu. Es brīnos – jūs esat kā nezinātkāri ļaudis. Jums nevajag zināt, negribas domāt, saspringt, norūpēties. Jums gribētos tā, lai visa jūsu dzīve būtu “šokolādē”. Un tad var mierīgi eksistēt un ne par ko nedomāt. Piekrītat? Esiet godīgi pret sevi līdz galam, nav nemaz tik svarīgi, kas ir tur, Debesīs, svarīgi, kā es tagad un šeit dzīvoju. Ko ēdu un kas man uzvilkts mugurā, vai esmu vesels un cik naudas ir pie dvēseles.

Un tas ir viss?

Sāksim radīt sevi nākošajos vibrāciju plānos. Izejam tur – un atkal un atkal vērīgi lūkojamies, apzināmies, pierakstām un mācāmies būt daudzdimensionāli. Nevis pasaules radām, nevis realitātes, bet sevi tajās. Realitāte – tie esat jūs: kā jūs domājat un ko jūs gribat. Nav ne māju, ne slimnīcu, ne baznīcu. Ir savienības uz mīlestības un citu pieņemšanas pamata. Mentālajā plānā. Domās. To mācāmies. Savienību un savu lomu tajā – nevis “dodiet man”, “iztaisiet man”, bet “ko es tagad izdarīšu?”, “ko es varu radīt?” Ejiet no sevis, nevis no arējā, bet no iekšējā.

Jūs pakāpeniski pilnībā pārvērtīsieties domā. Jūs kļūsiet mentāli, sastāvoši tikai no mentālās enerģijas. Un visa jūsu dzīve tad arī sastāvēs tikai no domu enerģijas. Tas atklāj kā neizmērojamas iespējas, tā arī karmiskas sekas par savām domām – “ko sēsi, to pļausi”.

IEMĀCIETIES DOMĀT KRISTĀLISKI TĪRI, AR MĪLESTĪBU, NEVIS AR NOSODĪJUMU, AR PIEŅEMŠANU, NEVIS AR SADALĪŠANU. Jūs ejat uz apvienošanos, balstoties uz domu. Ļaujiet citiem domāt pa savam un būt ar paša viedokli. Pieņemšana – tas tajā skaitā ir gan pacietība, gan domas dabas izzināšana, gan cēloņu sapratne u.c. Un pat mīlestība būs, pamatojoties uz domu-sajūtu, dotumu un dabīgumu, esamības pamats un dzīvības process.

Piecelieties mentālo aspektu pilnā augumā un sāciet dzīvot no šīs augstās apziņas. Iemācieties būt viedi un domājiet viedi!

 

Pievienots 22.06.2013

http://sanatkumara.ru/stati/osvaivaem-mentalniy-plan

Tulkoja Jānis Oppe