Apgūstam Astrālo plānu

15.06.13.

13 06 16Es sveicu tevi, Tot Hermes!

Es arī sveicu tevi, mans draugs, kā Augšupcelto Valdnieku. Gribu atbildēt tev uz dažiem taviem jautājumiem, kuri tev radušies, lasot Drunvalo Melhisedeka grāmatu. Es pilnīgi piekrītu tev, ka Lielā Piramīda tika uzcelta ceturtajā dimensijā un, tāpat kā pārējās piramīdas, nosēdās kopā ar visu planētas un Planetārā Režģa plānu fiziskajā plānā.

Kā un priekš kam tika uzceltas visas piramīdas?

Tas bija globāls plāns, lai savienotos ar Galaktikas apziņu, pievilktu galaktisko apziņu uz planētu. Tas nebija paredzēts 3., 4. un pat 5. dimensijas apziņām. Šis plāns bija paredzēts, lai atnestu uz planētu 7. dimensijas Apziņas Režģi. Un viss, ko jūs tagad darāt, notiek tāpēc, ka šis plāns tika tā vai citādi pabeigts, un patiešām apkārt planētai tika atjaunots 7. dimensijas Kristus-apziņas Tīkls. Cilvēce, pateicoties šim tīklam, var mierīgi augšupcelties uz dvēseles līmeni.

Kādu lomu tagad spēlē piramīdas un kalni?

Tie vienmēr ir spēlējuši vienu lomu – kā Globāls antenu Tīkls, kurš pievelk astrālo enerģiju (nirvānisko) uz blīvākiem planētas slāņiem. Kalni akumulē sevī šo enerģiju, radot sevis iekšienē īpašu iekšējās vides enerģētiku. Mēs runājam par dažām pilsētām zem zemes, kuras izmantoja šos uzkrājumus un eksistē tur paralēlā pasaulē.

Alās un apakšzemē nav tādas enerģētikas, kāpēc?

Nav fiziskajā plānā, taču bieži parādās astrālajā plānā.

Metro ir nepatīkams enerģētiskais stāvoklis, zemas kārtas astrālu būtību pārpilnība, tas ir saistīts ar cilvēku pārpilnību?

Jo dziļāk zemē, jo augstākas vibrācijas, tas ir piramīdas princips. Metro atrodas nedziļi zem zemes. Un ne visur var atrast portālus uz zemes būtību. Enerģijas arī plūst pa dzīslām un maģistrālēm, un vajag vienkārši zināt šos portālus zemes dziļumā.

Tagad zinātnieki urbj zemi lielā dziļumā. Ko tur var atrast?

Fiziskajā kodolā – iežus un mikroorganismus, nogulsnējušos dziļumā.

Man negribas, ka uz manis parazitētu kaut kādas astrālas būtības. Man negribas, lai ar mani manipulētu atsevišķas būtības, kā es redzu uz dažiem cilvēkiem. Kā izdarīt tā, lai viņas neaiztiktu mūs?

Saproti, ka tu neesi viena neredzamajā pasaulē. Ir dažādi parazitēšanas varianti. Jo augstāka enerģētika, jo mazāk jūs var ēst astrālās būtības. Katrā līmenī ir radusies, ja tā var izteikties, parazītiska sabiedrība. Patiesībā enerģētisko parazītu ir daudz vairāk, nekā tu vari iedomāties. Un viņi eksistē ne tikai astrālajā pasaulē, bet arī visās pārējās pasaulēs. Tie ir kā tīrītāji, kā netīrumu apkopēji uz tevis. Tikko kā tu kļuvi pieejama, piesārņojies, savāci par daudz, tad uz tevis var apsēsties tie, kas ar to barojas. Sākumā viņi vienkārši barojas, pēc tam sāk paplašināties un augt, un pārvaldīt apziņu.

Esmu redzējusi uz cilvēka astrālajiem aspektiem apakšā biezas brūnas garozas, kuras traucē savienoties ar Augstāko Es. Kas tas ir?

Tās ir saslimšanas. Var teikt, ka tie ir tie netīrumi, kurus var un vajag vākt prom. Droši strādā un nežēlo šos netīrumus, tie nedrīkst būt cilvēkam. Tas ir trūkums.

Un vēl viens jautājums. Bet, ja es redzu astrālā aspekta apakšā gaismu, bet viņa iekšienē ir pelēkums, kā to saprast?

Tas ir neizdziedēts astrālais aspekts, līdz galam neattīrīts. Vajag ar viņu strādāt.

Kā?

Skaidrībā vajag tikt, kāpēc viņš ir tāds pelēks, kas notiek, katrā konkrētā gadījumā ir kas savs.

Vai man ir tiesības uz tādām darbībām kā tagad? (Es aizvācu kādu mehānismu, mani ierobežojošu, ielietu virs galvas torsionu lauka astrālajā slānī.)

Protams, tikko kā tu konstatēji to, ka tev kaut kas nepatīk uz sevis, vari ar to paeksperimentēt.

Kāpēc mums visu laiku uzliek ierobežojumus? Mehānismi? Kas to dara?

Tādu ietaišu avotu ir ļoti daudz. Tie ir gan enerģiju nosūknējoši instrumenti, “slaukšanas aparāti”; gan mērierīces (kā jūs liekat uz dzīvniekiem, lai atsekotu to vai citu funkciju), jūs taču esat eksperimentētāji; gan ierobežojumi, lai neattīstītos; gan astrālā līmeņa saslimšanas; gan vienkārši spēlējas ar jums uzjautrinoties citi “stulbeņi”, apmēram tā, kā jūs piesienat kaķa astei šķindošas bundžas. Dažreiz cilvēku piemēro to vai citu eksperimentu veikšanai. Šeit ir tik daudzveidīga pasaule, ka nav iespējams kaut ko vispārināt dažos vārdos.

Bet eksistē taču arī pozitīvi piemēri sadarbībai starp astrālo pasauli un fiziskajām formām?

Protams, tagad, piemēram, es runāju ar tevi no astrālās pasaules.

Man gribētos, lai tu dotu mums padomus un prakses, kas palīdzētu mums būt tīriem astrālajā aspektā.

Tu esi tīra, tad arī dod savus padomus.

Labi, bet, iespējams, tu padalīsies savās iestrādēs un noslēpumos?

Vajag tīrīt astrālo formu. Priekš tā vajag iemācīties to uztvert.

Saki, vai tad neeksistē mans astrālais aspekts, Augstākais Es, kurš astrālajā pasaulē ir pilnīgi saprātīga būtne, ar savām domām un jūtām, prasmēm? Ar ko atšķiras mans Augstākais Es no tā astrālā aspekta, kuru vajag tīrīt no šejienes, no apakšas?

Kurš ir teicis, ka tu strādāsi ar viņu no apakšas? Tu sāksi dziedināt viņu, atrodoties astrālajā apziņā, kā jūs saucat, Augstākā Es, līmenī. Tāpat, kā tu attīri savu fizisko es fiziskajā plānā. Un šis astrālais aspekts ir nepietiekami nobriedis daudziem. Mēs runājam par tiem, kas ir nepietiekami nobrieduši kā dvēsele. Tie, kas augšupceļas, piemēram, ir izgājuši apziņas attīrīšanas un nobriešanas stadiju astrālajā apgabalā. Tas (apgabals), protams, tika radīts kopā ar tavu dvēseli.

Dvēsele nolaižas uz astrālo apgabalu un SĀKUMĀ sastrādā astrālo pieredzi, jeb tā tiek sastrādāta PARALĒLI fiziskajām inkarnācijām?

Vairākas reizes jūs sastrādājat tikai astrālo pieredzi, kamēr nenobriestat līdz fiziskajam plānam. Jūs atgriežaties pēc dzīves uz planētas tajā pasaulē, kura eksistē astrālajā apgabalā, un kļūstat tie, kas dzīvo astrālā, tas ir, tas aspekts, kurš jau eksistē un vienkārši dzīvo ilgstošāku dzīvi, piepildoties ar fizisko un astrālo pieredzi vienlaicīgi.

Vispār, kas tas ir – Augstākais Es?

Par Augstāko Es jūs saucat vispār visas dvēseles attīstības pakāpes, bet tagad mēs konkrēti parunāsim par astrālo apgabalu kā par ļoti svarīgu aspektu, kurā jūs pārejat pastāvīgi pēc nāves. Mēs sākām ar Apziņas Režģi, kurš tika uzstādīts uz planētas, un tas tagad saiet kopā – Augstākie Es un planētas Apziņas Režģi. Katrā apziņas līmenī eksistē Apziņas režģi un, pateicoties tam, arī jūsu šī plāna aspekti, tajā skaitā astrālajā plānā eksistē virkne jūsu inkarnāciju, neskaitot planetārās fiziskās dzīves.

Virkne astrālu inkarnāciju?

Tu taču redzēji, ka otrajā, elementālajā, līmenī esi tu vairākās formās, tas ir, otrās dimensijas būtībās. Tu priekš viņām esi Augstākā Es kolektīvā apziņa, viena uz visām.

Un nākošajos vibrāciju apakšplānos tev un tādiem kā tev (citiem manas dvēseles fiziskajiem ķermeņiem) ir viens Augstākais Es, kurš tāpat ir priekš tevis savākts, kolektīvais Es. Un tai pat laikā ir arī Augstākās astrālās kārtas personiskais aspekts, kurš saistīts nepastarpināti ar tavu ķermeni, tas ir ķermeņa Augstākais Es.

Kā viņus atšķirt?

Ķermeņa Augstākais Es stāv virs cilvēka galvas, tāpat kā astrālā personiskā aspekta, kuru tu sauc par dvēseles fragmentu (trīs ķermeņi cits virs cita – fiziskais, astrālais, mentālais), Augstākais Es. Tieši šos ķermeņus tu redzi virs galvas. Bet astrālā dvēsele, var tā nosaukt, tas ir vairāku cilvēku ķermeņu uz planētas astrāls, viņi ir tavi dvīņi jeb tavas līdz-dvēseles. Astrālā dvēsele sastāv no vairākiem fragmentiem, tie ir fizisku indivīdu Augstākie astrālie aspekti.

(Es ieraudzīju savu personisko aspektu, viņš stāv virs galvas un ir garumā līdz nākošajam vertikālajam aspektam – dvēselei. Šajā pašā plānā, astrālajā, ir arī augstāka un plašāka būtne, kolektīvais Augstākais es.)

Tā ir mana ģimene, jeb tā esmu es?

Nē, tas viss esi tu, dažādās formās.

Mēs tagad runājam par vecu dvēseļu uzbūvi, jeb tā ir visu cilvēku parastā uzbūve?

Tā ir parastā uzbūve visām būtnēm, kuras daudzus gadus ir nodzīvojušas uz planētas. Ja tu ņemsi cilvēku, īslaicīgi izejošu planetāro inkarnāciju, tad viņam būs cita uzbūve.

Ja es esmu nodzīvojusi simtiem dzīvju, tad arī simtiem dvēseles fragmentu sastāda manu kolektīvo dvēseli?

Ne gluži tā. Bija tavas dvēseles attīstības cikli. Cikls beidzas, un tava nobriedusī daļa var aiziet uz nākošo plānu. Ābele nes augļus, un āboliņi aiziet. Pienāk nākošā vasara, un nākošā augļu raža briest. Tagad tieši ir ražas novākšanas laiks.

Redzu, ka “augļi” ieiet dažādās kolektīvās savienībās, pievieno sevi tām. Tā ir izaugsme un attīstība jeb šo kolektīvo būtību ekspansija?

Gan viens, gan otrs, nav viena bez otra. Laiks atiet no viendimensijas vērtējuma.

Redzu virs savas galvas (skatoties no augšas) milzīgas “eglītes” (tāda forma), kas tas ir?

Tas ir astrālais aspekts, AUGŠUPCĒLIES UN SAKĻĀVIS SAVAS FUNKCIJAS līdz augstāka plāna aspekta daļai, tas ir, viņš jau ir iegājis ar savu būtību augstākā aspektā. Viņš savu augšupcelšanos ir izgājis. Un tā, ja tā var izteikties, ir divdimensiju būtne, kura sastāv no diviem plāniem – astrālā un mentālā. Tā esi tu, kas šajos divos plānos pārklāj savu šīs inkarnācijas fizisko ķermeni.

Es iegāju šajā apziņā un sapratu, ka neuztveru viņas saprātu, tikai gaismu un maigumu.

Esi biežāk šajā aspektā, un tu iemācīsies apzināties visas detaļas šajā plānā. Tev viss ir atklāts, tu vari redzēt un just šajā plānā pilnīgi.

Tas ir tas, kas inkarnējās uz planētas fiziskajā ķermenī?

Ne gluži “tas”. (Kalambūrs, es sarunājos ar Totu[1].) Tā ir tava daļa, kura vēlējās atnākt uz planētu uz ķermeni pēc augšupcelšanās.

Es augšupcēlos bez fiziskā ķermeņa un tagad atnācu ieņemt arī ķermeni?

Apmēram tā. Neteikšu tev vairāk, tas ir noslēpums priekš tevis, pareizāk, tev pašai viss jāuzzina, kad spēsi.

Parunāsim par astrālu. Jums ir nedaudz primitīvs priekšstats par astrāla apgabalu, ņemts no grāmatām. Būtu laiks jau tev pašai tur būt ar pieredzi.

Mēs varam ar tevi paceļot pa astrālajām pilsētām, apgabaliem, apļiem, starpslāņiem?

Nē, atrodi savu pavadoni, viņš tevi gaida.

Tā ir sieviete, viņa ļoti atgādina Valdnieci Mariju, tikai zemākā plānā. Pateicos!

Domāju, jūs ar viņu gaida “lielas lietas”. Neuztraucies, tas patiešām ir viņas aspekts. Viņa priecājas palīdzēt tev un sadarbosies ar tevi tik, cik vēlēsies. Viņu sauc Marija.

Tā ir Marija Magdalēna?

Protams, tas ir tavs aspekts, viens no tava Augstākā Es aspektiem.

Marija Magdalēna un Marija Dievmāte – tā ir viena Augstākā Būtība?

Tā ir Sanata Kumaras Ģimene, planetārā Ģimene. Viss ir nostājies savā vietā?

Pateicos, dārgo Tot, tu apstiprināji visu manus minējumus.

Vienmēr ar prieku.

Gribu vēl teikt, ka tie, kas savienojas ar saviem augstākajiem aspektiem un sarunājas ar viņiem, ir Karmas Valdnieku īpaši atzīmēti. Viņi tiek pakļauti īpašai filtrācijai, tas ir, viņiem ļoti palīdz visi tie, ar ko cilvēks ir nolēmis parunāt. Lūk, arī ar mani tu bez ceremonijām parunājies par dažādām tēmām, kuras tevi satrauc. Jautā, kad gribi. Es vienmēr esmu blakus un priecājos sadarboties ar tevi.

Pateicos tev, lieliskais un dižais Tot Hermes!

 

Pievienots 16.06.2013

http://sanatkumara.ru/stati/osvaivaem-astralniy-plan

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Krieviski “тот” – tas (Tulk. piezīme)