Savienošanās – solis uz Kristus-apziņu

Meditācijas fragments

22.01.13.

13 01 24Natālija, Vladimirs, Andrejs.

Mēs piesaucām tos Skolotājus, kas šodien vēlējās savienoties ar mums. Atnāca Guaņ-Iņ un Mihaēls.

(...) N.: Šajā mēnesī, es jūtu, man norit pāreja uz beznosacījuma mīlestību, it kā vēl viens solis pretī šai īpašībai. Tā norit neatkarīgi no manis, tas ir, es nedomāju par to. Esmu nedaudz pacēlusies, spērusi solīti augšup, un apakša vēl nedaudz ir aizcirtusies. To es sapratu vakar, aizvakar. Ir aizgājušas tās sajūtas, kuras bija vēl pirms vienas, divām nedēļām.

Gribas vēlreiz pateikt, kādas izmaiņas es pamanīju pēc 21. decembra: kļuva milzīga iezemēšanas aukla un masīva dievišķā plūsma no augšas, it kā Debesis būtu vēl stiprāk atvērušās. Kopš vasaras nāk pilnīgi jauna iespēja – mūsu dvēseles ir sākušas savienoties ar mums viegli: piesaucot viņas nolaižas pietiekami attīrītos cilvēkos (ko es redzu augšupcelšanās Krēslā un konsultācijās), tādu cilvēku ir kļuvis vairāk. Tas liecina par aizsegu, kurš kūst.

Tagad mēs trijatā esam savienoti zvaigznē no trijiem stariem. Katrs no mums ir zvaigznes stars, un visi stari ir vienādi. Un katrs no mums translē citam savu pieredzi. Mēs esam savienoti kā kristālā un dalāmies cits ar citu. Tas norit zemapziņas līmenī, katrs dalās savā. Pie kam, spriežot pēc manas astrālās pieredzes, mēs dalāmies pašā labākajā, pašos pēdējos sasniegumos, neietverot savu veco negatīvo pieredzi. Vecais ir aizgājis uz arhīviem, un mēs dalāmies tajā, kādi mēs esam tagad. Un uz šīs apvienošanās rēķina katrs no mums kļūst trīskārt stiprāks. Es esmu jūs, jūs esat es.

Mēs tagad iepazīstam praksē, kā mēs apvienosimies augstākajā apziņā ar citām apziņām. Mums tagad ir jāatver cits citam sirdis un jāuzdāvina cits citam mīlestība, uz kuru mēs esam spējīgi, tāpēc ka tās ir pašas spēcīgākās saites, kuras savieno cilvēkus. Nekas cits tad arī nav vajadzīgs.

Guaņ-Iņ: Tajā plānā, kur jūs savienosieties, šīs jūtas ir ne tikai saistošais materiāls, bet galvenais celtniecības materiāls, piemēram, kā smiltis un māls, no kuriem tiek taisīti ķieģeļi. Tas ir, bez šīs īpašības – mīlestības vispār nav iespējams tur atrasties, augstākajos plānos. Un ja cilvēks ir iemācīts visam (viņš ir izglītos, viņš orientējas vibrācijās, kristālos, enerģijās, ķermeņos un čakrās utt.), bet nav iemācīts mīlēt, no viņa neplūst mīlestība, tad viņš nespēs augšupcelties. Mēs runājam nevis vienkārši par pāreju, bet par augšupcelšanos uz augstākiem plāniem.

Mums ir jāiemācās pieņemt tos cilvēkus, ar kuriem mēs gribam savienoties. Vajag viņus pieņemt, lai iemācītos mīlēt. Jā, katrs no jums jau ir augstās vibrācijās, taču līdz galam jūs cits citu nepieņemat. Tāpēc ka katrs no jums patstāvīgi ir nonācis pie tā, kas viņam ir, viņu neviens nav vedis, viņam ir sava uzskatu sistēma un sava paša patiesība, kura jau desmitgades ir krājusies. Tāpēc ir ļoti sarežģīti jums citus (skolotājus) pieņemt tādā mērā, lai varētu viņus mīlēt.

Bet tie taču ir jūsu ieroču brāļi, tēlaini sakot. Jūs taču par vienu runājat, tikai dažādos vārdos un dažādos līmeņos. Lūk, no šī apziņas augstuma, uz kuru jūs tagad esat pacēlušies, var vienkārši aplaudēt viņiem, tāpēc ka viņi dara savu darbu, neskatoties uz to, ka viņiem ir daudz pretinieku, kāds viņus neatzīst, kāds par viņiem smejas, taču viņi turpina, viņi tic, viņi kalpo, viņi strādā!

A.: Savi slāņi saprot!

Protams. Nu, varbūt viņiem spārni ne tā ir iztaisnoti kā citiem, bet viņi nodarbojas ar to, ar ko nodarbojas! Visam savs laiks.

Iztēlojieties, ka jūs esat kuģis. Skolotāji – tas ir priekšgals, pakaļgals, masts, airi un daudz citu detaļu... Bet kuģis tad ir viens! Bez priekšgala nevar, un bez pakaļgala nevar! Jā, priekšgals nav līdzīgs pakaļgalam, nu un tad? Tās ir viena kuģa daļas!

Daudz citu skolotāju ienes savu ieguldījumu vispārējā ezoteriskajā un reliģiskajā mācībā. Un jums vienkārši ir jānovērtē citi cilvēki, kuri iet pa ceļu blakus jums vienā virzienā. Netraucē jums, bet dara savu darbu. Katram ir savs uzdevums, un viņi cenšas godīgi to izpildīt, tādā mērā, kādā spēj. Priekšgals izpilda savu lomu, masts savu, bet pakaļgals savu. Katrs ir nospēlējis savu lomu liela cilvēku skaita pamodināšanā. Gods viņiem un slava par to, neskatoties uz to, ka tagad, iespējams, viņi nav pašā augstākajā līmenī vai viņu mācības ir nedaudz novecojušas. Taču piekrītiet, ka mūsdienu mācības ir iesētas labi uzlabotā augsnē.

Tu esi Liela. Pieņem sevī visus, jo tavas daļiņas taču ir visi šie skolotāji. Tu esi visa cilvēce, un visa cilvēce tev ir jāmīl, bet īpaši tie, kas palīdz tev, kuri kalpo tam pašam, kuri ir tik pat uzticīgi, kuri tāpat tic.

V.: Bet nav to, kuri izgrauž caurumiņus kuģī, lai rastos sūce?

Ir speciāla komanda, kura šīs žurkas ķer!

Lūk, tā norit apziņas izaugsme. Mēs šodien runājam par to, kā vajag pieņemt visas mācības, ka vajag cementēt visas mācības, tas ir vēl solis uz apziņas izaugsmi. Tu neesi kuģa detaļa, tu esi katrs no cilvēkiem, tu esi viss kuģis. Katrs no jums ir visa cilvēce, gan pakaļgals, gan masts, gan priekšgals, katrai kuģa daļai ir visa kuģa apziņa. Un visas mācības – viena ir tava sirds, otra – tavas aknas, trešā – niere utt., un tev viņas ir jācementē ar kopējo apziņu. Nav jānoliedz citas mācības... Nu kāpēc sirdij ir jābūt kā aknām? Vai zarnām jābūt kā sirdij? Viņas visas ir dažādas, un katra organismā spēlē savu lomu. Un viņas kalpo dažādam, taču kopumā tas ir viss cilvēks (kuģis).

Un, neskatoties uz to, ka šiem cilvēkiem nav tādas apziņas (ka viņi ir viss kuģis), tev ir jābūt sapratnei, ka tu ietilpini sevī visas parējās mācības (nerunāsim par cilvēkiem). Mums nav svarīgi, kas kādu mācību dod, mums ir svarīgi, kāda ir šī mācība.

Visvienkāršāk ir noliegt – šis ir nepareizi, tas ir nepareizi, Skolotāji mani ne tā māca. Saproti, ka Mācība uz Zemi nāk viena, bet katrs izsijā to caur savu prātu, un personīgie filtri un priekšrokas dod viena un tā paša dažādas izpratnes. Kāds ir aizņemts ar saviem aizvainojumiem, kāds – ar ambīcijām, kāds meklē lētu popularitāti, ne visi skolotāji ir kļuvuši tādi, kādi viņi gribēja kļūt, kad viņi gāja uz iemiesošanos, ne katrs no viņiem atbilst savai patiesībai.

Taču Mēs pieņemam viņus tādus, kādi viņi ir, nenosodām, un jūs iemācīsieties novērtēt cilvēkā viņa labākās īpašības un nepievērst uzmanību viņa trūkumiem. Tā būs pati labākā pieeja ne tikai mācībai, bet arī katram cilvēkam. Ņemt no mācības vērtīgo un nepievērst uzmanību, izmest to, kas neatbilst jūsu pašu patiesībai vai iekšējai pārliecībai. Gribam teikt, ka tas var mainīties ļoti ātri – gan pārliecība, gan jēdzieni. Tie var apgriezties par 180°, tāpēc ka tagad viss mainās, viss pāriet uz nākošo plānu, viss izvēršas uz āru. Un tas, kas likās negrozāms, pēkšņi kļūst novecojis, nemoderns, primitīvs.

Zemiešu apziņa aug un savienojas. Uz savienošanās rēķina visu cilvēku apziņa sāks paplašināties pavisam citos tempos. Un katrs cilvēks var smelt mūsdienu mācības no Apziņas Režģa un tādā veidā virzīties daudz ātrāk. Un, jo vairāk cilvēka apziņa ir saistīta ar Apziņas Režģa, kurš ietilpina zināšanas, augsto līmeni, jo ātrāk jūs paši augsiet. Iespējams, kāds to neapzināsies, bet jūs visu pieņemsiet apzināti. Iemācīsieties apzināties savas apziņas un sapratnes par daudzām lietām, kuras agrāk nesapratāt, izaugsmi.

Mēs šodien devām jums padomus, kā pieņemt citas mācības, pat ne skolotājus, bet tieši mācības.

N.:Patiešām, es taču nevienu no viņiem neesmu redzējusi, un man nav svarīgi, kādi viņi ir personīgi, bet svarīgi, ko viņi raksta, to, kas attiecas uz visiem pārējiem cilvēkiem.

Ir citi cilvēki ar savām sapratnēm un mācībām. Viņiem ļoti patīk pašu slava, panākumi, nauda, aiz viņiem iet daudz ļaužu. Dod viņiem iespēju vest cilvēkus pa savu ceļu.

V.: Līdz šim brīdim pa televizoru rāda: paberziet tumšā naktī peļu astītes uz septīto mēnesi un tml. Visādus niekus vāc...

N.: Ir ļoti daudz cilvēku priekš šīs informācijas. Tu esi izaudzis, bet it cilvēki tieši priekš tādas informācijas, un viņi to darīs...

A.: Ārstēsies vai vēl kaut ko...

N.: Vēl vairāk, tas viņiem pat var palīdzēt, ja viņi ticēs. Ja ir ticība, tad viņi, protams, izārstēsies...

A.: Visiem ir jāiziet burvja, maga gradācijas, un viņi tā tās iziet...

N.: Man saka, ir pieprasījums, ir piedāvājums. Ja ir brīvas ausis, kuras to klausās, tātad, lai klausās.

Mēs tagad strādājam ar jūsu pārliecībām. Mēs mēģinām izmainīt jūsu pārliecības, kuras ir izveidojušās kā noturīgs kristāls, un to ir grūti izmanīt vai sagraut. Mēs tagad cenšamies jūsu pārliecības sagraut, izmainīt jūsu domas.

V.: Mēs jau esam rakstījuši par to ne reizi vien...

N.: Mēs ar tevi vienalga sakām, kas tas tā nav, tas nav labi, tas ir nepareizi, dažreiz smejamies par to, bet Viņi runā par cieņu pret tādiem cilvēkiem. Te patiešām vajag izmainīt pārliecību par 180°, lai sāktu viņus cienīt, tāpēc ka viņi izpilda savu misiju un ved aiz sevis cilvēkus. Un cilvēki pamostas tajā līmenī, kurā viņi atrodas. Un viņu sekotāji vai mācekļi arī uzskata, ka viņi izpilda savu garīgo misiju. Kad viņiem apniks to lasīt, viņi sāks nodarboties tālāk.

A.: Galvenais, ka viņi ir pamodušies kaut vai uz to!

N.: Viņiem ir sarežģīti viss pārējais, bet tajā līmenī, kurā viņi ir tagad, viņiem pietiek. Pēc tam viņi pāraugs un nodarbosies ar ko citu. Katrā līmenī ir savs līderis. Necentieties būt līderis visos līmeņos, vienkārši sadaliet Sevi daudzās daļās, tu esi gan šis līderis, tu esi gan tas... Un daudz, daudz, gaišu līderu ir jūsu līmenī. Viņi, iespējams, neraksta, taču piekrīt jūsu augstumam un piekrīt jums. Viņi vada nelielas grupas un arī nodarbojas ar to, ar ko var. Katrs nedaudz atšķiras: kas ar veselību nodarbojas, kas ar profilaksi, kas ar kristāliem, kas ar gariem...

Bez šīs pārliecības, ka katrs cilvēks ir vajadzīgs, jūs nespēsiet iziet jūrā ar jūsu kuģi. Tas jums izjuks pa daļām. Stīpas, kuras visas jūsu kuģa daļas savieno savā starpā – tie esat jūs paši. Jums ar to jānodarbojas kā visapzinīgākajai iedzīvotāju daļai. Kā apvienojošai daļai, cementējošai visas mācības.

Kad es pierakstīju meditāciju, atcerējos filmu – “Terminators 3”. Norit cilvēku un mašīnu karš. Mašīnas ir savienotas ar kopēju vadošu saprātu, kurš iznīcina cilvēku, bet cilvēki karo vēl cits ar citu. Viņi ir atdalīti un katrs par sevi. Ir līdzība?

Mūsu mācība ir dota daudziem cilvēkiem dažādos kontinentos, un tā cementē telpu. Piemērs: ir matemātika, un tā dalās dažādās daļās – aritmētika, algebra, trigonometrija, augstākā matemātika utt. Viens nodarbojas ar aritmētiku, bet otrs ar trigonometriju. Un tas nerunā pretī viens otram. Tās ir viena liela kuģa matemātika daļas.

(...)

N.:Mūs māca pieņemt visus: burvjus, magus, tumšos dziedniekus, tumšos skolotājus, zemu vibrāciju čenelerus, reptiļus utt. Tas viss ir mūsu Veselā daļas.

Paklausīsimies Mihaēlu.

Mihaēls: Mūsu programma – šis ir labāks, šis ir sliktāks, tas ir augstāk, tas ir zemāk, atspoguļojas kaut kādā ziņā augšā.

V.:Tie esam mēs, kas atspoguļo?

N.:Jā, mēs atspoguļojam. Mēs šis programmas paši neizgudrojām. Tās eksistē tur, tikai nevis lineārajā plānā: gaišāk-tumšāk, labāk-sliktāk. Tur ir savas gradācijas, savi Klani, Ordeņi, Dzimtas, Ģimenes, kastas.

Tas viss tagad tiek pakļauts attīrīšanai. Visas hierarhijas un visas sadomātās sadalīšanas un kastas Mēs gribam likvidēt. Kādā mērā Mums tas izdosies, Mums vēl par agru spriest – vieni varēja iet uz kaut kurieni, citiem nebija tiesību. Tās bija sava veida kastas. Mums ļoti gribas, lai šī jaunā programma nolaistos pār jums, lai arī jūs sāktu atspoguļot mūsu visu un visa beznosacījuma pieņemšanu. Nav svarīgi, kādu lomu cilvēks spēlē, bet kas viņam ir iekšienē, kāds viņš ir cilvēks. Kā jūs sakāt: ka tik cilvēks būtu labs, tā principā ir ļoti liela gudrība. Cilvēka iekšējām īpašībām ir jābūt vienīgajai vērtībai gan uz Zemes, gan citās pasaulēs.

V.:Ir diezgan daudz cilvēku ar riebīgām īpašībām...

Jūsu pasaule, hierarhija un vara ir vērstas nevis uz to, lai uzlabotu dvēseles, lai veicinātu viņu izdziedināšu, bet otrādi, lai nostiprinātu dvēselēs, atstāt attīstīties dvēselēs negatīvas īpašības, tādas kā vara, spēks, alkatība uc.

Ja cilvēks iet uz gaismu, tad kļūst mīlošs, maigāks, vairāk uzticas, un šīs negatīvās īpašības likvidējas. Pagaidām gan uz Zemes mīlestības, gaismas un uzticēšanās īpašības paliek nepieprasītas, bet pieprasītas ir nelokāmības, pretošanās, cīņas, konkurences, spēka īpašības... Un tāpēc mums gribas, lai šīs pozitīvās programmas jūs ienestu pasaulē. Jūs sākat to no Mums pieņemt un strādājat kā šo jauno programmu avots.

Mēs ļoti gribam, lai mainītos vērtību prioritātes uz Zemes, lai garīgās īpašības beidzot tiktu novērtētas. Ļoti labu piemēru deva Māte Terēza. Tas ir tas cilvēks, kuru novērtēja tieši garīgo īpašību dēļ.

Kad jūs vēlējat varas pārstāvjus, neviens nezina, kādas ir viņa garīgās īpašības: vai tas ir maigs cilvēks vai nikns, atriebīgs vai viegls. Un, kāds ir valdnieks, tādi ir arī pavalstnieki. Tāpēc ka viņš iedarbojas kā piramīdas virsotne uz visu piramīdu, nosaka savus likumus un metodes ne tikai valdībā, bet tie izplatās vēl arī pa vietām. Tāpēc Mēs aicinām jūs pievērst uzmanību tam, ko jūs izvēlaties varai: cik viņš ir cilvēcisks cilvēks. Kas viņu interesē – viņš pats vai cilvēki?

V.:Principā, mums nejautā, notiek rokādes, viņi mainās vietām, kā grib...

Nedomājiet, ka jūs esat ganampulks.

V.:Cilvēki, kuri mēģināja būt opozīcijā valdībai, ir sagrauti dažādos veidos.

Notiek denacinācija. Pie Mums tā notiek, un arī pie jums tā drīz atnāks! Mēs jums tam gatavojam. Mēs jums cenšamies dot jaunas vērtības, kuras jums ir jāaiznes līdz cilvēkiem.

A.:Ja mēs pildīsim telpu ar pozitīvām enerģijām, tad negatīvā būs mazāk, un valdniekiem nebūs uz kā balstīties.

N.:Nu kādam taču ir jāpilina tīrs ūdens netīrā glāzē. Ja visi teiks, ka neko nevar izdarīt, tā mēs neko nepanāksim. Kādam tad ir jānes gaisma – vienam, otram, tūkstošajam... Vienalga, mēs taču kaut kādā veidā apgriezām Zemi, mēs taču panācām to, ka augšupcelšanās sākās!

A.:Telpa ir jāpilda ar pozitīvu!

N.:Tas ir ļoti svarīgi – pildīt telpu ar pozitīvu. Pagaidām maz cilvēku tā domā. Mēs parādām cilvēkiem alternatīvu viņu domāšanai: ko tu izvēlies – gaismu vai tumsu? Televīzija pastāvīgi mums dod negatīvu programmu piemēru, bet kādam taču tas ir jālīdzsvaro? Mums pašiem ir pozitīvi jādomā, un citiem jārāda piemērs.

Mēs pateicamies Guaņ-Iņ un Mihaēlam par mācību. Uz jaunu tikšanos!

 

Pievienots 24.01.2013

http://www.sanatkumara.ru/stati/soedinenie-shag-k-christosoznaniiu

Tulkoja Jānis Oppe