Iniciācija ar Emanuēlu, Dzimteni, Arheiraru

13 02 25 417.02.13

Čenelings Kristus-apziņas semināra otrajā dienā Kazaņā

Mēs lūdzam atnākt tos, kas uzrauga mūs no Galaktiskā Kodola.

Viņi ir atnākuši visi, viņu ir tik daudz! Mēs gribat tagad parunāt ar Emanuēlu, tā kā mēs viņu jau labi zinām. Emanuēls grib parunāt ar mums par tām iespējām, kuras ir dots mums, beidzoties Zivju Ērai.

Uz planētas sākas jauns laikmets. Jūs esat izpildījuši to programmu, kura stāvēja plānos priekš jums. Mēs tagad skatīsimies, ko spēj cilvēce, kad viņa atrodas... pašpārziņā. Daudzi no jums tagad sajutīs, ka jūsu vešana pie rociņas ir beigusies. Mēs turpinām vest tos, kas tikko mostas, taču jūsu apziņas slāni Mēs atlaižam pašjaunradē un pievēršam jūsu uzmanību, ka jūs atrodaties tajās vibrācijās, kad jūs apzināties, ka jūs esat atbildīgi par jūsu radījumiem.

Mēs nolaižam jūsu galvās mūsu gaismas, mīlestības, atzinības, savstarpējās palīdzības, savienošanās citam ar citu, balstoties uz mīlestību un draudzību, brālību un solidaritāti, – programmas. Brālība un solidaritāte – tās ir tās pašas programmas, ar kurām jūs atnācāt uz planētu un kuras jums tomēr reiz ir jāapzinās. Kas ir brālība un solidaritāte ne tikai mazā grupā, bet arī planētas līmenī. Jūsu planetārā apziņa vienalga vēl iet zem šiem lozungiem. Jūs apzināties sevi par visu planētu un saprotat, ka atsevišķi jūs sevi nekā nevarat sajust. Jūs esat atsevišķa personība Kristus-apziņā, taču Kristus-apziņā jūs jūtat visus apziņas līmeņus zem sevis, ietilpināt sevī visus šos līmeņus. Mēs taču sakām, ka Saprāts – tas ir apvalks apkārt Lielam ķermenim. Jūsu ķermenis – tā ir planēta un viss, kas viņas iekšienē, un visi cilvēki. Jūs esat apvalks, kurš apzinās to un rada visu, ko uzskata par vajadzīgu.

Mēs pastāvīgi liekam jūsu programmēšanā Vienotības un Mīlestības programmas, visādu domstarpību un karu, tas ir, dualitātes, beigšanu, un pacelšanos pie Mums, līdz mūsu programmām, kurās dzīvojam Mēs. Jums tas ir jāapzinās ar saviem augstākajiem ķermeņiem un jānolaiž šīs programmas uz planētu, caur jums tas iet.

Tā tad arī ir planētas glābšana, tā tad arī ir rases glābšana. Jums – šīs rases pārstāvjiem, kuri apzinās savas radīšanas iespējas un uzdevumu, ir jānolaiž programmas no Galaktiskā Kodola uz Vienotību, uz planetārās telpas piepildīšanu ar jaunām programmām, jaunām enerģijām, kuras nes programmas. Šīs enerģijas ir Mūsu radītas speciāli planētai Zeme, kā tās programmas, kuras var virzīt un vadīt. Viņas neierobežo jūs, taču vienalga ieliek jūs noteiktos ietvaros, no kuriem jūs nevarat iziet. Piemēram, Mēs nevaram pieļaut Zemes sagraušanu, un viss, kas ir vērsts uz planētas sagraušanu, tiks anihilēts. Mēs nevaram pieļaut cilvēka dzīvības noniecināšanu kā nehumānu attieksmi pret cilvēku, un pakāpeniski vardarbības vai gribas brīvības ierobežošanas programmas tiks aizvāktas no planētas. Tas ir tas, kas attīstīsies nākotnē. Tas atnāk caur jums, tāpēc ka jūs ienesat to tieši apziņas līmenī.

Jūsu darbs ir citāds – jūs strādājat nevis caur cilvēcisko prātu, nevis caur masu informācijas līdzekļiem, jūs strādājat tiešā veidā ar Cilvēku Apziņas Režģiem, un ar saviem Augstākajiem ķermeņiem nododat jaunas Vienotības, Prieka, Solidaritātes, visu kontinentu, valdību un valstu Draudzības programmas, jūs nododat to uz citiem, zemākiem Apziņas Režģiem. Šis darbs ir maigs, tas nevienam neko neuzliek par pienākumu, tā nav varmācība, jūs nepiespiežat cilvēkus tā domāt. Pie viņiem šīs domas atnāks kā viņu pašu, viņi sāks ģenerēt paši. Tas ir, tās ir programmas, kuras sāks ģenerēt citas domas cilvēkā.

Iziešana no dualitātes nozīmē domāšanas, domāšanas programmu izmaiņu. Jūsu intelekts sāk strādāt uz cita viļņa, it kā tas būtu radio, kurš nomainījis viļņu diapazonu. Jūs sākat ģenerēt citas idejas, citus mērķus, kuri tā vai citādi ved uz sadarbību un savstarpējo palīdzību.

Tā ir iedarbošanās uzreiz uz visu planētu. Nedomājiet, ka jūs savā pilsētā varat kaut ko atsevišķi izdarīt, bet visa planēta domās citādi. Nē, jūs iedarbojaties uzreiz uz planetāro līmeni, tāpēc ka jūs esat Kristus-apziņas Režģis.

Es pateicos tev, Emanuēl.

...

Dzimtene[1] parādījās manā priekšā kā Rusičs[2], brašs puisis, stiprs un spēcīgs.

Man gribas ieliet jūsos savu galaktisko spēku, Es dalīšos tajā ar jums. Emanuēls dalījās savā viedumā, bet Es gribu ieliet jūsos papildus enerģijas, kuras ļaus jums būt nelokāmiem, stingriem, nenogurstošiem, izturīgiem jūsu nepagurstošajā kalpošanā.

Man rāda ēģiptiešu freskas, ar kurām priesteri strādāja ar gariem kociņiem. Viņš pieskaras mums ar tādiem instrumentiem ar divžuburu galu, līdzīgu mēnesim.

Mēs uzreiz cauraugam saknēs. Es ieraudzīju uzreiz visas savas saknes un sajutu, ka es atbalstos pret Māmuļu Zemi, ka viņa ēdina-dzirda un saglabā mani, baro. Bet mana augša ir izaugusi, es jūtu, ka ar galvu atduros Galaktikas Kodolā.

Tā ir daļa no galaktiskās apziņas, kuru Es gribu jums tagad aktivizēt. Jūsu darbs ir apzināties tās enerģijas, kuras es jums dodu, tāpēc ka, ja jūs neapzinājāties, tad jūs viņas nesaņēmāt.

Palīdzam cits citam apzināties to, ko tagad saņemam, lai visi mēs saņemtu. Es jūtu izaugsmes potenciālu, man ir devuši iespēju nenogurstoši un pastāvīgi attīstīties. Manas izaugsmes virzības vektors ir augšup. Un es kā raķete varu turp iet, ar tādu milzīgu spēku, atraujoties no Zemes pievilkšanas, lai atmestu visas piesaistes, kuras piesien mani pie Zemes, un izietu ar apziņu Galaktikā, un sāktu savu riņķošanu, savu dzīvi tur, pasaulēs.

No otras puses, mums tiek dota tā enerģija, kura ļauj viegli iet pa pašreizējo dzīvi, stabili tajā stāvēt.

Svaigums un cerība, tikai nav saprotams, cerība uz ko.

Attīstības iekšējā serdeņa spēks.

Stabilitāte.

Pārliecība.

Harmonija.

Apmierinājums.

Pilnvērtība.

Mierīgums.

Un apzināšanās, ka uzdevums, kurš stāv man priekšā, man ir pa spēkam. Tas ir mans uzdevums.

Man patīk gaismas valodas formulējums: “apslēptie spēki”. It kā neko strauji nedari, vienkārši pastāvīgi virzies vajadzīgajā virzienā, viss izdodas, kā nākas.

Visas gaismas un tumsas enerģijas pieņemšana.

Izturība visu grūtību un situāciju priekšā.

Spēks Vienotībā un savstarpējā palīdzībā. Tas ir no krievu pasakas par slotu. Kad brāļi ir kopā kā slotas zariņi, viņus nesalauzt.

Vai visas programmas mēs nosaucām?

Paplašināšanās.

Dzimtene: Bet jūs ko, gudrāki negribat kļūt?

Noklātais ceļš saprāta attīstībai. Iepriekš noteiktais. Nevis tas, ko mēs paši meklēsim, mums jau visu ir nosprauduši, kurp mums jāiet, un tas mums ir jāielāgo, lai būtu galaktiskā rase.

Nu, lūk, tagad viss. Jūs esat malači, praktiski visu jūs esat apzinājušies un ar to piepildījuši savus robus vai enerģiju nepietiekamību, kuri jums vēl bija. Es tagad pateicos jums par to, ka jūs savienojāties ar mani un dodu vārdu Arheiraram.

Mēs jūtam, ka Arheirara enerģija nav ne zemāk, ne augstāk, apmēram tur pat, kur Emanuēls un Dzimtene. Jeb jums ir citi viedokļi?

(Kopējais viedoklis – ir nelielas atšķirības, taču viena vibrāciju slāņa iekšienē.)

Arheirars ir spēcīgs, liels... Viņš grib mums uzdot mīklu.

Pirmā mīkla: ar ko jūs atšķiraties no Manis?

(dažādas atbildes)

Mēs – Tu tas arī esi, Tu – tie mēs arī esam.

Tā ir daļēja taisnība. Es patiešām ietilpinu jūs sevī. Planetārā hierarhija – tā ir spalviņa manā spārnā, tādejādi jūs esat kā Mana daļa, Es. Bet Es esmu jūs. Taču vienalga spārns – tā nav visa būtne, taču pēc vibrācijām gan spārns, gan visa būtne ir viendabīga pēc vibrācijām. Pēc vibrācijām Man ir jāpaceļ jūs līdz Pašam, un tagad tas arī būs. Jums nepastarpināti ir jājūt Galaktikas Kodola enerģijas, jāpieņem tagad sevī savi kodi, kurus Es tagad jums izdalu. Tie ir jauni kodi salīdzinājumā ar to, kādus jūs kaut kur esat saņēmuši, no Manis vai vēl no kāda. Tie atveras tagad samērā ar aizsega noņemšanu.

Kāda ir šo kodu būtība?

Tas ir līdzīgs DNS nākošā slāņa aktivizācijai. Es jums aktivizēju jaunus jūsu uzdevumus, jaunus slāņus, vibrāciju plānus, tas ir, notiek aktivizācija jūsu tālākajai izaugsmei, jūsu daudzdimensionalitātei, šīs daudzdimensionalitātes apzināšanai, vienā vārdā tam, ko jūs saucat par jūsu garīgo izaugsmi. Es tagad veicinu jūsu tālāko garīgo izaugsmi ar tiešām enerģijām, kuras jūs saņemat no Galaktikas Kodola. Tā ir mana iniciācija.

Atveriet sirds telpas un atslēdziet galvas.

Dzirdu kāda vaidus: cik smagi. Bet kāpēc patiesībā ir smagi? Viegli! Izmainiet savas domas, viegli! Mēs neko nedarām, mēs sēžam un pieņemam savas veltes no Galaktikas Kodola, jaunas enerģijas, spēku, stabilitāti, harmoniju. Pieņemam mēs tieši Kristus-apziņas ķermeņos.

It kā jauni ziedpumpuri no aizmigušajiem pumpuriem kokā sāk aktivizēties mūsos. Tās ir aizmigušās programmas, kura dzemdina ziedus, un zariņi no viņiem sāk parādīties.

Mēs uzreiz sākam atcerēties, ka cilvēks ir radīts universāls un daudzdimensionāls, kā būtne, kura ir apzinājusies savu apakšu, un tagad šī būtne pāriet uz saviem vidējiem aspektiem, lai apzinātos sevi vidū. Un šim vidum ir tā jāpārbūvē augša, ka, kad mēs tajā ieiesim, tā būs pavisam citāda nekā tā, no kuras mēs atnācām. Mēs būsim līdzīgi cilvēkam, izgājušam karu, kurš nemaz neatgādina to jauniesaukto, kurš tikko, tikko gatavojās... Šis veterāns spriež pavisam citādi un iekārto enerģijas ap sevi jau ar lielāku viedumu un apdomību, ar prātu lūkojoties nākotnē, kas patiesībā tad arī ir vajadzīgs no cilvēku rases.

Mēs beidzam ar Tevi darbu, dārgais Arheirar, pateicamies par to, ka tu pārbūvēji mūsu magnētiskos kodus.

Natālijas Koteļņikovas audio

 

Pievienots 25.02.2013, atjaunots 28.02.2013

http://www.sanatkumara.ru/stati/initsiatsii-s-immanuilom-rodinoy-archeirarom

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Pēc autores komentāra, viņa domājusi to Būtību, kura agrāk parādās rakstā “Krievija: Iziešana uz Būtības Ķermeni (Tulk. piezīme)

[2] Krieviski “Русич”. Rusiči – poētisks Senās Krievzemes iedzīvotāju nosaukums. (Tulk. piezīme)