Daži darbi seminārā Kemptenā

25.03.13

13 03 28 1

Mihaēls: “Jūs esat mani bērni”

(Meditācija uz Augšupcelšanās Krēsla)

Mēs piesaucam Ercenģeli Mihaēlu. Viņš vienmēr ar lielu prieku atsaucas mūsu lūgumiem. Mihaēls saka:

Es sākumā gribu, lai jūs sajustu, ka jūs esat mani bērni. Es piepildu jūs ar savu mīlestību un tēvišķo maigumu. Jūs šodien iziesiet un Augšupcelšanās Krēslu uz dievišķo kanālu pēc kārtas. Un katru reizi aiz jūsu Krēsla stāvēšu Es un savienošu savu sirdi ar jūsējo. Es gribu, lai jūs pamostos līdz galam, lai jūs kļūtu apzināti mani bērni un lai jūs sajustu Mani – manu gādību, manu izdziedināšanu, manu tīrību.

Katrs no jums ir Mihaēla bērns, jo Es piedalījos jūsu dvēseļu radīšanā, apveltot viņas ar savām enerģijām tāpat kā Debesu Tēvs. Manas dvēseles daļiņa ir katrā no jums, tāpēc jūs tā mīlat mani, kā savu Tēvu. Un katrs no jums, kāpjot augšā pa garīgajām kāpnēm, noteikti savienojas ar Mani, atnāk pie Manis, saplūst ar manām enerģijām. Es tādus cilvēkus ilgi gatavoju šai saplūšanai, vairākkārt saplūstot šeit, uz Zemes, ar viņiem, priekš tā, lai viņi spētu to viegli izdarīt tad, kad viņi pie Manis atnāks manos līmeņos. Un katru reizi tā ir iniciācija, tas katru reizi ir jūsu nākošais solis pa garīgajām kāpnēm. Atrašanās Manās enerģijās – tas nav tik daudz kā derīgi, bet tas ir ceļš.

Es zinu, ka daudzi no jums jautā – vai es esmu cienīgs? Cik es esmu laba priekš tevis, Mihaēl? Un Es vienmēr atbildu: “Es mīlu tevi tāpat, kā visus pārējos. Tu esi tāds pats, kā visi”...

Priekš Mums nav sliktāk vai labāk, augstāk vai zemāk. Mēs visus mīlam vienādi. Katra dvēsele Mums ir dārga, tāpēc ka Mēs taču paši viņas radījām, tie ir mūsu bērni. Kā jūsu bērni jums ir dārgi, tā arī jūs Mums esat dārgi, absolūti visi. Pat visnelabojamākajam noziedzniekam savā laukā ir mūsu rūpes. Mēs gādājam par viņu, dziedinām viņa dvēseli. Gan šeit, gan nākošajos līmeņos Mēs cenšamies izdziedināt viņu, pacelt augstāk viņa apziņu, lai viņš sāktu attīstīties tālāk, ne pārāk stipri kristu... jo visi jūs mūsu bērni...

Un Mums tikai gribētos, lai jūs dzīvotu draudzībā savā starpā, tāpat kā jebkuram Tēvam gribas, lai viņa bērni mīlētu cits citu, palīdzētu cits citam, atbalstītu, godātu. Mums gribētos, lai, kā Mums nav atšķirības, tā arī jums nebūtu atšķirības un lai jūsu likteņi nebūtu atkarīgi no citiem, bet katrs būvētu savu likteni patstāvīgi, neatkarīgi no tā, ko dara vai nedara jūsu partneris, jūsu priekšnieks vai jūsu bērns. Tad jūs patiešām atbildēsiet par sevi, sapratīsiet, cik lielā mērā jūs esat saistīti ar citiem, esat atkarīgi no citiem un, tai pat laikā, kā jūs dodat savas enerģijas citiem, apmaināties ar viņām.

Priekš Manis nav labāka mirkļa, kad jūs apkampjaties un mīlat cits citu. Jūs domājat, ka Mēs nepriecājamies par tādām sīkām, nenozīmīgām lietām? Mēs sekojam tam un saprotam, ka vēl viena dvēsele ir nonākusi pie cita mīlestības, atzīšanas un godāšanas, un tā ir jūsu karmas izpildīšana.

Ko man gribētos jums ieteikt? Lai jūs mīlētu sevi. Es pat nelūdzu, lai jūs mīlētu Mani, Es zinu, kā jūs mīlat Mani, kā mīlat Debesu Tēvu. Es gribu, lai jūs mīlētu sevi ne mazāk. Sakiet: “Cik es mīlestības atdodu Mihaēlam, tik es atdodu arī sev, jo mēs esam vienlīdzīgi.”

Un, kad jūs sajutīsiet savu vienlīdzību ar Mihaēlu, tikai tad Es pieņemšu jūs savos apkampienos un teikšu: “Dēls, tu esi izaudzis. Meita, tu esi izaugusi.”... Bet pagaidām jūs pielūdzat Mani, jūs vēl esat maziņi. Audziet, mani bērni, un stājieties ar Mani uz viena dēļa. Es gaidu jūs...

***

Iepriekšējā seminārā Hamburgā Mihaēls deva mums sirds centrā savu maigi gaišzilo mirdzošo kristālu. Viņš nostājās apkārt sirds centram – kā liela pa virsmu slīpēta ugunīga lode. Tā ir Mihaēla klātbūtne mūsos. Viņa izmērs pa horizontāli ir pa visu ķermeni, pa vertikāli kristāls aptver no otrās līdz sestajai čakrai. Nākošajā seminārā Kemptenā apkārt šim kristālam nostājās Diženās Dievietes milzīgā kristāliskā lode.

 

Diženās Dievietes Iesvētīšana

Diženā Dieviete: Es gribu dot turpinājumu tam darbam, kurš mums bija iepriekšējā diskā.

Es tagad gribu pastrādāt ar sirds čakras toru.

Iztēlojieties sev toru apkārt sirds sakrālajai telpai. Jūs zināt sirds čakras centru, apkārt tam novietots (kā baranka) neliels tors.

Diženā Dieviete tagad iedarbina jūsu sirds toru, lai tas grieztos pulksteņa rādītāja virzienā. Sirds tors sāk iegriezties, griežas ļoti ātri un izstiepjas vārpstā. Rit spēcīga momentāna vibrāciju paaugstināšanās, tagad šī vārpsta ir izstiepusies visā manā garumā. Sirds tors saplūst ar cilvēcisko toru, kurš izvietos apkārt cilvēkam.

Tagad iztēlosimies šī tora apkārt cilvēkam centru. Mēs tagad varam virs galvas ieraudzīt šī tora apaļu spraugu, tora augšējo polu, “caurumu no barankas”. Dieviete izšauj mūs augšup pa tora vertikālo asi, un mūsu tors, kurš ir palicis lejā, taisa izvērsumu pa vertikālo asi, pa lielā tora virsmu, vairākās daļās, it kā vairākās cilvēku figūriņās, un jūs aizlaižaties uz dažādām pusēm pa lielā tora virsmu kā pa strūklakas strūklām. Visu turpmāko darbu jūs vērojat no augšas.

Nākošais etaps. Ir iespaids, ka Dieviete ieliek savu roku-staru centrā jūsu toram, kurš palika lejā zem jums, no kura jūs tikko izlēcāt. Viņa ietin ar stariem-pirkstiem centru jūsu toram, kurš palika lejā, ņem tieši aiz centra, un viņas rokā jeb pirkstos, tā var teikt, centrs transformējas.

Viņš momentāni kristalizējas, un izveidojas liels ugunīgs maigi gaišzils apaļš kristāls ar šķautnēm. Šī kristāla izmērs atbilst jūsu zemes augumam.

Pēc tam Diženā Dieviete uzbūvē ugunīgu tiltu no savas apziņas līdz šim kristālam. Faktiski viņa tagad ar savām enerģijām ir iegājusi jūsu tora centrā.

Tas ir līdzīgi tam, kā Mihaēls mums nesen deva tādu kristālu, tāpat arī Dieviete virs Mihaēla uzbūvēja savu kristālu. Tā ir nākošā dimensija, kas ieiet jūsos. Tagad mazo daļiņu, kurās jūs aizlidojāt uz visām pusēm no tora, vietā šajā lielajā torā ieiet jūsu milzīgā vizuļojošā mirdzošā Būtība atbilstoši šim toram un kristālam. Kristāls ir milzīgs, un Būtība arī ir ļoti liela, tas ir, šī Būtība ieņem sev iekšienē šo kristālu atbilstoši savam vibrāciju plānam.

Jūsu Būtība pateicas Diženajai Dievietei. Jūs varat to tagad izdziedēt.

Diženā Dievieta izskaidro jums, kas tagad ar jums ir noticis.

Es ievedu savu transformējošo kristālu jūsu būtnes serdenī, kristālu, kurš vedīs jūs pa to ceļu, kuru jūs izvēlaties. Šis ceļš viennozīmīgi ir garīgs. Mans tors palīdzēs jums saprast tos tēlus un zināšanas, kuras jūs vēl ne visai saprotat, palīdzēs jums apzināties augsto vibrāciju testus jūsu čenelingos, mūsu vēstījumos, ar kuriem mēs attīstām jūs.

Tā ir jūsu mazā es un Lielā Es, jūsu zemā saprāta un Augstā Saprāta savienošana. Tieši Saprāta savienošana. Nevis vienkārši vibrāciju, nevis vienkārši apziņas savienošana. Apziņa jums augstākajos plānos jau ir iesaistīta, jūs ieejat augstākajos plānos bieži. Tagad rit jūsu mazā es savienošana ar jūsu Augstāko Saprātu.

Augstākais Saprāts, protams, ir pārāks par jums pēc visiem parametriem, izņemot fizisko plānu. Fiziskajā plānā jūsu saprāts darbojas apzinātāk, tāpēc ka jūsu augstākie aspekti savā līmenī labāk saprot Kosmiskos Likumus, labi tos apzinās, viņi ir radīti, pamatojoties uz likumiem viņu plānu līmenī, bet savā plānā jūs esat radīti atbilstoši jūsu fizikas, ķīmijas, bioloģiskā ķermeņa, karmisko likumu utt. likumiem.

Jūs esat galvenie fiziskajā plānā, un tagad jūs savienojaties ar tādiem pašiem aspektiem daudzos plānos, jūs tagad atgādināt lielas matrioškas, vienu iekšā otrā. Daudzas matrioškas jums jau ir aktīvas.

Atkal jūsu sirdī skan pateicība no jūsu Augstākā Es.

Diženā Dieviete saka: Viss, kas notiks ar jums pēc tā, tiek dots jums pašu apzināšanai. Es izdarīju to, ko Man gribējās ar jums izdarīt, tā ir mana velte, un tā katra no jums virzīšanās pa vibrāciju plāniem.

Es ticu, ka mēs sadarbosimies arī turpmākajā.

Mēs Pateicamies Diženajai Dievietei par burvīgo informāciju.

 

Grupas darbs ar planētu

Kemptenas semināra dalībnieki iegāja Planetārā Logosa līmenī un salīdzināja Zemes fizisko plānu un Zemes astrālo plānu – tas ir darbs matērijas vibrāciju plānu atšķiršanā. Mēs atradāmies uzreiz divos apziņas līmeņos – fiziskajā un astrālajā. Mēs piedāvājam citām grupām tāpat pastrādāt, lai attīstītu redzēšanu un uzticēšanos savam redzējumam. Biežāk izejiet uz šiem plāniem priekš tā, lai attīrītu tos un palīdzētu planētai.

Planētas fiziskais plāns

Planētas astrālais plāns

Krāsa – gaišzila, zila

Tumši dzeltena, smilškrāsa

Aromāts: okeāns, pavasaris

Aromāts: svaigums, vijolītes, ābols

Garša: jūras ūdens, skābums

Saldena garša: ābols, apelsīns, mandarīns

Konsistence: irdena, pūkaina

Konsistence: aizpeldoša, ķīseļveidīga

Skaņa: zema

Skaņa: par oktāvu aukstāk

Enerģija: nospiedoša, zema, “purvs”

Enerģija: “paugura virsotne” – svaigums, vieglums, mierīgums, aprimums.

Enerģijas velk augšup. Guļ svētlaimē.

Ko saka: “Glābiet, slīkstu!”, “Mīli mani!”

“Man viss ir nākotnē”

 

Sakarā ar planētas vārdiem: “Glābiet, slīkstu!” es uzreiz tiku skaidrībā. Patiešām, planētu ietin metamorfozes migla. Planēta līdzinās spāres kūniņai, un viņa vienkārši baidās no priekšā stāvošajām pārmaiņām. Viņa ietinas astrālos plīvuros kā kūniņa un nesaprot, kas notiek. Ja jūs vēl izdzirdēsiet tādas bailes, mieriniet planētu. Mēs nokonsultējāmies ar Alfu, viņa apliecināja, ka visi procesi uz planētas rit “normālā režīmā” un satraukties nav par ko.

Šoreiz mēs neieraudzījām kaut ko, ko vajadzētu steidzīgi notīrīt. Redzams, visu valstu Jāņtārpiņu planētas atbalsta grupas labi strādā. Pateicamies visiem!

 

Pievienots 28.03.2013

http://www.sanatkumara.ru/stati/neskolko-rabot-na-seminare-v-kemptene

Tulkoja Jānis Oppe