Ugunīgie ķermeņi

Ugunīgie ķermeņi – Alfa un Diženā Dieviete

Seminārs Maskavā, 13. g. novembris

Audioversija

Mēs piesaucam Alfu, lai iepazītos ar saviem ugunīgajiem ķermeņiem.

Alfa: Esmu šeit, mana dārgā. Es pieņemu tavu piedāvājumu. Es apkampju visas jūsu dvēseles, savācu vienotā kokonā un ielieku sev sirdī. Jūsu uzdevums ir vienkārši pacensties izjust šo momentu.

Mēs ar jums varam iziet uz ugunīgajiem ķermeņiem, un, lai labāk izjustu: no saules pinuma sākas ugunīgie lotosi, tie ir mūsu ugunīgie ķermeņi.. Mēs varam tos apzināties, paceļoties augstāk par mentālu un augstāk par nākošo garīgo “konstrukciju”, tas ir, izejam cauri diviem slāņiem, paceļoties arvien augstāk un augstāk...

13 11 16 03

Mēs varam apzināties sevi kā Lielo Cilvēku, kā milzīgu Visuma Cilvēku, atvērt savu milzīgo lotosu, kurš sākas no saules pinuma, izlidot vēl augstāk, izplūst šajā realitātē, savākt ziedlapiņās to, ko izlējām, atkal saformēt ziedlapiņas un lotosu un izgrūst sevi vēl par vienu plānu augstāk. Lūk, te mūsu apziņa apmaldās. Mēs te eksistējam, bet ir ļoti grūti uztvert, kas un kā te ir. Tāpēc mēs vienkārši atlaižam sevi šajā līmenī, un es pacentīšos izteikt to, ko man rādīs Alfa.

Alfa: Vairums no jums līdz šim līmenim vēl nav uzkāpuši, un, protams, jums būs sarežģīti uztvert šajā līmenī. Kaut vai izjūtiet vibrācijas un izjūtiet plānu.

Ar ko atšķiras pirmais no otrā: izjūtiet vibrācijas un izjūtiet plānu?

Alfa: Vibrācijas – tā ir viela, no kuras jūs sastāvat – tie ir viļņi, korpuskulas, gaisma, tās ir daļiņas, vārdu sakot, tā ir fizika. Bet plāns – tā ir realitāte. Un jūs šajā ķermenī varat būt dažādās realitātēs. Varat pārlidot no realitātes uz realitāti, ķermenis pie tam paliek vienāds, bet realitātes var mainīties. Tas ir tāpat, it kā jūs savā fiziskajā ķermenī pārlidotu no planētas uz planētu, uz Zemes būtu viena realitāte, bet uz citas planētas būtu cita realitāte. Jūs savu fizisko statusu saglabātu, bet realitātes mainītos.

Par cik šeit, ugunīgajā ķermenī, realitāte ir iekšienē, kā mēs varam mainīt realitāti mūsu iekšienē?

Ļoti vienkārši! Eksistē realitāšu maiņas koridori, tādi punkti-portāli, kuros jūs varat ielidot un izlidot citā realitātē. Tik pat, it kā jūs būtu iegājuši Galaktiskajā Kodolā un izgājuši caur “melno caurumu”, jūs būtu iegājuši citā realitātē.

Bet varbūt mēs tagad veiksim tādu pieredzi, iziesim caur Galaktiskā Kodola centru?

Vairumam no jums to ir pāragri darīt, tāpēc mēs tagad izdarīsim citādi. Mēs pamēģināsim iziet no Saules caur tādu pašu portālu iekšienē, kurš viņai ir, caur kuru jūs visi gājāt, kad gājāt iekšā Saules realitātē, gājāt iekšā sistēmā, lai iemiesotos uz planētas. Un tā kā es jūs visus esmu savākusi, es jūs pavadīšu cauri šim realitātes koridoram, cauri šim portālam, un mēs iziesim tajā pasaulē, kurā jūs vēl neesat bijuši, ugunīgajā pasaulē, kuru es jums aprakstīšu pati.

Mēs ieslidojām tādā koridorā, un ir iespaids, ka mēs joņojam kosmosā. Patiesībā mēs izlaižam caur sevi lielu daudzumu enerģijas, mēs it kā iesūcam, un mūsu uzdevums ir pārvarēt portāla pievilkšanos.

Un pa šo stariņu, kuru Es pastiepju jums, pārejiet uz tādu pasauli, kurā jau vairs nav tādas mežonīgas kustības, un sāciet sevi apzināties.

Es saprotu, kas tas jums pagaidām ir pārāk sarežģīti. Tā ir pirmā pieskaršanās tai realitātei, kuru jūsu apziņa uztver ar grūtībām. No vienas puses jums, priekš fiziskā plāna, šeit ir vakuums. No otras puses, šeit ir telpa, maksimāli piepildīta ar informāciju. Ugunīgā telpa rada informāciju. Tā dzemdina domas. Tā rada realitātes. Tā ir vadības telpa, kur tiek radītas programmas augstākajos līmeņos – programmas Radītājiem, programmas Visumiem, realitātēm.

Šeit tiek radīti Kosmosa Likumi, un informācijas piesātinātība šeit (man ir grūti pateikt), droši vien ir miljardiem reižu lielāka kā uz Zemes. Pie tam, ka mēs uztveram tikai 5% mūsu informācijas, protams, to informāciju mums uztvert vienkārši nav iespējams.

(Apzināmies.) Ko jūs varat sajust? Telpu, “gaisu”, to, ko mēs saucam par vibrācijām. Jūs varat izdzirdēt vissmalkāko skaņu. Jūs varat sajust ugunīgumu – ļoti viegls ugunīgums, vielas retinājums un piepildījums ar pašu smalkāko vibrāciju, to, ko jūs saucat par informāciju.

(Rādām.): Vibrāciju plāni šeit ir salikti ermoņikas veidā. Agrāk bija tādas bērnu kartona grāmatas ermoņikas veidā. Mēs varam nokļūt jebkurā lappusītē, ieiet tajā pasaulē, iegremdēties tajā un dzīvot tajā. Nodzīvojuši un savākuši informāciju, mēs varam iziet atpakaļ un pat neizmantot šo grāmatu, bet pāriet pie nākošas un nākošās. Tas ir kā visuma arhīvs.

Es jautāju: Bet kur gan Tu esi šeit, Alfa? Mēs jūtam realitātes, bet kur esi Tu?

Esmu visur. Jūs tagad esat dārgumos. Tā ir Akašas Hroniku tipa realitāte, tikai augstākos līmeņos. Tie ir sakoncentrēti, noarhivēti faili, kurus uztver milzīgas smadzenes... milzīgas smadzenes, kuras speciāli priekš tā ir radītas, kā šo failu būtne-atšifrētāja. Katrs no mums var izmantot šo atšifrētāju, lai paņemtu to informāciju, kura vajadzīga uz šodienu. (Tur nav šodien, nu... brīdī šeit un tagad...)

Ar ko jūs nodarbojaties šajos plānos?

Grūti teikt, ka mums ir kaut kādas nodarbes. Nodarbes ir cilvēkiem, nodarbes ir zemāku līmeņu Radītājiem. Mēs šeit eksistējam, bet mūsu daļas ir radītas priekš tā, lai... ar kaut ko nodarbotos... Vienas daļas rada enerģijas, otras – informāciju, trešās rada ugunīgo plānu, ceturtās strādā ar apziņu, bet Es esmu visa šī Būtne, un katra daļa man ir aizņemta ar savām lietām.

Vai tev, Alfa, ir kaut kādi mērķi?

Protams, mērķi ir katrai sevi apzinošai būtnei, mēs šajā līmenī arī uzdodam jautājumus – kādēļ mēs dzīvojam, kam mēs esam paredzēti, ko mūsos ir gribējis ielikt Radītājs, kad radīja mūs? Un kādēļ es attīstījos līdz šim līmenim, jo es taču pati augu un attīstījos, tāpat, kā arī visi jūs, un izaugu tāda liela Būtība. Protams, man ir plāni, taču man ir ļoti grūti tev tos izteikt, tu pagaidām nesapratīsi. Bet vienalga, tas ir saistīts ar tālāku paplašināšanos, ar pilnveidošanos, ar pašas visumu radīšanu, Es jau strādāju arī kā Radītājs. Taču tas netiek radīts tā, kā domā cilvēki, pavisam citādi. To visdrīzāk var nosaukt ar vārdu “pirmradīšana[1]”...

(Aptveru.) Tas ir, pirms – pirms radīšanas... Viņa strādā, bet pēc tam viņa pa instancēm izdala radīšanas plānus, kurus īsteno visi, kuri mīt viņā.

Mēs pateicamies Tev un atvadāmies, mums ir laiks pāriet uz zemākām vibrācijām, pie Diženās Dievietes. Ceru, ka mēs tiksimies arī turpmāk semināros, lai biežāk ieietu ugunīgajā plānā un apgūtu mūsu ķermeņus.

Arī Es pateicos tev, tāpēc ka jūsu pieredze, kuru es tagad iesūcu, ir svarīga arī man.

 

Mēs piesaucam Diženo Dievieti. Lūdzam parunāt ar mums un vienlaicīgi saņemt izdziedināšanas seansu visos līmeņos.

Jūs jūtat, ka jums tagad notiek neliela nolaišanās pa vibrācijām... Mūsu ķermeņi tagad ir vairāk svētlaimē kā agrāk, tāpēc ka mēs tur nedaudz saspringām... pie tam sasprindzinājām galvas nezin kāpēc... Tas ir mūsu ieradums...

13 11 16 04Diženā Dieviete: Sen jūs ar mani neesat strādājuši... Es līdzinos jūsu vispārējai Māmiņai, tāpēc ka es savienoju visus Ercenģeļus, bet jūs esat no šīs cilts! Neaizmirstiet, dārgie Ercenģeļi, ka jūs atnācāt no šiem augstumiem. Jūs bijāt šajos Dārzos, jūs priecājāties un nodevāties rotaļām, un apkalpojāt, un strādājāt šajos Dārzos.

Dārzi – tas ir kopējs nosaukums tām telpām, kurās mēs attīstījāmies kā eņģeļi, un, kad mēs šeit ieejam, mēs gluži kā nonākam savās Dzimtajās Mājās, mēs – abiturienti atkal ieejam tajā skolā, kur mūs audzināja. Mūs ielenc daudz eņģeļu – jaunu dvēseļu, kuras tagad apkalpo šos Dārzus, un viņas pakalpīgi jautā mums: ko jūs vēlaties? Klau, mēs iemīlēsim, paārstēsim... visus pašus patīkamākos vārdus, kurus jūs tagad gribētu izdzirdēt, mums saka. Mūsu dvēsele iekārtojas, uzplaukst, kļūst maiga... mēs atceramies savu bērnību... cik mums šeit vienmēr ir bijis labi... Mūs ievieto – kādu guļamtīklā, kādu noliek uz dīvāniņa, kādu uzreiz vannā, ja viņš to grib – aromātiskā vai ar balzāmu... Viss, viss, kas mums ir prātā, jau notiek. Lai katrs sevi iedomājas tur, kur viņš grib sevi iedomāties.

Un, protams, jums visiem ir vajadzīga jaunības atgūšana. Mēs piesūcināsim jūs ar jaunības atgūšanas programmu.

Mēs iztēlosimies, ka eņģeļi mums dod izdzert šķidrumu – jaunības balzāmu. Mums atnes lielu kausu, lai mēs padzertos papilnam un lai neliktos, ka mums tā nepietiks. Mēs paņēmām šo kausu un klusiņām malkojam balzāmu.

Nosakiet, kurp iet barošana? Ēteriskā un astrālā ķermeņu orgānos. Tās ir mūsu blīvās daļas, kuras tagad piesūcinās ar informāciju, tāpēc ka informācija vajadzīga mūsu šūniņām kā darbības rokasgrāmata. Un tā nāk veselības un jaunības radīšanai fiziskajā līmenī un ēteriskajā.

– Mēs gribam, lai jūs tagad pastrādātu ar mūsu DNS un aizvāktu tos mutāciju gēnus, kuri apgrūtina mūsu dzīvi. Mēs negribam, lai jūs aizvāktu tos gēnus, kuri piemēro mūs šai dzīvei, bet tos, kuri traucē un apgrūtina mūsu eksistenci, mēs lūdzam aizvākt.

– Bet jūs pajautājāt Karmiskajai Padomei?

– Mēs varam pajautāt. Mēs piesaucam Karmisko Padomi un izlūdzamies atļauju kaut ko izmanīt mūsu gēnos priekš mūsu veselības.

Karmiskā Padome: Mēs redzam, ka jūs visi ejat garīgu ceļu, apskaidrošanās ceļu. Jūs esat nopelnījuši šīs iespējas jau ar to, ka jūs ejat šo ceļu. Un, protams, mēs labprāt šo atļauju dodam.

Un tad eņģeļi sāk nodarboties ar programmām iekš DNS. Smalkajos plānos mums ir programma, kura vada visas DNS, tajā ir vairāki slāņi: magnētiskais, kristāliskais, ir elektriskais un informācijas slānis. Citus slāņus mums pagaidām nevajag zināt, lūk, šie četri slāņi tagad sāk tīrīties. Eņģeļi veic viļņu noskaņošanu – mūsu zinātnieki jau ir atklājuši tādu viļņu noskaņošanu. Mēs pieskaņojamies lielākai veselībai, jaunībai, fiziskajai aktivitātei un saprāta un visu orgānu aktivitātei.

Man saka: Jūs esat labi patīrīti, un ar jums ir viegli strādāt. Ja atnāks nesagatavots cilvēks, viņš, protams, nesaņems to, ko tagad saņemat jūs.

Tagad darbs norit nevis ķermeņos, bet Diženās Dievietes, vadības aparāta, DNS 10-12 līmeņu plānā, kā es saprotu. Protams, tur ir ļoti maz kropļojumu, taču tur atrodas cēloņi, kuri, nolaižoties zemākos plānos, rada dievišķo kodu, veselības, ilga mūža utt. izdziedināšanu un atjaunošanu.

Tagad es jūtu viļņus, no augšas uz leju, vilnis pēc viļņa. Tā ir šūnu apstrāde. Mūsu uzdevums – vienkārši ļaut, uzticēties un pieņemt.

Tagad nāk pretējs vilnis – no manas pirmās čakras uz augšu. Droši vien tā atbild ķermenis, ka viņš ir pieņēmis šo informāciju zināšanai un sāks pēc tās strādāt.

Vēl viens vilnis nāk no apakšas uz augšu...

Un sirdī atnāca darba pabeigšana kā zīmogs “Lai notiek tā!”

Mana būtība saka: Viss, darbs ir izdarīts!

Mēs pateicamies Diženajai Dievietei, visiem eņģeļiem, visiem brāļiem un māsām, kuri mums palīdzēja. Domājam, ka varam turpināt šo darbu. Mēs mainīsimies, un pēc kāda laika mēs varam to veikt vēlreiz, jaunā līmenī, ar jauniem ķermeņiem.

Es gribu, lai Diženā Dieviete pateiktu mums dažus vārdus atvadoties.

Jūs esat senas dvēseles, kuras izšķīrās lielam darbam, lielai radīšanai. Jūs esat izgājuši daudzas pasaules. Jums ir sakrāta ļoti liela informācija Matricā, Hronikās. Un tikai Lielas Diženas dvēseles atvēzējas tādam grandiozam darbam, tādiem eksperimentiem, tāpēc ka daudz tādu eksperimentu uz citām planētām neveda pie pienācīgiem rezultātiem un bija liela varbūtība, ka arī jūs visi šeit iesiet bojā un jūsu ķermeņos paliks “nelabas” pēdas, kuras vajag ilgi dziedināt augstākos līmeņos. Jūs riskējāt, atnākot uz planētu.

Es jūs vienmēr esmu atbalstījusi visos jūsu centienos, svētījusi jūs pašos augstākajos līmeņos, tāpēc ka mūsu realitātei ir jāattīstās. Un radās tāds koridors starp cikliem, kuru jūs spējāt izmantot – viena cikla beigšanās un otra sākšanās. Visu, kas ir izdarīts, jūs apzināsieties augstākos līmeņos. Tagad jums liekas... jūs nesasniedzat to apziņu, kura šeit vajadzīga. Kad jūs pārnāksiet Mājās un aplūkosiet to, ko ir izdarījusi cilvēce, jūs tad labāk spēsiet novērtēt savu darbu – to apjomu, kurš tika veikts, un to izrāvienu, kurš notika. Faktiski to var salīdzināt ar revolūciju, kura atveda pie panākumiem.

Un tagad – pats galvenais: šo panākumu vajag noturēt. Nevar ļaut tam nokrist. Sasniegšanas efekts... jūs to zināt. Tagad uz planētas ir tāds brīdis: jūs esat pārgājuši 12. gadu, un liekas, ka jums neko vairāk darīt nevajag un viss ir beidzies. Daudzi cilvēki tā nolēma, semināros ir kritums... Arvien mazāk paliek tādu cilvēku, kuri izlēmuši iet līdz galam.

Es ceru, ka jūs ejat līdz galam, pie Manis. Un pat šajā dzīvē jūs neatkāpsieties, lai cik sarežģīta tā neizrādītos, tāpēc ka vēl nav zināms, kurp izstūrēs cilvēce.

Mēs gribētu... Mēs atbalstām un mīlam, un palīdzam, bet... ļoti daudz ir atkarīgs no jums. Jūs pat nesaprotat, cik daudz tagad ir atkarīgs no tā, kā uzvedīsies cilvēce.

Es vēlu jums apskaidrošanos, veselību, mīlestību, laimi un to pašu lielāko uzvaru, kuru jūs gribējāt sasniegt – jaunas sabiedrības radīšanu, uz jauniem pamatiem, ar jauniem ideāliem, ar jaunu skaistumu, ar jauniem likumiem un ar jaunu saprātu. Līdz nākošai reizei, mani dārgie!

Mēs pateicamies visiem, kuri bija ar mums!

 

Pievienots 16.11.2013

http://www.sanatkumara.ru/stati/ognennie-tela

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Krieviski “претворение”. (Tulk. piezīme)