Pagrieziens uz ziemeļiem

Pēc Grieķijas tikšanās sākās mūsu tikšanas ar dažādiem Gariem – Būtībām, kuras šajā laika nogrieznī atkal ceļas no drupām, iznāk no cietumiem, kur viņas nonāca planētas vēstures pašas tumšākās valdīšanas laikā.

 

Apolons

13 11 07 01Manās nodarbībās Maskavas Augšupcelšanās Skolā spontāni notika semināra dalībnieku tikšanas ar Apolonu. Viņš novadīja būtisku meditāciju cilvēka enerģijas Sievišķās puses – notramdītas, aizvērtas un pazemotas, ar Mēnesi saistītas – atjaunošanai. Kurš būtu domājis, ka gods atjaunot sievišķās enerģijas, saistītas ar raganu nosodīšanu, ar pareģotāju, dziednieču u.c. vajāšanu, ar Mēness ciklu spēkiem, pieder Saules Apolonam... Kamēr nepabijām Apolona svētnīcā Delfos un neieraudzījām Pareģotāju, Orākulu, burvju kultu, tas ir, sievišķo slepeno zināšanu kultu un tā tiešo saikni ar Augstāko Saprātu. Orākuls (sieviete) nodeva Apolona atbildes uz gribošo jautājumiem un ziemas mēnešos, kamēr Apolons viesojās Hiperborejā, nevienu nepieņēma viņa prombūtnes dēļ.

Protams, Apolonam Hiperborejietim, Apolonam Musagetam (mūzu ielenktajam), Apolonam Belvederietim, grieķu Saules gaismas Dievam bija jāpabeidz galā nonākušais Saules Cikls un jāsāk jauns. Apolons ir kļuvis par iemiesojumu Cilvēkam Attīstītajam, Cilvēkam Dievišķajam, kurš nes sevī visu mūsu cilvēcisko skaistumu, kultūru, mākslu, garīgumu, humānismu, izglītotību un veselīga fiziska ķermeņa kultu, visus cilvēka sasniegumus, kurus mēs tagad varam uzrādīt Galaktikai, izejot uz viņas līmeni. Viņš ir kļuvis par staru, kurš sasaista Sauli, Mēnesi un visas Saules sistēmas planētas vienotībā un izved Zemi uz jaunu – Galaktiskā Saprāta – attīstības apli Cilvēka visu daļu harmonijā un dažādu fiziskās Dzīves pušu spilgtuma un vērtības apzinātībā.

Maskavas meditācijā Apolons kopā ar mums aizvāca no pirmās-otrās dimensijas baiļu, nosodījuma un slepeno zināšanu, kuras piemīt burvju un dziednieču sievišķajai dabai, nesapratnes tumšo balastu, kurš traucē pieņemt sieviešu dievišķīgumu. Mēs apgaismojām Zemes apakšējos slāņus un iztīrījām tur nosodījuma programmas, kā tumšas važas savelkošas sievišķās dabas mēness gaismu. Apolona Saules gaisma aizēnoja mēness gaismu un aprija to.

13 11 07 02Sievietes īpašības, kuras nesaprata un no kurām baidījās pēc savas dabas vīrieši, atklājās mums pavisam vienkāršas, sensenas, taču neatminētas, kā Māte, kura dzemdē, pati nezinot kā. Kā tas iznāk? – dabiski kā ritošā Dzīve...

Sevis Līdzīgā rašanās Mūžīgā Mīkla... kā Pasaulē Viss ir radīts? Kā un kas ir radījis cilvēku? Neizdibināms un viennozīmīgi vienkāršs stāsts – VISS RADA VISU. Katra daļa kopējas ar uzlabojumu: tādi uzstādījumi mums ir doti sākotnēji, vai tā būtu jebkura dzīva un augoša būtne, vai cilvēks dievišķais.

Cilvēka sievišķā daļa rada, uzlabojot cilvēku rasi, caur Dievietes uzstādījumiem, ar mīlestības, pacietības un vēlēšanās pēc miera un saticības savā Lielajā Ligzdā – Zemē – palīdzību.

 

Veligors

Maskavas Augšupcelšanās Skola Helēnas Maistrenko vadībā tieši manu Maskavas semināru laikā, 3. novembrī, veica savu kārtējo darbu Maskavas Sarkanā laukuma attīrīšanā un izgaismošanā. Domāju, viņa šo darbu apgaismos pati. Ņemot vērā, ka Krievijai ir vadošā nozīme planētas apskaidrošanas lietā, bet Maskava ir viņas Sirds, un Sarkanais Laukums – Krievijas Sirds simbols, var saprast, cik lielā mērā tādi darbi ir vajadzīgi un nozīmīgi. Tie atbilst planētas un mūsu laika augstākajām vajadzībām.

Notikušo notikumu virknē šajā reizē bija viens neparasts spontāns rezultāts – dalībnieki atbrīvoja no pazemes kādu gūstekni, kur viņš bija ilgi sēdējis, savu pretinieku važās kalts un aptraipīts. Tas izrādījās milzīgs milzis – Veligors, pacēlies līdz Debesīm blakus Kremlim.

Aktivizācijas dalībnieki Sarkanā Laukuma informācijas un enerģētiskajos slāņos attīrīja visus izkropļojums un melus, saistītu ar vēsturiskiem un aizvēsturiskiem notikumiem šajā vietā. Viņi izgaismoja vietu, bet pēc tam arī Veligoru.

Mēs zinām jau vairākus līdzīgus mūsu Dievību likteņus, piemēram, Luciferu un Osīrisu, kuri tika ievietoti mirušo pasaulē, tumšajā pasaulē, un personificēja cilvēkiem pavisam ne tās vibrācijas, kādas atbilda viņu būtībai.

 

Veligors

Jau vilcienā, pa ceļam uz mājām, es piesaucu Veligoru, lai uzzinātu stāstu par viņa likstām. Mūsu saruna ir jūsu priekšā.

13 11 07 03Veligors: Gaišie debesu spēki! Es pateicos jums par savu atbrīvošanu un attīrīšanu!

Esmu no Svarogu Dzimtas, ar spēku slavens, ar drosmi slavens.

Daudz cīnījos kaujas laukos dažādos.

Reiz ar viltīgu spēku mani sasiet spēja Argons,

tumšo kņazs, drūms, briesmīgs...

Pats nu ļoti viltīgs un cietsirdīgs,

ļaunprātīgais ienaidnieks iedarbojās uz prātu,

lūdzot izglābt līgavu no ieslodzījuma.

Un savu spēku nolēmu tur pielietot,

kur prāts man bija vajadzīgs un saprāts.

Zagļiem es piešķīru sevi un savu svītu...

Un pretēji gaidītajam mūs ieslodzīja,

un cietokšņa sienas radās ap mums,

kur kraukļu bars tik ķērca drūmi.

Nezinājām mēs, kā ārā tik no šejienes,

no tumšo noburtās telpas,

līdz jūs neizbāzāt rokas

un paņēmāt mūs kopā, visu karadraudzi,

un iznesāt, sagraujot draņķa sienas,

kurās mēs sitāmies gadsimtiem.

Neizmērojami pateicos mūsu glābējiem!

Un ar varoņdarbiem savu muļķību nolīdzināšu!

Un turpmāk būšu saprātīgāks, uzmanīgāks.

Kaut gan... mēs mierīgai dzīvei piemērojušies,

un iesim mēs uz gaismu, kur spēku mērīt

Mēs pamācīsimies ar saprātu savu.

 

Svarogs

Āriešu svētajā valodā sanskritā vārds “svarog” nozīmē “pa debesīm ejošais”. Senos laikos ar to apzīmēja saules dienas ceļu pa debesīm, pēc tam tā sāka saukt debesis vispār, debesu gaismu. Citiem vārdiem, Dzimtas dēls dievs Svarogs – tas ir Debesu Tēvs. Dažreiz viņu sauca vienkārši par Dievu.

Сварог сварганил (сварил, создал) землю. Он нашел волшебный камень Алатырь, произнес магическое заклинание — камень вырос, стал огромным бел-горюч камнем. Бог вспенил им океан. Загустевшая влага стала первой сушей. В индийских Ведах это творение названо Пахтанием океана. Алатырь он использовал и для других важных целей: ударял по нему молотом — из разлетающихся во все стороны искр рождались новые боги и ратичи — небесные воины. В более поздние времена великий волшебник полуконь Китоврас (греки называли его кентавром Хироном) построил вокруг Алатыря храм в честь Всевышнего. Так появилось слово алтарь — самое святое место в храме.

Svarogs iztaisīja (izvārīja, radīja) zemi. Viņš atrada burvju Akmeni Alatiru, izteica maģiskus burvju vārdus – akmens izauga, kļuva par milzīgu baltu akmeni. Dievs ar to sakūla putās okeānu. Sabiezējusī valgme kļuva par pirmo sauszemi. Indiešu Vēdās šī radīšana ir nosaukta par okeāna Kulšanu. Alatiru viņš izmantoja arī citiem svarīgiem mērķiem: sita pa to ar veseri – no uz visām pusēm lidojošajām dzirkstelēm dzima jauni dievi un ratiči – debesu karavīri. Vēlākos laikos lielais burvis puszirgs Kitovrass (grieķi viņu sauca par kentauru Hīronu) uzcēla apkārt Alatiram templi par godu Augstajam Dievam. Tā parādījās vārds altāris – pati svētākā vieta templī.

Сварог научил людей готовить (творить) из молока творог и сыр, которые некогда считались священной едой, даром богов.

Svarogs iemācīja cilvēkiem gatavot (radīt) no piena biezpienu un sieru, kuri reiz tika uzskatīti par svētu ēdienu, dievu dāvanu.

Бог создал и Синюю Сваргу — страну в небесах, где живут наши славные предки. Яркие звезды — это их сияющие очи, которыми деды и прадеды взирают с небес на наши земные дела. «Сварганить» до сих пор значит - чудесным, мастерским образом сотворить. Варить и «варганить» можно только при помощи огня и воды («вар» - санскр. вода). Сварог - источник огня и его повелитель. Он творит не словом, не магией в отличие от Велеса, а руками, он создает материальный мир. Он заботился о людях: дал им Солнце—Ра (отсюда наше слово радость) — и огонь, на котором можно было приготовить пищу и у которого можно было согреться в лютую стужу. Сварог сбросил с неба на землю плуг и ярмо, чтобы возделывать землю; боевую секиру, чтобы эту землю защищать от врагов, и чашу для приготовления в ней священного напитка.

Dievs radīja arī Zilo Svargu – valsti debesīs, kur dzīvo mūsu slavenie senči. Spožās zvaigznes – tās ir viņu mirdzošās acis, ar kurām vectēvi un vecvectēvi no debesīm noraugās uz mūsu zemes lietām. “Sameistarot” līdz šim laikam nozīmē burvīgā, meistarīgā veidā radīt. Vārīt un “meistarot” var tikai ar uguns un ūdens (“var” – sanskr. ūdens) palīdzību. Svarogs – uguns avots un tās pavēlnieks. Viņš rada ne ar vārdu, ne ar maģiju atšķirībā no Velesa, bet ar rokām, viņš rada materiālo pasauli. Viņš rūpējās par cilvēkiem: deva viņiem Sauli – Ra (no šejienes mūsu vārds prieks) – un uguni, uz kuras varēja pagatavot barību un pie kuras varēja sasildīties niknā salā. Svarogs nometa no debesīm uz zemes arklu un iejūgu, lai apstrādātu zemi, kara āvu, lai šo zemi aizsargātu no ienaidniekiem, un kausu, lai tajā gatavotu svēto dzērienu.

Храм Всевышнего с алтарем-Алатырем стоял на склоне священной горы Эльбрус, высочайшей на Кавказе (5600 метров). В древности эту гору называли разными именами: Бел-Алабыр, Белая гора, Белина. Тут же протекает река Белая, а раньше стоял Белый город, где жил народ белогоров. Все названия в этих местах связаны с цветом Алатыря — белого камня, при ударе о который вылетали искры.

Augstā Dieva Templis ar altāri-Alatiru stāvēja svētā kalna Elbrusa, Kaukāzā visaugstākā (5600 metru), nogāzē. Senatnē šo kalnu sauca dažādos vārdos: Belalabira, Baltais kalns, Belina. Turpat tek Baltā upe, bet agrāk stāvēja Baltā pilsēta, kur dzīvoja tauta belogori. Visi nosaukumi šajās vietās ir saistīti ar Alatira krāsu – balts akmens, pa kuru uzsitot, lidoja dzirksteles.

Возможно, одним из самых важных дел Отца Небесного стали созданные им Малое и Большое Кола (круги) времен — земных и космических. Сварог - бог-творец и законодатель, отец Сварожичей (Перуна, Даждьбога-Радегаста, Семаргла-Огня и Стрибога-Ветра), демиург, соотносимый с Гефестом, по мировоззрению, восходящему к орфической традиции.

Iespējams, par vienu no pašiem svarīgākajiem Debesu Tēva veikumiem kļuva viņa radītie Mazais un Lielais – Zemes un kosmosa – laika apļi. Svarogs ir dievs-radītājs un likumdevējs, Svarožiču (Peruna, Dadžboga-Radegasta, Semargla-Uguns un Stribora-Vēja) tēvs, demiurgs, atbilstošs Hēfaistam pēc pasaules uzskata, attiecināma uz orfeiskajām tradīcijām.

13 11 07 04

(No mūsdienu spēļu enciklopēdijas) Argonieši[1] (Argonian) – reptiļveidīgi Melnā muklāja iemītnieki. Argonieši teicami ir piemērojušies dzīvei purvos. Viņiem ir dabiska imunitāte pret slimībām un indēm, kā arī viņi var elpot zem ūdens. Viņu āda ir klāta ar zvīņām, un viņi var peldēt ātrāk par jebkuras citas rases pārstāvi. Viņu dzīslās plūst burvju asinis, viņi sauc sevi par purva karaļiem, viņu ādu klāj zvīņas, ar savu izskatu nedaudz biedē.

Ir zināms arī, ka argonieši piegādā teicamus slepkavas Tumšajai Brālībai. Argoniešu piederība Sitisam tiek noteikta piedzimstot, un no pašas bērnības viņi tiek apmācīti tumšajai mākslai.

************

Hiperborejiešu enerģijas ir sākušas savu vētraino izpausmi planētas informācijas slānī. Ir pienākusi hiperborejiešu dievu, jaunu zināšanu, planētas mentālā slāņa kopumā mošanās. Ir sākusies mentālo ķermeņu apgūšana, un sakarā ar to mēs esam pienākuši pie savām sākotnēm, kuru turpinājums mēs tagad esam kļuvuši. Daži ir “metušies” uz seno Vēdu pētīšanu, nezinot, ka zināšanas ir veikušas pilnu apli un kardināli atjaunojušās. Tas, kas ir nonācis līdz mums, visdrīzāk ir laika un nesapratnes izkropļots, tāpat kā visas pārējās reliģiskās Zināšanu Grāmatas. Balstoties uz patiesiem nesējiem – Hiperborejiešu Cilvēkiem, ar kuriem mēs esam sākuši iziet uz sakariem, mēs varam atjaunot un uzbūvēt šo slāni. Autori traktē vēsturi tūkstošos variantu, vai ir vērts tērēt tam savu laiku, kad mēs paši tad arī radām vēsturi, jo tagad taču tieši ir sācies apbrīnojami svarīgs vēsturisks laikmets, saistīts ar vienas Zemes pārvēršanos citā...

Mūsu vakara sarunas ar Helēnu Maistrenko par darbu Kremlī laikā pie mums negaidot atnāca trīs figūras – centrā – gara auguma Dieviete Lada un ar viņu viņas “svīta” – divas mazāka auguma figūras – Devana un Ļeļa. Sekojošo informāciju mēs ar Helēnu paņēmām no interneta.

 

Lado (tas ir, Iemīļotā dievība), Dīva

13 11 07 05Lada – Mīlestības un Skaistuma Dieviete, Dzimtas Dzemdētāja. Šī dieviete tika godāta (reizēm ar dažādiem vārdiem) praktiski visur visā Senajā Krievzemē. Vēl pagānisma laikos Ladu, kura bija dzimtas cilšu iekārtas aizbildne, sāka godāt atsevišķi no jaunajiem panteoniem, kuri kalpoja feodālās iekārtas nodibināšanai. Tāpēc šīs dievietes nebija Vladimira (Krievijas nākošā kristītāja) reformācijas panteonā. Šajā sakarā, neskatoties uz reliģisko koncepciju (kristīgā monoteisma atšķirību no pagāniskā politeisma), kristietība tikai pakalpoja, lai atjaunotu popularitāti dievietei Ladai, kuru kopā citām Dzimtas Dzemdētājām sāka godāt kā Dievmāti (atbilstoši kristietības monoteisma koncepcijai). Šī iemesla dēļ dievietes Ladas aprakstos var atrast sakaru ar dieviešu Makošas un Zarjas kultiem (tāpēc arī dieviete Ļeļa – “ triju māšu meitiņa”).

Dievietes Ladas vārda nozīme ir ietverta Kārtības (Dzimtas iekārtas) un Harmonijas (Dvēseles un Ķermeņa saskanības) jēdzienā, kā arī kalpo par aprakstu visam pašam skaistākajam un gleznākajam. Tāpēc arī pašas dievietes Ladas simbols ir pats mīļākais tautas koks – bērzs. Būs vietā atcerēties, ka tieši Krievu bērzu ir pieņemts uzskatīt par Krievzemes maģisko simbolu.

Reizē ar Mīlestības aizbildniecību un Skaistuma iemiesojumu dieviete Lada izpilda vienu no svarīgākajām funkcijām Dzimtas Pasaules iekārtojumā – sagatavojot un pavadot uz Citu Pasauli aizgājēju dvēseles (katru uz savu Dzimtu). Dievietei Ladai vienmēr ir raksturīgas gaišas iezīmes – ziemā blondīne sniega ietērpā, bet sākot ar pavasari – meitene ar zelta matiem, kronēta ar vainagu no ziediem. Tieši pateicoties ziedošanai dievietei Ladai šodien eksistē paradums dāvāt mīļotajām sievietēm (Ladas iemiesojumiem) ziedus.

Tāpat kā visas krievu pagāniskās dievietes (atšķirībā no diezgan stingrajiem dieviem), Lada ir maksimāli labvēlīga pret visām cilvēku cerībām, pat uz ienaidu atbildot – ar mīlestību. Godinot dievieti Ladu, nevajag jaukt radniecisko mīlestību ar “spontāno” (kuras aizbildne ir dieviete Ļeļa). Šī kulta īpatnība ir visa īpašuma un vērtīgo lietu, piederošu ģimenei (kuras pienākas nodot mantojumā), obligāta veltīšana (saglabāšanas vārdā) – dievietes Ladas aizbildniecībai. Visi dzemdību krekli un citi dzimtas amuleti (tai skaitā arī aizsardzībai kara darbību laikā) var iemantot savu Spēku tikai zem dievietes Ladas aizbildniecības (tai laikā, kad Kara Dievi tiecas savākt savā Svītā visus pašus labākos karavīrus). Tāpēc visus dzimtas amuletus pienākas iesvētīt (iznest gaismā) uz dievietes Ladas Altāra – Sakrālas vietas, kura vienmēr ir atklāta Saules Gaismai.

 

Ļeļa – Jaunības Dieviete, Dzimtas Sargātaja

13 11 07 06Līdz ar pašas jaunākās statusu, Ļeļa ir arī pati daudzsejainākā Dieviete. Par pašu vienkāršāko un saprotamāko šīs Dievietes funkciju paskaidrojumu var kalpot raksturojums – atbildīgā par Dzimtas turpināšanu. Šajā funkcijā Ļela ir Laulātā Draudzene Jarilam, kuram piemīt analoģiska spēja – attiecībā uz Vīriešu Dzimumu, ar to pašu iemiesojot Dzimtas fiziskā turpinājuma kopējo koncepciju.

Daudzsejainās Ļeļas īpatnība visās viņas izpausmēs ir Jaunība – tā kā tā ir šīs Dievietes galvenā īpatnība. Atšķirībā no visām pārējām Dievietēm un Dieviem, kuru iedaba biežāk liekas barga vai nopietna, Ļeļai raksturīga priecīga daba un rotaļīgums. Ļeļas dzīvespriecīgā tēla izņēmums ir gadījumi, kad Viņa atrodas sava Vectēva Valstībā, kad šī Dieviete iegūst skumju tēlu, kas nebūt nav saistīts ar apstākļiem, bet ar vientulību (bez Laulātā Drauga), bet tālākajā – ar bēdām bojāgājušā Laulātā Drauga dēļ. Pie šīm pašām Dievietes Ļeļas īpatnībām pieder burtiski bezgalīga mīlestība pret Cilvēku Dzimumu, jo tai laikā, kad citi Dievi un Dievietes var arī sodīt cilvēkus par kaut kādiem nodarījumiem, Ļeļa gluži otrādi – var tikai paveicināt cilvēku kaprīzes. Šīs īpatnības klasisks piemērs ir mīlestība (izņemot Dzimtas mīlestību – kuras aizbildne ir Dieviete Lada). Un, ja citu kultūru priekšstatos var izskanēt “mīlestība ir akla[2]”, tad Krieviskajā Tradīcijā viss tiek izskaidrots daudz vienkāršāk, tā kā Dieviete nemaz nav “ļauna”, bet otrādi – maksimāli labvēlīga, jo atbild par Dzimtas turpināšanu, bet šajā Lietā visi līdzekļi ir labi. Bet “āžus” pārvalda citi Dievi un no citām kultūrām tajā skaitā. Bezgalīgā mīlestība pret Cilvēku Dzimumu no Dievietes Ļeļas puses ir ietverta pašā vienkāršākajā apstāklī – šī Dzimuma Mātes statusā. Tieši Ļeļa ar savu Laulāto Draugu Jarilu ir Vecāki pirmajam Cilvēkam (kura Laulātā Draudzene bija Milze[3]).

Ļeļa ir tautai pati mīļākā un tuvākā Dieviete, gaidīta jebkurā darbā un jebkuros apstākļos, un tāpēc praktiski netika attēlota kā godājams Kults, tā kā vienīgā drošā saikne ar šo Dievieti var būt – Ļeļas Sajūta savā Sirdī. Viens no visai populāriem un mūsdienīgiem Dievietes Ļeļas attēlojumiem ir Sniegbaltīte, kura atnāk uz Jauno Gadu kopā ar savu (Sala) Vectēvu.

 

Dieviete Devana

13 11 07 07Devana vai Zevana, Dzevana, slāvu mitoloģijā medību dieviete, mežu dieva Svjatobora sieva. Senie slāvi Devanu iztēlojās kā skaistuli, ģērbtu bagātā caunādas kažokā, apšūtā ar vāverādām, ar nostieptu loku un bultām. Apmetņa (virsdrēbju) vietā apmesta lāčāda, bet zvēra galva kalpoja par cepuri. Pie skaistās dievietes Devanas kājām gulēja mednieka šķēps, ar kādu iet uz lāčiem, un nazis. Viņa gādāja par meža zvēriem, mācīja viņiem izvairīties no briesmām, pārdzīvot bargās ziemas.

Ar savu kaislību medīt tieši mēnesnīcā Devana pa daļai atgādina grieķu Artemīdu vai romiešu Diānu, medību dievieti.

***********

Dievietes mums pavēstīja, ka ir ieslēgtas būrī, un palūdza viņas atbrīvot. Iespējams, viņu atnākšana bija sekas agrīnākam darbam ar Apolonu, par kuru viņas kaut kā uzzināja. Domāju, ka šī “ieslodzīšana” notika sieviešu lomas mazināšanās dēļ vispār, uz Vēdu kā zināšanu izkropļojuma rēķina patriarhāta laikmetā, kad sievieti kā personību ieslēdza mājās – bērnu istabā un virtuvē. Bībele un “Mājas Kārtība[4]” pabeidza šo procesu, pārvēršot sievieti “paklausīgā cilvēka draugā”.

Kā mēs zinām, mūsdienu reliģijās ir ļoti maz sieviešu figūru. Kristietībā tās ir Dievmāte un Marija Magdalēna, tikai pēdējā laikā piecelta no dubļiem. Dažas kņazienes un lielās mocekles papildina svēto panteonu. Ja salīdzināsim viņas ar Paradīzes Dārza vīriešu iedzīvotājiem, tad viss kļūs skaidrs. Pats Debesu Tēvs, Radītājs, Visuvarenais, Debesu Valdnieks – visi ir vīriešu dzimtas vārdi.

Dievietes nelūdza nomest no Debesīm vīriešus, viņas lūdza sevi atbrīvot un kopā ar to atdot pienācīgo pasaules sievišķajai pusei – Diženajai Dievietei, Pasaules Mātei, Debesu Ķēniņienei, Dievmātei, Māmuļai-Zemei u.c.

Mēs ar Helēnu un Vladimiru novācām sanestos izkropļojumus cilvēku prātos un sirdīs, atverot patiesībai pieeju cilvēcei. Mīlestības un prieka Dievietes atkal kļuva tuvas un mājīgas, un kopā ar to arī sieviešu stiprā puse – mīlestība kā miera un saskaņas nodibināšanas pasaulē un ģimenē instruments.

Dievietes vēršas pie sievišķajām enerģijām – sapratnes smalkuma, maiguma un mīlestības, siltuma un laipnības, cilvēka, planētas dzīvnieku, augu un garīgās valstības dabas intuitīvām zināšanām, bērnu aizsargāšanas, miera un harmonijas laikmeta nodibināšanas uz planētas, pie cilvēku mīlestības kā ģimenes pamata.

Lai atjaunotu savu enerģētisko statusu, zaudētu ieslodzījumā, Dievietes palūdza “ziedošanas”. Kādas?

Veiciet rituālu, lai savā atmiņā atjaunotu zaudētās saiknes ar viņām – nolieciet svecīti, paskaitiet lūgšanas un pasveiciniet šīs dievietes. Uzaiciniet viņas pie sevis mājās, lai nodibinātu mieru un saticību ģimenē. Veltiet viņām nieka 10 minūtes, vienkārši piepildot viņas ar savu mīlestību, un pateicieties par saglabāto sievišķo būtību, kurai caur mums ir jāieņem savs likumīgais stāvoklis uz Zemes.

 

Aicinājums iepazīties – “ziedojums” (tikai piemērs)

(Nolikt uz tīra galda svecīti, ziedus vai zāles, bērza zariņus, ieliet pienu un blakus nedaudz medu.)

Mūsu dārgās Dievietes – senči! Piesaucu jūs, manas dārgās slāvietes – Lada, Ļeļa un Devana!

Ceru, ka manas mīlestības enerģijas, kuras es sūtu jums no savas sirds telpas, būs pa prātam katrai no jums.

Es mīlu tevi, Laduška! Es mīlu tevi, Ļeļuška! Es mīlu tevi, meitene-Devanuška!

(Domās uzdāviniet dāvanas – pārsegu, lakatiņu. Jostiņu. Ziedus. Pienu un medu.)

13 11 07 08(Dievietes savukārt dāvā jums amuletu mājai, iztēlojieties šo tēlu domās un varat attēlot pēc atmiņas – uzzīmēt vai salipināt...)

Dāvāju jums savu sievišķo enerģiju, atjaunoju jūs Zemes-Māmuļas sirdī un savā sirdī. Atstāju sirsniņā telpas stūrīti jūsu pastāvīgai klātbūtnei tajā! Ar prieku atmazgāju – attīru – sadziedēju jūs.

(Nodziedāt sieviešu dziesmiņu, piemēram, “Laukā bērzs stāvēja[5]”.)

Dievietītes! Jums paklanos ar prieku un apmierinājumu! Atnāciet uz mūsu māju un apsvētiet to! Lai tā būtu droša un neskarta, sargājiet to kā savu! Un lai mūsu ar vīru mīlestība un uzticība tikai pieaugtu līdz ar gadiem un viedumu!

Un lai mūsu bērniņi un mazbērni būtu jūsu aizbildniecībā!

Un lai viņu dzīve izveidotos tā, kā novēlēja mūsu senči – mīlestībā un pārticībā!

Lai notiek tā!

 

Pievienots 07.11.2013

http://www.sanatkumara.ru/stati/razvorot-na-sever

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Veligoru sagūstīja Argons. (Tulk. piezīme)

[2] Krieviski “любовь зла, полюбишь и козла” (Tulk. piezīme)

[3] Krieviski “Великанша” (Tulk. piezīme)

[4] Krieviski “Домострой”. Skat. http://ru.wikipedia.org/wiki/Домострой (Tulk. piezīme)

[5] Krieviski “Во поле береза стояла” (Tulk. piezīme)