Dievišķās Paradigmas

Jaunā laika Dievišķās Paradigmas no Dievietes Hēras

26.10.13.

13 10 28 011. Vienmēr centies izvēlēties labāko no labākajiem.

2. Esi taisnīga kā pret sevi, tā pret citiem.

3. Tiecies ar apziņu augšup, kā tik vari.

Izdomā dažādus iemeslus “pacelties uz Olimpu”.

4. Vienmēr esi dabiska, bez saspringuma un bez maskas.

Ja reiz maska ir, un tu kautrējies no dabas –

izlabo to pilnīgai atmaskošanai.

5. Vienmēr esi jaunradē, tā noskaņo apziņu.

6. Bet jaunradi noskaņo visu labā.

7. Taču sevi neaizmirsti, jo vis pa priekšu taču esi tu.

8. Vienmēr esi sakaros ar Mums, tavu Ģimeni.

Eksistē augstākajā apziņā, “en pointe[1]”.

9. Noskaņojies, lai būtu gan “šeit”, gan “tur, lejā”,

dabiska kā gaiss un ūdens.

10. Tev viss jāpieņem kā gaisam un ūdenim.

Bet no mums piepildies ar debesu svaigumu,

Un tīri šo “ūdeni” tur, lejā.

11. Smagos brīžos ir iepriecinājums –

vienas no Mums Mīlestība tev palīdzēs

Un izārstēs, un spēkus dos, un sapratni,

Kā izlēkt no drūmuma stāvokļa.

12. Sevi mīli, un pasaule tev palīdzēs.

Tā sāks pati sevi mīlēt, protams!

Jo taču nav iespējams nemīlēt Mīlestību

Un atteikties viņai palīdzēt līdz ar pirmo elpas vilcienu.

13. Esi atbildīga katrā savā solī.

Piedalies ar dzīvi katra no jums lietā (ieej stāvoklī).

14. Mīli ar augstāko mīlestību, bez izšķirības.

Bet nepiegružo ar savu mīlestību bez izšķirības (nekaisi pērles cūkām).

15. Vienmēr esi laipna, Mūsu, Saules, sasildīta.

Sevi izārstēsi ar šo mīlestību.

16. Un pašās beigās – savas pēdas dzīvē

Atstāj skaistas un noderīgas,

Lai tevi atcerētos jūsu pēcteči

Un atkal pieminētu ar labu vārdu.

Bezgala tev pateicos, Hēra!

Es priecājos atkal tevi izdzirdēt!

Atcerēsimies, ko man teica Diženā Dieviete, viņa māca mums to pašu.

 

Dievišķās savstarpējās attiecības

Diženā Dieviete, man gribētos uzzināt par Dievišķajām savstarpējām attiecībām starp laulātajiem. Kā jūs raugāties uz to un kā jūs paši tās saglabājat? Kas priekš jums ir laulība un vai augstākajos plānos ir tāds savienojums?

Dārgā Natālija. Kā tu domā, kādēļ Mēs tik neatlaidīgi vedam jūs laulībā? Tādēļ, lai sagatavotu jūs augstākajiem mīlestības un pieņemšanas stāvokļiem. Jūs kalpojat mums kā cilvēcisko savstarpējo attiecību “mācību poligons”. Ko mēs gribam ieraudzīt jūsu savstarpējās attiecībās? Pirmām kārtām, mīlestību.

Pirmām kārtām, Mīlestību un Uzticību.

Abas šī īpašības ir kristāliskas un atbilst augstākajām vibrācijām, augstām apziņām un augstiem principiem. (Man vienkārši pietrūkst vārdu, lai nodotu to augstāko sajūtu, kuru es izjūtu šajā brīdī – šeit ir gan augstākais cildenums, kristāliska gaisma un patiesums, gan tīrība, gan rāmums, gan ercenģeliskais gara diženums...)

Jūs tiecaties uz šo ideālu, kuru tu tagad izjuti savā astrālajā ķermenī. Šī sajūta tiek audzināta, uz to tiecas un izkristalizē sevī patstāvīgi. Neviens uz Zemes nevar tevī to materializēt. Tā ir visaugstākā tavas Dvēseles debesu gaisma.

Kā to nodot Vladimiram?

Esi tāda. Kļūsti par galvu augstāk savās savstarpējās attiecībās, vienkārši esi Dieviete pilnā izteiksmē.

Nebaidies izaudzināt viņu tādu, kāds viņš pats grib kļūt. Tu nedomā, ka viņš arī stiepjas tev pakaļ uz augstām attiecībām?

Kā aptumšo mūsu dzīvi mūsu īstenība!

Nevis īstenība aptumšo, bet jūsu attieksme pret to. Neieciklējieties uz matēriju. Nepievērsiet daudz uzmanības materiālajam. Nostājieties augstāk par materiālo.

Kā to izdarīt?

Biežāk esi mūsu Debesīs.

Bet tā ir aiziešana no īstenības.

Nē, tā ir atnākšana Mājās, īstenībā. Ko tu tagad dari?

Atrodos kopā ar Tevi, dārgā.

Bet kad tu pabeigsi čenelingu, ko tu darīsi?

Ķeršos pie mājas lietām.

Vai tu vari tās darīt citādi?

Kā?

Augstā apziņā?

Pamēģināšu. Uzkopšanu augstā apziņā?

Un kāpēc gan nē? Tā taču ir attīrīšana. Mēs arī darām kaut ko tamlīdzīgu ar šīs sava Es svarīgās daļas mīlestību un atzīšanu.

Vienmēr, kad tu dari kaut kādu darbu, atzīsti tā svētumu un svarīgumu tavā dzīvē. Jebkuru, vai tā būtu uzkopšana, ēdiena gatavošana, sarunas vai vingrošana.

Vienkārši neizej no svētas kalpošanas Visam Kas Ir stāvokļa. Tas ir ceļš uz sevis apzināšanos par Dievieti un Augstu apziņu. Kādas jūtas izjūt augsta apziņa savās darbībās? Ko viņa jūt?

Vai tiešām tu domā, ka mums nav nekādas sevis aprūpes? Mēs arī dzīvojam materialitātē, mums ir savi attīrīšanas un uzkopšanas uzdevumi. Mēs sekojam savu domu un pārliecību daļām, viss ir kā pie jums. Mēs arī tiecamies augt un mainīties, kļūt augstāki pēc apzināšanās un dāsnāki Bagātību pienešanā Kopējā Krājkasītē.

Mēs vairs netērējam laiku kāda, lai kurš tas būtu, apspriešanai. Mēs neesam arī saistīti ar mākslīgās realitātes materiālo daļu. Taču kopumā mums arī ir sevis un savas telpas kopšanas daļas, vēl jo vairāk, ka katram no mums ir sava paša svētā telpa.

Vai jums ir laulība?

Mums ir pienākumi attiecībā pret daudziem mūsu Ģimenes pārstāvjiem. Mēs neesam saistīti laulības saitēm, bet mēs arī brīvprātīgi dzīvojam Ģimenēs. Mūsu Ģimene ietver daudzu Galaktiku pārstāvjus, un katrs Ģimenes loceklis ietekmē visus. Mums ir kopība, radu būšana. Mūsu “laulāto draugu” ir daudz, bet ir starp viņiem pāris, papildinoša būtība, viena uz visiem laikiem. Viņa ir pilnīgi brīva savos priekšstatos, taču mēs izvēlamies viņu uz ilgu laiku, ja ne uz visiem laikiem.

Diženajai Dievietei ir tāds pāris?

Mans “pāris” ir daudz Ercenģeļu, kuri veido vienotu Būtību, aptumšojošu Mani un veidojošu pretsvaru manai Gaismai, kurš notur Mani savā vietā (apmēram kā mūsu sazemējums).

Tas ir, Ercenģeļu Vienotā Būtne ir tava pāra būtība?

Jā, tā tas ir. Ercenģeļi ir savienojušies un pārstāv Vienotību. Šī vienotība ir mans enkurs.

Kā tu ar viņu mijiedarbojies?

Apmēram tā, kā tu ar Vladimiru, izņemot fiziskās attiecības. Taču mums arī ir realitātes radīšanas rituāls, kuru var salīdzināt ar jūsu tuvajām attiecībām. Šim rituālam ir sekas – jaunu telpu rašanās, kuras piepildītas ar pirmatnējo gaismu un kurās var radīt jaunu realitāti. Un visas idejas, kuras prasa realizāciju, var radīt šajās jaunajās telpās. Šīs telpas ir kā mani bērni, kurus savā rīcībā ņem audzinātājs.

Par kādiem audzinātājiem tu runā?

Dažādas Būtības var pretendēt uz tikko radītajām telpām. Es izskatu priekšlikumus un atvēlu to izmantošanu. Tās ir visaugstāko plānu Būtības.

Bet kāpēc viņas pašas nerada savas telpas?

Tāpēc ka viņām ir citas funkcijas. Ir telpu Radītāji, kā Mēs ar tevi – Logosi, bet ir Būtības, kuras iemitina tajās dažādas formas un apziņas. Tas vienmēr ir eksperiments, tāpēc ka Pasaules-ēkā nav atkārtošanās. Tāpēc, lai radītu jaunu telpu un iemitinātu tajā Dzīvību, vajag ļoti augstas zināšanas un domu lidojumu. Idejas oriģinalitāti un daudz spēku un enerģijas. Kaislīgu vēlēšanos radīt jauno, neatkārtojamo un bez tam būt pilnīgi bez ambīcijām vai lepnības.

Radītājs rada jaunu pasauli, rēķinoties ar to, ka tā pavirzīs viņu pašu kā Vadītāju uz nākošo pasauli. Un viss viņa radījums ir zem pilnīgas atbildības par tur notiekošo.

Tu saki: “mūsu “laulāto draugu” ir daudz”, kā to var saprast?

Visa ģimene ir vienā pajūgā, tā, kā jums ar Vladimiru: jūs esat vienota būtne visos plānos. Laulātie draugi ir enerģiju, mērķu un tieksmju kopība. Viņiem ir vienots evolucionārais plāns un vienots mērķis, pakļauts pāra Augstākajām Apziņām. Piemēram, jūsu mērķis ir atnākt pie Radītāja un iziet aiz viņa ietvariem, tāpat kā mans, starp citu. Tādejādi jūs esat manas būtības daļa, kura kopā ar jums ir pakļauta vienotam Plānam, atbilst kopējam mērķim un rada apziņas instrumentus īsam ceļam. Mūsu mērķis – radīt milzīgu vienotu apziņu, kura atbilst Pasaule-ēkas Radītāja apziņai.

Kas uz Zemes ir telpu radītājs?

Katrs cilvēks ir savas telpas radītājs, kura tad arī dod viņam siltuma vai aukstuma, asaru vai prieka, gaismas vai tumsas sajūtu.

6 500 000 000 cilvēku un tikpat daudz telpu?

Protams! Kāpēc gan nē? Un mums šie skaitļi ir daudz reižu lielāki. Un katra būtība, lai tas būtu cilvēks, augs vai kukainis, rada savu neatkārtojamu pasauli, kurā evolucionē.

Cita lieta, ka planētas telpa ir diezgan šaura pasaule, un katram kaimiņos ir daudz citu telpu, un viņš savieno tās sevī kā pasaules radītājs.

Ar ko atšķiras telpa, pasaule, visums?

Vienkārši ar lielumu. Būtībā katra telpa jau ir personiskais visums. Un katrs rada šo visumu ar visu savu būtību – ar domām, jūtām, siltumu, noskaņojumu – prieku vai skumjām.

Priekš jums telpu sākumus radīja Zemes Logoss. Bet jūs iemitinājāt tajās visu, ko vēlējāties. Tajā skaitā arī sevi. Un mani, es taču arī esmu klātesoša uz planētas kā Skolotājs, tāpēc ka manas enerģijas šeit ir ļoti vajadzīgas.

Atgriežamies pie savstarpējām attiecībām augstākajā līmenī. Mums gandrīz nav nekādu ziņu un tādu attiecību piemēru. Mēs agrāk runājām par Ercenģeļiem un Arhejām. Ko tu vari teikt par to?

Pēc būtības Ercenģeļiem nav dalījuma dzimumos. Šīs zināšanas atnāca, lai iemācītu cilvēkiem dzimumu savstarpējās attiecības – cieņu, prieku mīlestībā, dzimumu vienlīdzību, savstarpējo palīdzību utt. Patiesībā Ercenģeļu enerģijās nav pretnostatījuma. Vienkārši ir sievišķīgākas enerģijas un vīrišķīgākas enerģijas. Tu taču jūti manas sievišķās enerģijas?

Jā, protams.

Nu, lūk, bet ir stingrākas un pārliecinātākas, enerģiskākas un tiešākas enerģijas. Un tādu būtību savstarpējās attiecības visas atrodas mīlestības un pieņemšanas sfērā. Nav spēka vai maiguma, vīrišķības vai sievišķības pretnostatījuma.

Cilvēciskajām savstarpējām attiecībām ir jākļūst tādām pašām. Nevis lepoties ar savu spēku vai prātu, maigumu vai vājumu, bet mijiedarboties un savstarpēji papildināt, it kā jūs būtu viens Dieva instruments, kuram ir divi ķermeņi.

Par kādu uzticību tu runā, ko tu ar to domā savā plānā?

Uzticība – tā ir laulība, savstarpēja atbildība pāra izvēles priekšā. Mums tā ir savstarpēja atbildība Ģimenes priekšā. Mana Ģimene esmu Es, Es nedalu sevi Sevī un Ģimenē. Tas ir Viens, un katrs tāda klana loceklis ar to saprot tādu pašu uzticību Ģimenei. Jums ģimene ir maza, no diviem-četriem cilvēkiem, bet jūs arī ar to saprotat uzticību savai mazajai ģimenei. Kad uzticība ir obligāta ģimenes īpašība, tad ģimene ir stipra. Tiklīdz parādās domas par apziņas slāņošanos uz jūsu un manu, uzticība tiek zaudēta un trauka stiprums dziest.

Lūk, galvenais iemesls, kāpēc jums ir tik sarežģīti savienot savas domas ar kopību: jūs pārāk daudz domājat kā mazais cilvēciņš un neesat iemācīti kolektīvajai kopības apziņai. Jūs pat nevarat savienot sevi ar laulāto draugu vai draudzeni uzticībā, bet kā jūs taisāties dzīvot savas Dvēseles Ģimenē (iesākumam)?

Uzticība ir būtības augstas apziņas kritērijs, jo izpaužas kā izvēles noturība un darbību apzinātība. Cilvēks, kurš nespēj būt uzticīgs savai izvēlei, nevar radīt daudzmaz noturīgu formu, lai uz ko tas neattiektos – savstarpējām attiecībām, jaunradi.

Mēs gribam jums dot noturības formulu jūsu dzīvē: izvēlieties un sekojiet izvēlētajam. Iesākumā jūsu izvēlētais jūs apgrūtinās, taču pēc tam jūs būsiet sev pateicīgi par noturību un pūlēm saglabāt izvēlēto ceļu.

Nav vieglu ceļu, nemeklējiet vieglus ceļus.

Sekojiet dvēseles, nevis miesas, tieksmei.

Sekojiet augstiem ideāliem. Un nekļūdīsieties.

Saprotiet, lai ko jūs neizvēlētos, visums tūlīt pat saka: lai notiek tā! Un novāc no jūsu ceļa visu, kas traucē jūsu izvēlei. Ja jums traucē iepriekšējās attiecības, jūsu spēkos ir tās aizvākt un sekot jaunām, ar uzticību un pārliecību. Taču vienalga jums sevis iekšienē ir jārada šis balsts – uzticība sev un izvēlei.

Kad pāris uz planētas savienojas svētā savienībā, ko redzat un jūtat jūs? Kā jūs to sajūtat?

Mēs jūtam, ka vēl viens pāris ir kļuvis pieaugušāks. Bērnība viņiem beidzas, un viņi ir kļuvuši pieauguši. Mūsu līmenī mēs jūtam prieku un jaunu locekļu pieņemšanu savā milzīgajā Ģimenē. Mēs zinām jūsu grūtības, taču tās tikai norūda jūs, padarot jūs pieaugušākus un atbildīgākus.

Tu visu laiku saki “pieaugušie”. Ko tas nozīmē jums?

Tas nozīmē, ka jūs jau esat nobrieduši, lai aizietu no planētas un kļūtu mūsu vidū par pilntiesīgiem Ģimenes Mīlestības Savienības locekļiem. Jo Ģimene uzliek atbildību un uzticību saviem locekļiem. Uzticību vēl var nosaukt par pilnu atdevi Ģimenei.

Tava Sanata Kumaras Ģimene nodarbojas ar apziņu, un tu garantēti esi Ģimenes darbinieks un viņas pilntiesīgs loceklis. Jūsu uzdevums – nodrošināt daudzdimensionālās apziņas jaunu līmeni cilvēcei un paust maksimālu centību un darbu šajā druvā. Tas ir jūsu uzdevums no Tēva, un jūsu darbs ir daļa no Diženās Dievietes kopējā darba. Es nodarbojos ne tikai ar apziņu, bet arī ar telpu, laiku, jaunradi, aizsardzību, barošanu, attīrīšanu un tā tālāk. Viss ir manā varā, un Man ir daudz palīgu dažādās mazās ģimenēs, kuras ir Ercenģeļu Lielās Ģimenes daļas.

Un pēdējais jautājums: kādas ir jūsu savstarpējās attiecības ar Tēvu-Radītāju?

Jebkādas, kādas tik vien tu vari iedomāties. Mums ir tik daudz savstarpējo attiecību variantu, ka tos nav iespējams uzskaitīt. Taču tie visi ir kopība. Visas savstarpējās attiecības vienmēr ir Kopība. Mēs nekad nesam pretnostatīti cits citam un nedalām manā un jūsu. Lūk, ko es vēlreiz tev atgādinu: Ģimenē nav manējā un jūsējā. Ir tikai mūsējais.

 

Pievienots 28.10.2013

http://www.sanatkumara.ru/stati/bozhestvennie-paradigmi

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Krieviski “на «пуантах»” – “baleta kurpītēs”. (Tulk. piezīme)