Tu caururb apziņas līmeņus

 

Tu caururb apziņas līmeņus ar savu aktivitāti, un tie aizdegas

28.08.13. pieci no rīta

Sāksim mūsu mācību, Irek!

Diezgan ilgi mēs ar tevi sazināmies, un ne reizi nesam parunājuši par mūsu plāniem nākotnē: organizēt Skolu, veltītu zināšanām no ugunīgā slāņa.

Atsevišķu skolu attīstītiem cilvēkiem?

Nē, mēs varam savākt visas ziņas un visas mācības par ugunīgo slāni, pārkausēt un organizēt apmācību ugunīgajā līmenī.

Vai tad Sanats Kumara man to nedos?

Sanats Kumara: Pēc gada būs vajadzīgas ugunīgo ķermeņu prakses. Tagad pagaidām ir pāragri to dot visiem. Vajag apgūt mentālo ķermeni – Starveidīgo ķermeni, izstrādāt šo tēmu plaši un kļūt par speciālistu apziņas mentālajā apgabalā. Iemācīties atšķiršanu un veidošanu mentālajā sfērā. Es vedīšu tevi uz šo mērķi.

Ireks: Es palīdzēšu tev šīs tēmas attīstībā. Mums ir jāzina, kā aktivizēt šo apziņas līmeni un sākt darboties jaunajā apziņas apgabalā.

(Es sajutu apziņu ķēdīti pa vertikāli. Ireks ir savienots ar manu mentālo ķermeni, vada viņu, tālāk pa vertikāli stāv Venēra, augstāk – Sanats Kumara. Esmu pateicīga visiem, kas ar mani strādā un attīsta mani.)

Ireks: Sāksim mācību. Kad ir ugunīgais ķermenis, ir viegli iziet uz citu savu Augstāko ķermeņu līmeni.

Parunāsim par Augstākajiem ķermeņiem.

Es ar to domāju tos līmeņus, uz kuriem mēs pagaidām ne īpaši izejam. Uz Viena apziņas līmeni. Vajag sākt apgūt šo līmeni kopīgi ar to, ko mēs tagad darām. Tas ir pieejams, un jūs sākat to apgūt. Tu ikdienas naktīs apmeklē šo slāni, bet dienas apziņa pagaidām šajā slānī guļ. Tu esi pārstājusi tur būt. Ieej biežāk tur arī dienā, lai apgūtu šo domas telpu.

Man gribas apzināties starpību starp to 9-tās dimensijas apziņas līmeni, kā mēs to nosacīti saucam, un ugunīgajiem ķermeņiem, ar kuriem mēs strādājām ar Alfu.

Labs jautājums. Sāksim. Mums šodien pievienosies Sanats Kumara, viņš vedīs tevi augstāk.

Paldies.

Es izeju uz mentālo slāni un kļūstu Ireks. Jūtu viņa vingro vīrišķo enerģiju, tādu kodolu. Esmu kļuvusi liels vīrietis, piepildīts ar uguni un gaismu. Šeit, šajā telpā, nav planētas.

Kur ir mūsu Zeme?

Redzu, ka peldu horizontāli virs zemes un domāju, ka tas tomēr vēl ir astrālais ķermenis.

Tas ir astrāls?

Nē, tas ir mentālais ķermenis. Atgriežamies astrālajā, lai tu labāk varētu to sajust.

Mans augums ir kļuvis mazāks, es peldu vertikāli virs zemes, vai nu stāvu, vai lidoju... Esmu vīrietis.

Tu vari stāvēt vai lidot, astrālajā pasaulē nav īpašas pievilkšanās pie zemes, un tu vari mierīgi pārvietoties “pa gaisu”. Sapratīsim, ar ko astrālā pasaule atšķiras no mentālās.

Šeit ir daudz mirdzošu cilvēku, es esmu it kā pūlī. Cilvēki ir noskaņoti labvēlīgi, maigi. Es palūdzu parādīt man šīs vietas. Mani vada ar labpatiku uz (virtuālu) telpu. Es varu iztēloties to kā lielu māju, varu pārveidot to pilī, ja man tā gribas. Nolēmu tomēr paskatīties visu, kā ir. Iegāju iekšā. Šeit ir milzīga zāle. Cilvēku grupas ir visur – pa sienām, zem griestiem, apakšā. Viņi it kā peld gaisā vertikāli. Es pievirzos pie vienas no grupām un mēģinu aplūkot cilvēkus, kā viņi izskatās. Tās ir iemiesotu cilvēku dvēseles, viņas apmainās ar jaunumiem un pārdomā nākošos gājienus spēlei uz zemes.

Jūs esat karmiskā grupa?

Pie mums tas tā nesaucas. Mēs runājam par “sastāviem spēlei”. Mūsu “sastāvs” jau vairākkārt ir pulcējies kopā un izspēlējis apakšā pašus sarežģītākos gājienus, piemēram, piedalījies karos un politiskās spēlēs. Tagad mēs esam aizņemti ar miera sarunu Sīrijas un Damaskas rajonā apspriešanu. Mēs apšaubām visus iespējamos miera nosacījumus un mēģinām atrast pieņemamu termiņu un izvest visus karaspēkus no valsts.

Pāreju pie citas grupas. Šeit ir sapulcējušies baņķieri un apspriež finansu sistēmas izmainīšanas iespējamos paņēmienus.

Mēs redzam, ka daudzu valstu finansu stāvoklis ir iegājis strupceļā, un mēģinām atrast vajadzīgās puses lēmumam, kurš atvieglotu šo valstu stāvokli. Finanses vajag reorganizēt, kamēr nav sagāzusies visa sistēma, ko pagaidām nevienam uz Zemes negribas. Nobremzēsies vai apdzisīs visa būvniecība, visas ražošanas utt. Nāksies sākt atjaunot sistēmu kā pēc pasaules kara. Tas nevienu neapmierina.

Bet sistēma tik tikko elpo...

Mēs pieaicinājām konsultantus un izspēlējam dažādus finanšu pasaules atjaunošanas un reorganizācijas variantus. Tas ir sarežģīti, tā kā eksistē klani, grupas, katrs ar savu paša spēles plānu, kurš uzliek par pienākumu citiem pakļauties un zaudēt. Mēs meklējam izeju no izveidojušās situācijas.

Pateicos un pieeju vēl vienai grupai.

Uzreiz sajutu mākslas enerģiju. Taču nevaru saprast, kas ir manā priekšā – komponisti, mākslinieki, kino darbinieki? Nolēmu ieplūst grupā, lai saprastu, par ko viņi runā.

Viņi apspriež jaunas vēsmas mākslā, dzīvu attēlu gleznā – virtuālu attēlu, kurš tūlīt, tūlīt ienāks mūsu sadzīvē. Es redzu tādas dzīvas gleznas – ar zemes un citu, debesu, dzīvi. Tiek apspriests gājiens – caur tādām gleznām iepazīstināt cilvēkus ar augstākiem apziņas-dzīves līmeņiem, ar astrāliem attēliem, translējot tos caur cilvēku Augstāko Es kanāliem.

Kaut kas tamlīdzīgs jau parādās uz mūsu mākslinieku audekliem, kuri attēlo smalkās pasaules. Šeit astrālās pasaules skaidrāk iezīmēsies attēlos un ievedīs cilvēku apziņas realitātēs, kuras sāks iekļūt cilvēciskajā apziņā un būvēt zemes realitāti, līdzīgu attēliem.

Es pateicos cilvēkiem un atvados. Pēkšņi vairāki no viņiem uzsmaida man un jautā, vai es viņus pazīstu. Mēs paspiežam cits citam roku kā biedri. Es jūtu, ka esmu tikusies ar viņiem, taču pateikt, kurš un kas – nevaru. TUR es šos cilvēkus pazīstu labi.

Zināt labi – tas nozīmē iekļūt viņu apziņā, kad viņi ir atvērti un ielaiž sevī, lai tieši apziņā apmainītos ar idejām un radītu kopīgi, grupā. Grupas apziņa – lūk, izrādās, kas tas tāds...

Irek, grupas apziņa – tā ir ietilpšana pastāvīgā grupā, jeb cilvēki vai mainīties?

Jūs parasti radāt grupu pēc interesēm, pēc noteiktām dzīves pozīcijām, piemēram, Sanata Kumaras Skolas radīšanai, dažu lietu, saistītu ar profesiju vai ģimeni, sapratnei. Grāmatu uzrakstīšanai...

Tiekam skaidrībā ar manu grupu.

Tu ietilpsti uzreiz vairākās grupās, apmeklējot nodarbības un apspriedes vairākos līmeņos. Piemēram, tavi aspekti ir labi astrālajā un mentālajā slānī. Tālāk tu atrodies savas darbības vairākos slāņos vienlaicīgi aktivizācijas stadijā. Tu caururb apziņas līmeņus ar savu aktivitāti, un tie aizdegas. Vajag uzturēt šo aktivitāti, tāpēc ka šie augstākie slāņi pagaidām pilnībā nav izpausti.

Man nepietiek laika visam. Gribas atrauties no rakstīšanas, no datora, taču nenofiksēta doma netiek apzināta un pazūd.

Mēs piekrītam un nesteidzinām tevi. Visu savā laikā.

Tagad iesim uz mentālo plānu, un salīdzini šos apziņas līmeņus.

Paceļos kā liftā augšup. Izplūstu ap zemi. Savācu sevi ovālā, pēc tam kļūstu par kādu vāzi akmens zieda veidā, gluži kā Grāla kauss..

Kāpēc es pieņēmu tādu formu?

Tu tā esi saformēta, tev ir izdevīgs tāds izvietojums, tā kā tu ar savu daļu ieej augstākā apziņā caur tādu formu.

Tas ir, esmu savienota ar savu Augstāko Es šajā līmenī?

Tā var teikt. Apmēram tā.

Jeb es esmu savienota ar tevi?

Un ar mani arī. Tu esi savienota ar sevi augstāku, tas nav tā, kā parastam cilvēkam, kurš paceļas šurp. Tavs mentālais aspekts jau ir labi aktivizēts.

Mentālajam aspektam ir vairākas attīstības stadijas. Tava stadija ir diezgan attīstīta. Audz, vēl ir, kurp augt, attīstīties.

Sāku apzināties sevi šeit. Atšķirība no astrālās dzīves ir tāda, ka pagaidām es nejūtu citus.

Ārpusē viņu nav, viņi visi ir iekšpusē... Viņu klātbūtne, domas un pat it kā atsevišķas balsis bez skaņas ir šeit. Saprotu, ka, lūk, tā es dzirdu savus čenelingus, apmēram tā. Cilvēkam vai būtībai nevajag būt klāt blakus, lai apmainītos ar mani domām. Redzu, ka esmu savienots ar citiem caur kopēju galvu kā būtnes centru. Es varu būt visa šī būtne un jebkura viņas daļa. Tas ir, mana apziņa izplatās uz visām šīm būtnēm, saistītām ar mani ar vienu apziņu.

Tagad pamēģināšu ieiet citā “piedurknē”. Lūk, viņš, starveidīgais ķermenis ar daudzām piedurknēm. Sākumā es kļuvu pilnīgi visa būtne. Tagad pārlienu ar apziņu uz citu zaru. Šeit forma ir nenoteikta, vairāk līdzīga fantastiskam dzīvniekam. Enerģijas ir rupjākas un skarbākas. Apziņa smaga. Pēc kāda laika es pierodu pie šīm vibrācijām un saprotu, ka tas tomēr ir mentālais plāns. Tagad es redzu būtnes spēku un mieru, viņas spēcīgumu un augsto apziņu.

Atkal atgriežos uz centru kļūstu par visu, pēc tam pāreju uz tuvāko piedurkni. Šeit ir viegla būtne, vējiņš, priecīgs un laimīgs kā tauriņš vai feja. Tādas enerģijas var piederēt arī sievietei ar vieglu un priecīgu raksturu.

Atkārtoju manevru un ieeju vēl vienā piedurknē. Šeit ir viegls, taču mierīgs, mērens raksturs, saistīts ar radošumu. Līdzsvarotība un gandrīz pilnīga “es” neesamība, kaut kāda izvairīga pieeja, pilnīga “bezrūpība” attiecībā uz sevi. Man tas ļoti patīk, palikšu šeit. Tagad saprotu, ka tas ir stāvoklis no pacēluma, no mērķa uz Augstāko es, uz saikni ar viņu.

Jā, Irek, atšķirības ir skaidri redzamas. Atlicis aiziet vēl augstāk pa vibrācijām.

Tagad mēs ar tevi uz brīdi ieiesim ugunīgajā plānā. Stājies man blakus.

Es izeju “no mūsu kopīgās galvas” un nostājos blakus. Mēs saplūstam un paceļamies uz citu apziņas slāni. Esmu sadalījusies daudzās dzīvās kustošās un vibrējošās daļiņās. Viņas ir savāktas “kaudzītē” un veido vienotu apziņu. Katra tāda daļiņa ir kā ķermeņa šūna, atsevišķa apziņa. Es varu būt daļiņa vai viss. Šeit nav ne Sauļu, ne galaktiku.

Kur mēs esam?

Virtuālā telpā, tavas un manas apziņas izveidotā.

Es zaigoju un mirdzu, gluži kā uguns mākonis. Viens no tādas būtnes uzdevumiem – stabilizēt savas enerģijas un domas. Ātrums šeit pagaidām man ir neapzināms. Ir iespaids, ka visas daļiņas griežas un stāv vienlaicīgi. Kā mūsu čakras, viņas taču arī ir ugunīgas. Planētu var iztēloties lielu, un var – kā mazītiņu atomu. Viss ir atkarīgs no vēlēšanās un mērķa.

Kādi ir šīs būtnes mērķi?

Dzīvot, tāpat kā katrā plānā, apzināties sevi kā dzīvu būtni un dzīvot šajā plānā. Šeit ir viegli radīt. Pamēģini.

Saprotu, ka varu radīt tikai trīsdimensiju formas, sajēgas nepietiek izdomāt kaut ko citu.

Ireks smejas: Viss ir priekšā! Sāksi šeit ienākt un dzīvot šajā līmenī, un viss atnāks...

Es pateicos Irekam par mācību un dodos atpakaļ pagulēt...

 

Viena līmenis

13 09 05 02

28.08.13. pulksten vienpadsmitos no rīta

Pacēlos no planētas pēc iespējas augstāk, uz Viena Cilvēka, kuru mēs nosaucām par 9-to dimensiju jeb Ādama Kadmona gaismas kopiju, apziņu. Man liekas dīvaini, kad runā par 20, 30 dimensijām un saista tās ar planētu. Iespējams, runā par kaut kādām dimensiju pakāpēm ārpus Saules sistēmas. Tāpēc ka šeit es pilnībā izeju no planētas vizuālās klātbūtnes manā laukā un apziņā. It kā es jau būtu augšupcēlusies un nekad neatgriezīšos bērnības un jaunības laukā. Mans uzdevums – apzināties, kas tad šeit notiek, kā šeit izvēršas dzīve.

“Palūkojusies apkārt”, tas ir, ieslēgusi skenerus, es sapratu, ka planēta atrodas man aiz muguras manā Planētas Logosa aspektā viņa kakla līmenī. Jau labāk, tas ir, var salīdzināt šos aspektus. Es pagriežos pret viņu ar seju un ieeju viņa apziņā, sadaloties divās daļās.

Mans augums – līdz Logosa kaklam. Esmu daudz gaišāka un vieglāka par viņu. Mani neapgrūtina nekādi blīvie ķermeņi atšķirībā no viņa. Viņam iekšienē ir planēta. Es esmu vērsts projām no planētas, tas ir, mierīgi ar apziņas staru eju prom no lodītes, ceļojot pa visām pasaulēm.

13 09 05 03

Kas tas ir – “visas pasaules”? Apkārt atrodu tādus pašus citu Saules sistēmas planētu Logosus. Venēra – skaista zelta galvas Dieviete, aizklājusi galvu rokām, apņemot galvu no aizmugures, it kā no kaut kā baidītos. Viņa paskatījās uz mani ar neredzošu skatienu. Viņas sejā ir ja ne izmisums, tad satrauktas gaidas. Parunājusi ar viņu, es sapratu, ka tieši šajā momentā viņa ir pārejas stāvoklī, un tās nav rokas, kas aizklājušas viņas galvu, bet jaunais apziņas slānis nolaižas un mijiedarbojas ar planētu, nedaudz agresīvs un aktīvs.

Marss ir mierīgs un tumšs, atgādina aizmigušu Anubisu[1]. Merkurs ir līdzīgs padzīvojušam cilvēkam, pasausam un stipram. Mēs tādā veidā attēlojam savus karavadoņus un valdniekus, ar pieredzes un varas viedumu.

Jupiters – gluži kā mākonis, viņa apziņa ir pavisam citāda. Viņš translē man ielūgumu uz iekšieni. Ar prieku pieņemu to. Ieeju Jupiterā. Ieslēdzu “savas apziņas jupiteriešu daļu”. Planētas iekšienē sajūtu svinības, prieku un diženumu. Ir augstu apziņu klātbūtne, gluži kā Saules sistēmas vispasaules Kongress vai augsta galaktiskā klātbūtne.

Mēs esam beiguši visus starpplanētu karus, un šodien mēs svinam uzvaru pār savu tumšo garu. Uzvaras prieks vēl ilgi būs klātesošs manā iekšienē, par cik mums ir liels prieks par sevis uzvarēšanu un izvēles brīvības augstā gara iemantošanu.

Mēs translējam miera viļņus pa visu sistēmu, taču tie nenonāk Zemes fiziskajā plānā. Vajag, lai kāds fiziskajā plānā kļūtu par mūsu miera vēstījumu pārvadītāju, noenkurojot šo vilni priekš visiem.

Es ieņemu sevī pēc iespējas vairāk šo enerģiju, piepildos ar brīnišķīgu, tīru, uz visiem laikiem nodibināta miera enerģiju. Es nesīšu šīs enerģijas uz mājām un varēšu vēl un vēlreiz iznākt šeit un nest uz Zemi šīs miermīlīgās ugunīgās sevis daļas.

Urāns parādījās mirdzošās zelta kara bruņās, miermīlīgs, mierīgs un vieds. Aicina mani savā iekšienē. Iekšā – šķidrs zelts un Viena apziņa, Urāns pēc apziņas ir attīstīta planēta.

Saturns – cieta būtība, jūtu Logosa sastāva blīvumu un akmeņainumu. Taču viņa apziņa tuvojas Urānam, viņa arī ir mierīga un sakarīga, skaidri apzinās sevi un savus mērķus un stingri iet uz tiem.

Plutons – vecs pundurītis, mierīgs un kluss. Kaut kad pagātnē viņam ir bijuši gan kari, gan traģēdijas, gan mīlestība...

Vai Plutonam ir kaimiņi?

Mentālajā Saules sistēmā ir daudz citu planētu, ne mazāk kā pāris desmitu, arī griežas ap centru, tikai ne pa fizisko planētu ekliptiku. Viņas ir izmētātas telpā un ir brīvas pārvietoties ap Sauli.

Negaidīti es ieraudzīju tauriņu, bet viņa ķermenītis bija Zeme, apkārt salidoja citi tauriņi... Tās ir planētu dvēseles? Kā man saprast šīs manas fantāzijas?

Ireks: Tā tu radīji to raksturojumu zemes analogu, kuru tu lasi planētu enerģijās. Tu uztvēri enerģētiski un piešķīri formu, lai apjēgtu un apzinātos, kas ir planētas.

Skatos no Saules sistēmas ārpuses: Saules Logosa iekšienē lido tauriņi, lēni pārvietojoties apkārt centram. Skan vārdi: “Anima mundi”, pasaules dvēsele...

Ak, cik gan vēl noslēpumu, cik zināšanu ir priekšā, cik stāv priekšā apzināties un saprast, izjust un ieraudzīt, izdzirdēt un sajust...

Pateicos jums, visiem, kas bija šodien ar mani – Irekam, Sanatam Kumaram, planētu un Saules Logosiem! Dzīve ar katru dienu kļūst arvien interesantāka.

 

Pievienots 05.09.2013

http://sanatkumara.ru/stati/ti-pronzaesh-urovni-soznaniya

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Anubiss – nāves dievs ēģiptiešu mitoloģijā. (Tulk. piezīme)