Es ar katru sāku savu ceļu pie Sevis

25.04.13. Nakts.

13 04 28 1Tēvs, es klausos Tevi.

Mēs šodien parunāsim par realitāšu vibrāciju plānu atšķiršanu. Tā ir svarīga vispārējās apmācības daļa. Tā ir vajadzīga visiem šajās realitātēs mītošo Būtību atšķiršanai. Tev vajag veikt daudz prakšu patstāvīgi un izvēlēties tās, kuras būs visvienkāršākās un pieejamākās. Vairākas prakses priekš Astrālā plāna, vairākas priekš mentālā un budhi.

Ar ko atšķiras divi pēdējie plāni? Uz kuru plānu es izeju dvēseles aplūkošanai?

Uz dvēseles plānu, viņa mīt gan astrālajā, gan mentālajā plānā, gan budhi.

Mēs varam precīzāk noteikt pazīmes iziešanai uz dažādiem plāniem, lai es un citi spētu orientēties, kur un kā mēs eksistējam?

Sākumā ieiesim Astrālajā plānā. Tas atšķiras pēc vibrācijām – augstākās astrālās pasaules, kurp Mēs saucam, atšķiras ar maigumu, liegumu un astrālās gaismas pārpilnību. Tas ir silts, saulains, maigs un viegls. Tur dvēsele atpūšas un pieņemas spēkā. Ļoti noderīgi ir apmeklēt Augstāko Astrālo plānu tiem, kas veic pāreju kopā ar planētu. Tiem, kuri augšupceļas, vajag tiekties izaugt augstāk, iziet mentālo plānu un tikt līdz dvēseles plānam.

Ar ko atšķiras mentālais plāns? Es izeju pēc astrālā Augstākā Es nezin kāpēc uzreiz uz dvēseles plānu.

Mentālais plāns ir pārejas plāns, tas ir visos vibrāciju līmeņos – gan astrālajā līmenī, gan dvēseles līmenī, gan pat ercenģeliskajā plānā. Tas ir plašs plāns, aptverošs daudz dimensiju. Šeit ir aspekts, taču tu neredzi viņu, tāpēc ka viņš pagaidām nav izaudzis.

Man?

Nē, tev viss ir savā vietā, kā gan citādi tu tagad ar Mani sadarbotos? Tu vienkārši pagaidām neredzi šos aspektus citiem. Viņu uzdevums ir tajā, lai izaudzētu Mentālo aspektu – Starveidīgo ķermeni, kā tu audzē ķermeni Ka.

Kā viņu izaudzēt?

Kad saaugsi ar astrālo Es, tad vari palūgt aktivizēt arī Starveidīgo ķermeni. Viņu var aktivizēt dažādā veidā. Piemēram, saplūst ar to savu Augstāko Būtību, kurai ir aktivizēts Starveidīgais ķermenis, kā tas tev arī notika.

Pēc tam, pēc Starveidīgā ķermeņa aktivizēšanas, var palūgt Ķermeņa Ba, tas ir, dvēseliskā aspekta, aktivizāciju?

Kādēļ? Dvēseliskais aspekts pats aktivizēsies, kad tu uzbūvēsi ceļu pie viņa.

Bet Dieviete Guaņ-Iņ man reiz izdarīja Ķermeņa Ba aktivizāciju.

Tas bija ceļš pie Aštara...

(Es saplūdu sākumā ar Aštaru, pēc tam ar Sanatu Kumaru. Gan vienam, gan otram bija Starveidīgie ķermeņi. Vēlāk, pēc gadiem, es izgāju dažādas aktivizācijas līdz pat Tēvam, šogad savienojos ar Debesu Tēvu.)

Otrs variants – uzreiz nomērķēt uz Patiesības Starveidīgā Ķermeņa radīšanu un iziet viņa aktivizāciju sava Skolotāja vadībā. Skolotājs izvedīs caur grēku nožēlošanu, piedošanu, izsauks Palīgus un sāks vest uz saplūšanu ar arvien jauniem un jauniem aspektiem.

Izrādās, grēku nožēlošana tomēr līdz šim laikam ir vajadzīga cilvēkam?

Jā, vajadzīga, taču ne tāda, kā jums ir pieņemts baznīcā. Tā ir sirdsapziņas, sajūtas, kura vajadzīga tālākajai dzīvei, aktivizācija.

Tas vajadzīgs tiem, kuriem sirdsapziņas nav?

Ne obligāti. Vienmēr ir pāris dzīves, kad jūs pārkāpāt dievišķos likumus. Tu vienkārši piesauc Karmisko Padomi un lūdz piedot sev visās pārējās dzīvēs, ja ir bijuši pārkāpumi. Atceries, jūs taču to vairākkārt esat darījuši Skolā!

Jā, atcerējos, darījām, taču tagad esam pārtraukuši...

Katrs no tiem, kas ir klāt Skolā, jau ir izgājis grēku nožēlošanu patstāvīgi. Kā citādi?

Bet kā mēs jutīsimies, izejot mentālajā plānā uz dvēseles līmeni?

Kā gurķīši! (joko) Lieta tā, ka mentālais plāns atļauj kļūt par malaci (gurķi), tāpēc ka tajā cilvēks rada sevi pats un kļūst visdzīvākais.

Kā tas ir “visdzīvākais”?

Parādās spēki un varenība savas pasaules radīšanai uz vienādiem noteikumiem ar visiem, lūk, šeit jūs esat tikai tas, ko esat izauklējuši agrāk un kā iztīrījušies. Un šeit jūs varat ieraudzīt cilvēku bez izskaistinājumiem un ierobežojumiem. Šeit jūs mācīsieties būt Radītājs.

Taču tagad tas nav galvenais. Galvenais, kā cilvēks tagad raugās uz pasauli – kā patērētājs vai kā radītājs, tas ir, vai viņš atdod, vai tikai ņem?

Tas, kurš atdod, saņem vēl vairāk, bet viņš ir celtnieks, bet tas, kurš tikai lasa, domā, taču nemēģina kaut kā realizēt savas iegūtās zināšanas, ir vienkārši balasts, nulle.

Tu tik bargi runā...

Iedomājies, ka Es tikai patērētu. Kas jūs tagad būtu? Kā jūs dzīvotu, Mani Bērni? Bet es audzēju Sev maiņu. Un gribu uzreiz, no bērna kājas iemācīt jums būt Tēvam-Radītājam, Labdarim un Vecākam. Atbildību par Sevi – Visu, Kas Ir, gribu aktivizēt un kļūt par jūsu talantu patērētāju pašā labvēlīgākajā nozīmē.

Kā tas ir – talantu patērētāju?

(Smejas.) Tā. Lūk, tu tagad nodarbojies ar Mani, mācies, attīsti savu skolotāja talantu, un es atkal sāku ar tevi savu ceļu pie Sevis-tevis. Katram no jums ir jāaktivizē tāds pats talants sevis iekšienē – jāuzbūvē prospekts pie Manis – ar sevi brīnišķo.

Es saprotu, ka katrs Tavs vārds ir daudzdimensionāls, kā saprast pēdējo formu?

Jūs izliksiet Staru līdz Tēvam, radot Sevis simfoniju, kuru ieliešu Daudzdimensionalitātes un Svētlaimes Debesu Oratorijā. Tā skanēs tikai brīnišķīgi, lepni, tīri un harmoniski. Nevienas netīras nots nedrīkst būt jūsu simfonijā, citādi Man būs paslikti... un tad Es saplūdīšu ar jums vienotā Oratorijā, sākšu patērēt jūsu Visu, Kas Ir sevis iekšienē, lai kļūtu vēl skaistāks un stiprāks.

Patērēt – tātad izmantot? Kā Tu Sevis iekšienē mūs izmantosi?

Es no katra no jums būvēšu Tiltu uz savu nākotni. Katrs no jums kļūs Manis daļiņa, jauns un nepierasts radošs sākums, kurš sašūpos daudzdimensionalitāti un kļūs par Vecā un savu laiku Nodzīvojušā netradicionālu Finālu. Katrs no jums nostāsies Manā vietā, bet Es aiziešu Atpūtā. Vecs esmu kļuvis, uuuuuh! (joko)

Tu – tā esmu arī es, tātad arī es aiziešu atpūtā kopā ar Tevi?

Viltīga... gudrojoša!! Nē, dūjiņ, visam savs laiks, kā jūs sakāt, un ļoti pareiza frāze. Auglis nav nobriedis. Lai viņš nobriest zarā, citādi nevienam nebūs vajadzīgs tāds zaļš. Visam ir jāatnāk pie Tēva, taču to Visu jūs paši sanesīsiet Sevis Lielā iekšienē.

Saki, Tēvs, Tu esi vienīgais Tēvs jeb vēl pirms Tevis bija Tāds pats Iepriekšējais?

Es, protams, augu un izaugu. Ar katru Pavēlnieku auga mūsu Pasaules-ēka. Tu taču zini, ka pirms Manis bija citi Visumi, kuros bija citi Radītāji? Un katrs Visums pievienoja mūsu Vienotībai jaunu jaunradi. Mūsu Visuma jaunrade ir Saprāts un Manis Apzināšanās. Tā, manuprāt, ir pati skaistākā jaunrade, kad Saprāts ir izaudzis tādā mērā, ka var izzināt Radītāju un pacelties pie Manis.

Jūs esat maziņi Es, mani apakšējie aspekti, Es mīlu Sevi, kā tu zini. Un es mīlu jūs Sevī.

Vai Tu vari atkārtot to, ko devi man reiz kā Tavas Mīlestības poti?

Nē, dārgā, tagad tu, jādomā, vēl sagribēsi uz Mājām... Raudāsi... Pagaidi mazliet, drīz tu spēsi just sevi manā Mājoklī, tur tad arī parunāsim.

Pateicos, Mūsu Tēvs! Kā gribas drīzāk...

 

25.04.13. Vakars.

Tēvs, sveicu Tevi sevī!

Šodien mēs vēl nepabeidzām runāt par budhi līmeni. Ar ko tas atšķiras no astrālā un mentālā aspekta?

Astrālajā un mentālajā katrs no jums jūtas cilvēks, bet budhi līmenī jūs kļūstat līdzīgs eņģelim.

Mēs tā arī sakām, ka tas ir eņģeliskais līmenis.

Ne gluži eņģeliskais tiešā nozīmē, eņģeļi taču ir radīti dažādi, bet jūsu dvēseles daļa budhi plānā atgriežas Mājās, turp, kur bija radīta. Un jums šeit ir viskomfortablāk un patīkamāk.

Šeit ir ugunīgais ķermenis vai starveidīgais?

Jau ugunīgais ķermenis, taču viņš šajā plānā ne visai daudz atšķiras no starveidīgā, vienkārši vibrāciju plāns ir augstāks, un jūsu ķermenis uzliesmo kā maigs un smalks enerģētisks aspekts.

Bet es bieži redzu ne visai apskaidrotus cilvēkus. Viņiem reizēm nepietiek mīlestības vai citu enerģiju, viņiem dažreiz arī ir problēmas... vai es pareizi dzīvoju?

Augšupcelšanās Krēslā un vispār jau vienmēr, Es esmu klātesošs tevī ar vienu stariņu un palīdzu tev. Bez tam vairāki mani Palīgi vienmēr ir klātesoši Skolā, kā tu zini. Tāpēc Mēs esam ieinteresēti, lai caur tevi sniegtu palīdzību citiem cilvēkiem, kaut arī viņi reizēm arī ne visai tai tic. Visu, ko tur redzi, saskaņo ar Mani, ja tu šaubies.

Kā dziedināt dvēseles?

Tas ir mūsu jaunais palīdzības veids cilvēkiem. Tu pagaidām esi ne pārāk kompetenta tieši dziedināšanā budhi līmenī, taču mums ir svarīgs pats cilvēks, viņa lūgums. Tu diagnosticē, bet Mēs ārstējam, ja tāda ir cilvēka griba. Atļauj maniem Palīgiem nodarboties ar dvēselēm un dziedināt viņas no Ercenģeliskā plāna.

Tagad es esmu sākusi sadurties ar garīgu saslimšanu problēmām. Parasti tās ir tumšās dvēseles, kuras tiecas uz gaismu. Es redzu, cik sarežģīti tādiem cilvēkiem ir iet pa garīgo ceļu dažādu iemeslu dēļ. Bet vai tad nevar vienkārši palūgt Mihaēlu vai Rafaēlu izdziedināt dvēseles defektus pat bez diagnostikas, vienkārši katram gadījumam?

Protams, var, piesauciet savus Skolotājus, Ercenģeļus, Mani, ja ir problēmas dvēseles līmenī. Taču reizēm problēmas nemaz nav tajā līmenī, bet cilvēka raksturā un uzstādījumos. Un cilvēks domās, ka viņam nav palīdzējuši vai nav spējuši palīdzēt. Svarīga ir cēloņu apzinātība, bet, lūk, to bieži vienkārši ir grūti saprast pašam cilvēkam. Kādēļ viņš slimo? Kāpēc viņš nevar mīlēt? Kā izmanīt sevi savā apakšējā līmenī? Kā atbrīvoties no bailēm un ierobežojumiem? Tā taču ir zinātne par cēloņiem, un bieži dziļiem un netipiskiem.

Bet ko es pati varu darīt nopietnu garīgā aspekta bojājumu gadījumā?

Tu vari aizvest tādu dvēseli uz Matricu un palūgt palīdzēt viņai tos, kas ar to nodarbojas.

Kāpēc slimas dvēseles iet iemiesojumā? Kā gan viņas tādas izlaiž?

Bet ko tu gribi, lai viņas pavisam neattīstītos? Viņas arī pašas ļoti grib, un viņām šeit ir daudz vieglāk visu apzināties un izdziedināties. Budhi līmenī viņām problēmu it kā nav. Tās izpaužas sabiedrības līmenī, kad dvēselei ir jāiekļaujas sev līdzīgu ritmā un dzīvē, un šeit tad arī parādās neatbilstības un pretrunu problēmas.

 

Paskatāmies, kā cilvēks parasti uzvedas pēc ķermeņa atstāšanas, tas ir, nāves?

Viņš atgriežas pazaudētajā astrālajā paradīzē. Šeit cilvēks skatās savas pagājušās dzīves variantus un kaļ plānus nākotnei. Jo dvēsele pēc atpūtas taču atkal atnāks uz planētu spēles turpināšanai.

Bet kā ir ieplānots priekš tiem, kas izlaiž astrālo plānu un augšupceļas?

Neteikšu, ka jūs izlaidīsiet astrālo plānu, jūs tomēr nonāksiet viņā ar pagājušās dzīves atskaiti un, lai tiktos ar radiniekiem un tuviniekiem. Pēc tam jūs iziesiet izvērsumu uz mentālo plānu, kur atkal satiksieties ar Ģimeni, taču citā līmenī. Katrā līmenī ir tie, kas pazīst un mīl jūs. Nebaidieties nomaldīties vai kļūdīties, Mēs uzmanām jūs un palīdzam tiem, kas pirmoreiz uz planētas iet uz budhiālo plānu strauji, augšupceļoties. Jums taču ir jānomet astrālais ķermenis, citādi jūs neaugšupcelsieties. Vienkārši šis ceļš saīsinās, un pagaidām viņš izsauc jums bažas vai neziņu. Visvienkāršāk ir atmest visus pārdzīvojumus šajā sakarā un ZINĀT, ka tā arī būs. Tu taču tici Man?

Tas ir, pēc astrālā apvalka nomešanas mēs uzreiz iesim uz dvēseles līmeni?

Tur ir Starveidīgais ķermenis. Mentālais ķermenis ir ļoti saistīts ar Saprātu, un šeit tad arī būs galvenie kavēkļi: cik attīstīta ir dvēsele, kā viņa saprot mīlestību un piedošanu, žēlsirdību un aktivitāti. Nedaudzas dvēseles spēj pacelties vēl augstāk uzreiz, tas ir, pēc īsa laika, priekš tā ir jābūt apskaidrotam cilvēkam un ļoti harmoniskam.

Bet mums saka, ka jebkurš cilvēks var izvēlēties augšupcelšanos un viņš augšupcelsies ar ķermeni.

Jā, tagad nāk tāds spēcīgs apskaidrošanas vilnis, ka katrs var šajā plūsmā aiziet uz Debesu Plāniem, taču plāni no plāniem atšķiras. Nav svarīgi “saskaitīt”, cik pēc vibrācijām jūs spēsiet noiet, cik augstu pacelties. Svarīgi ir kļūt apskaidrotam, bet Debesu Palīgi paši noteiks, cik iedzīves jūs nesat sev līdzi “mugursomās”.

Mēs it kā visu laiku liekam eksāmenus...

Jā, tie, kuri augšupceļas, atrodas Debesu Pulku uzraudzībā. Pats galvenais eksperiments – kā aug jūsu apziņa un saprāts. Tieši tam nākas sekot un visu laiku testēt jūsu saprātīgumu un atbilstību. Un kā gan ne? Jūsu rasei ir tāda misija! Mēs ļoti rūpīgi, cik iespējams, vedam jūs, un visu laiku paši mācāmies. Jo priekšā taču ir jaunu rasu radīšana priekš fiziskām planētām. Mēs audzējam Augstāko Saprātu no asniņiem, un ir ļoti svarīgi pareizi rūpēties par asniņiem viņu augšanas pirmajos gados.

Kāpēc gan uz planētas ir tik daudz garīgi slimo, gan smagā, gan ļoti vieglā formā? Vai tad viņus nevar paārstēt, tikko kā atklājas viņu diagnoze?

Bet vai vajag viņus ārstēt?

Bet kāpēc nevajag? Jeb tā arī ir dabiskā atlase?

Nē, katra dvēsele mums ir ļoti svarīga, un Mēs audzinām viņu savā tradīcijā un cieņā pret viņu un viņas izvēli. Dažreiz viņas izvēle tad arī noved viņu ne visai labā stāvoklī. Bet viņa taču pati tā izlēma, un tās ir viņas lēmumu sekas.

Saproti, bērnudārzs priekš jums beidzas. Fragmentētām dvēselēm arī ir izdziedināšanās ceļš. Taču dvēsele nebūs audzināta un nesapratīs, ja mums viss jādara viņas vietā. Viņa pieņem programmu un izpilda to tā, kā izdomās pati. Šeit vajag strādāt un iedzīt, un tad viņa izlec no karmiskā stāvokļa.

Jā, tādi piemēri arī ir. Visu sapratu, bet gribas taču atvieglot tādas dvēseles, jo neteiksi taču viņām: jūs visu pašas izvēlējāties. Viņas visdrīzāk nesapratīs, lai cik viņām neskaidrotu. Tikai ar apziņas paaugstināšanu un apzinātību var sākt dziedināt un vest uz garīgu veselību cilvēkus ar kropļojumiem dvēseliskajā plānā.

Kāpēc ir dvēseles-cietējas, kuras pēc nāves neaiziet uz astrālo plānu, bet paliek cilvēku tuvumā?

Tāda dvēsele nav gatava aiziet dažādu iemeslu dēļ. Visbiežāk tu redzi tādu cilvēku, kuri pazaudējuši saprātu tā vai cita iemesla dēļ, ”ēnas” (mēs paretam aizraidām to cilvēku, kuri nāk pie mums uz konsultācijām vai pat uz Krēsla, ja ir problēmas, radiniekus, kuri nav aizgājuši uz Debesu plānu). Tie var būt paši dažādākie iemesli – nāves bailes, slepkavība, pašnāvība, laulības šķiršanas process, ļoti grūti pārdzīvojams, kad cilvēks nav samierinājies un ir palicis, lai mīlētu vai atriebtos utt. Ne pēdējo lomu spēlē alkoholisms un narkomānija. Taču tie pat nav galvenie iemesli, tāpēc ka pieminētajiem “kaitīgajiem ieradumiem” ir bijuši savi dziļi cēloņi.

Nedomā, ka mēs ar tevi nodarbosimies ar cietēju izdziedināšanu. Mūsu uzdevums ir uzbūvēt ceļu pie Tēva, pie Manis, un Es personīgi nodarbojos ar tiem, kas ir izauguši līdz saziņai ar Mani. Dvēseles ir ļoti smalki radījumi visās nozīmēs, un mūsu uzdevums ir iemācīt viņām mācīties un strādāt ar sevi. Tas ir vienīgais, ko Es gribētu, lai tu darītu. Par pārējo parūpēsies citi. Tu jau esi sapratusi savu uzdevumu, citiem ir citi uzdevumi un tajā skaitā planētas attīrīšana.

Paldies, dārgo Tēv! Līdz rītdienai!

 

Pievienots 28.04.2013

http://www.sanatkumara.ru/stati/ya-s-kazhdim-nachinaiu-svoy-put-k-sebe

Tulkoja Jānis Oppe