Nav pasaulē vienas taisnības

 

Nav pasaulē vienas taisnības un vienkāršas objektīvas patiesības

13 09 05 01Sveicināti, cienījamā Natālija!

Mani sauc Dmitrijs, es ar labpatiku izlasīju Jūsu grāmatu “Sanats Kumara. Dzīvo un mīli”. Redzēju, ka Jūs esat sarakstījusi arī citas grāmatas, kas mani patiesi iepriecina.

Es sen interesējos par Ārpuslaika Vieduma Zināšanām, un man ir pazīstami visi Hierarhijas Mācības galvenie avoti.

Jautājums, kuru es gribu uzdot Jums šajā vēstulē, attiecas uz manis ļoti cienītās Alises Beilijas[1] jaunradi un mantojumu, kuras darbi, tāpat kā viņas pašas vārds tiek pakļauts pašiem atklātākajiem uzbrukumiem un ķengāšanai, apgalvojumiem, ka visa viņas mācība – tie ir meli un falsifikācija, ļaunuma spēku iniciēta!

Es nevaru teikt, ka esmu A. Beilijas sekotājs, tā kā man nav pietiekams līmenis viņas grāmatu apgūšanai, taču varu teikt, ka pazīstu šīs grāmatas ļoti sen, un periodiski (kad jūtu tādu vajadzību un iespēju) pie tām atgriežos.

Sekojot savai iekšējai patiesības un melu atpazīšanas sajūtai, esmu pārliecināts, ka šīs grāmatas ir no Gaismas, no Hierarhijas.

Taču kopā ar to mani ļoti stipri satrauc tas stāvoklis, kurš ir izveidojies Hierarhijas Mācību, nodotu pasaulē, ķēdes vidē, satriec šķelšanās un antagonisma starp šīm nedaudzajām mācībām dziļums un spēks. Kā zināms, Ārpuslaika Vieduma Zināšanu galvenā kārta tika nodota pasaulē pagājušajā gadsimtā caur trīs galvenajām plūsmām: Blavatska – Rērihi – A. Beilija. Taču tas, kam bija jākļūst par vienotu straumi, veidojošu stingru platformu Hierarhijas Mācībai, pārvērtās mazās atsevišķās plūsmās, kuras nesamierināmi naidojas savā starpā, nes antagonismu un sadalījumu, tādā veidā ievedot cilvēkus maldos.

Negatīvie un atklāti uzbrūkošie H. Rērihas izteikumi A. Beilijas virzienā ir radījuši milzīgu šķelšanos un nepārvaramu bezdibeni starp šīm mācībām un to sekotājiem.

Bet jūsu grāmatā, uzrakstītā Sanata Kumaras vārdā, ir daudz norāžu uz A. Beilijas grāmatām, piemēram:

“Radītāja sākotnējais impulss A. Beilijai traktātā “Par kosmisko uguni” ir nosaukts par uz priekšu ejošu uguni, bet sekundārais, atbildes impulss, – par rotācijas uguni. Rotācijas uguns – tas ir vairuma zvaigžņu sistēmu spirāles un lodveida formu iemesls.”

“Lai detalizēti iepazītos ar mācību par Stariem, nosūtu jūs pie A. Beilijas grāmatas “Traktāts par septiņiem Stariem[2]””

“A. Beilijai un H. Blavatskai ir Anima Mundi, dzīvnieciskā dvēsele, iedvesoša dzīvību matērijai...”

“Karma – tas nav skarbs un ciešs uzstādījums. Tā ir iespēju piešķiršana izmaiņai. Tā ir izmaināma atbilstoši cilvēka pozīcijai un vēlmei. Karma nav viss tas, kas ir slikts un ļauns. Cilvēki padara to tādu savas muļķības dēļ. Alise Beilija.”

Man būtu interesanti uzzināt Jūsu viedokli sakarā H. Rērihas negatīvajiem izteikumiem A. Beilijas virzienā un, kā jūs saprotat šīs garīgās šķelšanās un pretrunas būtību?

Iepriekš pateicos par atbildi.

Ar cieņu,

Dmitrijs.

Dārgo Dmitrij! Tajā laikā, kad es rakstīju pirmo grāmatu, bet tagad es esmu uzrakstījusi jau 11, es biju Alises Beilijas grāmatu iedarbībā un izmantoju viņas terminoloģiju un zināšanas.

Kā mēs zinām, nav augstā un zemā, visas zināšanas, kuras esmu izgājusi, ir mani pozitīvi ietekmējušas, atverot man acis uz daudzām lietām. Man ir vairākas A. Beilijas grāmatas, piemēram, “Mācekļa laiks Jaunajā Gaismā[3]”, taču diemžēl man tā arī neizdevās tās izlasīt laika trūkuma dēļ.

Kas attiecas uz garīgajām mācībām, tad arī pašreizējā laikā notiek šķelšanās mācībās, kuras runā par Ceļu uz gaismu. Viss mainās, attīstās, tomēr balstoties uz bāzi – mūsu lielo skolotāju – Blavatskas – Rērihu – Beilijas mācībām. Tās vecās mācības jau ir pārvērtušās par garīgām dogmām, taču tomēr ir palikušas kā balsta zināšanas, uz kurām balstoties, jauni Skolotāji diktē jaunas zināšanas.

Tumšo skolotāju atšķirība – pārpilnība noderīgas informācijas, kura pasniegta no zemāka apziņas līmeņa, skrupulozi savākta, bet kura neko nerunā par mīlestību un tās nozīmi ceļā pie dvēseles. Tas ir, “tumšā informācija”, ja viņa ved pie Tēva un tml., aizvedīs jūs līdz mentālajam slānim, bet tālāk vienalga vajadzīga mīlestība.

Gaišā informācija paceļ, paaugstina, bet tumšā reizēm uzsver jūsu apziņas zemumu, cilvēces aprobežotību, negantumu u.c.

Bieži mentālā informācija tiek dota kā Dieva Atklāsmes.

Katrā apziņas slānī ir tie, kas tiecas palīdzēt cilvēcei, radot labo karmu. Pat ļoti tumšas būtnes var dziedināt caur šamaņiem un dziedniekiem (dziednieki arī saņem informāciju no dažādiem apziņas slāņiem, atbilstoši savas apziņas attīstībai).

Nav nevajadzīgā mūsu Planetārajā Saimniecībā, un Planētas Apziņas Lielais Organisms iet to ceļu, kuru ieplānoja Radītājs.

Dārgā Natālija!

Paldies par Jūsu patieso atbildi, kaut gan, man jāatzīst, ne visai tiešu un nedaudz miglainu.

Ir jāsaka, ka ir grāmatas, kurām piemīt noteikts augstu vibrāciju izklāsta stils, un tādu grāmatu izlasīšanas ceļā tās lasošais cilvēks iniciējas ar augstām garīgām vibrācijām. Ir grāmatas, kuras pretendē būt tādas, taču realitātē nes tikai emocionālu nokrāsu. Cik man zināms, “Traktāts par Kosmisko Uguni[4]” ir pati nopietnākā un pati sarežģītākā no visām grāmatām, kuras uzrakstījuši Tibetas Skolotāji, un tā vēsta par ļoti augstiem Kosmiskiem procesiem. Visas A. Beilijas grāmatas ir uzrakstītas un pasniegtas okultā zināšanu izklāsta, nevis augstu vibrāciju iniciācijas stilā. Tāda līmeņa zināšanas, kuras līdz šim nav bijušas pieejamas pat slepeno skolu iesvētītajiem, kur nu vēl parastiem cilvēkiem, nes sevī noteiktu bīstamību nesagatavotam cilvēkam, un tas ir tieši tas iemesls, kura dēļ es nesteidzos turpināt apgūt zināšanas no šīm grāmatām, bet smeļu pa mazai drusciņai, kad jūtu, ka formējas vieta apziņā.

Zināšanas, kuras satur “Traktāts par Kosmisko Uguni”, var kaitēt, ja cilvēka apziņa ir nepietiekami gatava to uztveršanai. Tieši to saprotot, es, kaut arī šīs grāmatas man ir daudzus gadus, gaidu piemērotu laiku atbilstošu zināšanu aptveršanai. Taču, grozies, kā gribi, grāmatas šeit nekādā veidā nav vainīgas, un neviena grāmata, manuprāt, nevar glābt cilvēku, bet tikai viņa personīgais individuālais garīgais darbs.

Man jāatzīst, ka man ir skumji redzēt, ka pat Jūs kā cilvēks, kurš pieņem un raksta grāmatas paša Sanata Kumaras – augstākā ranga mūsu planetārajā shēmā, vārdā, nevarat dot skaidru pārliecinošu atbildi uz tādu vienkāršu jautājumu (kādu es Jums uzdevu).

Es dzīvoju Izraēlā, kur, kā man liekas, taisnības un objektīvas universālas patiesības trūkums ir jūtams stiprāk kā jebkurā citā valstī, tāpēc fundamentālas patiesības trūkuma problēma cilvēcei satrauc mani īpaši stipri. Garīgo konfliktu, kuru izpauž trīs reliģiskās plūsmas, kuras naidojas savā starpā, es sajūtu īpaši stipri, tāpēc ka es nesu sevī šī konflikta karmu, kura eksistē no krusta gājienu uz Jeruzalemi, tas ir, cilvēku kara vienam pret otru uz reliģiski-ideoloģiska pamata – laikiem.

Reliģiju līmenī – nav izlīgšanas, un tā nekad netiks sasniegta, tāpēc ka tās ir uz sevi slēgtas sistēmas, kuras pretendē uz vienīgo absolūto patiesību, pilnīgi ignorējot citas pieejas patiesībai. Ārpuslaika Vieduma Mācība, kura ienāca pasaulē pagājušā gadsimta sākumā, parādīja kardināli citādu pieeju, balstītu uz reālu kontaktu ar Tiem, kas stāv augstāk par mums uz evolūcijas kāpnēm, nevis uz veciem, gadsimtos izkropļotiem rakstiem, pie tam melīgi praktizētiem. Taču meli un sadalījums, kurus izsauca skaidras nemainīgas un visiem saprotamas patiesības trūkuma apstākļi, ļoti ātri un dziļi laida saknes arī šajā Mācības pirmrindas fāzē. Kas mums uz šodienu ir garīgo mācību vidē? Milzīga, gigantiska pārpilnība visdažādākās okultās, ezotēriskās un garīgās informācijas, spējīgas apmulsināt pat ezotēriskajās zināšanās ļoti pieredzējušu un sagatavotu cilvēku. Ezotēriskā un garīgā sfēra skaita simtiem, ja ne tūkstošiem, virzienu, kuri tomēr visi iztēlo patiesības un realitāti dažādi, un galvenokārt konkrēti runā pretī cits citam. Taču, pat ja saasina savu skatienu uz Hierarhijas Mācību, atmetot pie tam pārējos virzienus, vai tad ir šai Mācībai daudzmaz stingra noturīga platforma, uz kuras garīgi meklējoši cilvēki var nostāties ar pārliecību? Protams, nav!

Kas šodien ir Hierarhijas Mācība, izteikta daudzos desmitos garīgu avotu, savā vairumā pretrunā esošu un naidīgu cits citam? Vai tad tā iedveš kaut mazāko uzticību cilvēkiem, kuriem nav pazīstamas šīs zināšanas un kuri nav saitīti ar tām ar saviem iepriekšējiem uzkrājumiem? Protams, nē, tāpēc ka tā pārstāv sīkas izolētas kopas, kur katra pretendē uz patiesību, bet citas apzīmogo ar sātaniskiem zīmogiem. Nožēlojams un galēji pretīgs skats paveras cilvēkam no malas, kurš patiesi interesējas, kad cilvēki, kuri tic vienām un tām pašām patiesībām un tic mācībām, kuras praktiski runā par vienu un to pašu, nevar savā starpā elementāri vienoties, līdzinoties nožēlojamām tirgus sievām, kuras kaismīgi paļā un visādi apzīmē savus konkurentus, pie tam pretendē uz cilvēces evolūcijas pirmrindas lomu.

Domājot par skaidras un visiem saprotamas objektīvas patiesības trūkuma tēmu, man šķiet, ka tieši šajā lietu stāvoklī sakņojas visu cilvēces ļaunuma un nelaimju nospiedošais vairums. Katrs tic savai personīgajai patiesībai un savām autoritātēm. Nav pasaulē vienotas taisnības un vienkāršas objektīvas patiesības. Sekojot tādai pieejai, var radīt jebkuru ideoloģiju, kura attaisno pašas briesmīgākās ļaundarības, apgalvojot, ka tā tad arī ir taisnība un patiesība. Un kas to spēs atspēkot, un uz kāda pamata, jo vienotas taisnības – skaidras vienkāršas un saprotamas taču pasaulē nav?!

Lūk, tad arī pasaulē notiek tas, kas notiek, un triumfē meli. Un šie meli eksistē arī Hierarhijas Mācībās, kuras daudzējādā ziņā runā pretī cita citai, kamēr to vēstneši uzskata sevi par vienīgajiem un gāna citus, kas pretendē uz to pašu lomu. Bet no šī stāvokļa taču varētu viegli izvairīties, ja Skolotāji tādu stāvokli būtu paredzējuši un veikuši visvienkāršākos atbilstošus sinhronizējošus pasākumus, kuri izvadītu zināmu savienojošu pavedienu cauri visām patiesām mācībām. Taču nezin kāpēc tas nav noticis.

Tāpēc atliek cerēt tikai uz sevi, uz savu intuīciju, un gaidīt to evolūcijas punktu, kuru sasniedzot, cilvēks vairs nevar tikt apmānīts.

Ar cieņu,

Dmitrijs.

 

Vai mēs sagaidām lielu sakustēšanos augšupcelšanā?

Skolotājs Ireks

Dārgo Irek, man gribas no tevis uzzināt, vai ir sagaidāms straujš enerģiju lēciens vai planētas transformācija līdz 13. gada beigām? Ir parādījies daudz rakstu un čenelingu pēdējā laikā par šo tēmu. Kāds nosauc datumu: septembra vidus, kāds pat augusta beigās pareģo lielu sakustēšanos augšupcelšanā. Ko tu vari atbildēt?

Dārgā Natālija. Mēs sekojam jums un palīdzam iziet jūsu ceļu.

Katrs “taisa sevi” pats. Jūsu kā planētas ceļš ir noiets līdz zināmajam slieksnim – 12.12.12. Tagad katra diena kļūst par jaunu nezināmo. Neviens, pat pats Dievs Kungs, vēl NAV IEPLĀNOJIS jūsu pacelšanos ne šajā, ne nākošajā gadā. Taču viss var tikt jūsu pašu nokoriģēts.

Kādā veidā mēs paši strauji varam paaugstināt planētas un cilvēka apziņas enerģijas?

Jūs pagaidām nespējat strauji nokoriģēt planētas stāvokli, taču jūs varat pasaukt palīgā. Jūs varat piesaukt palīgus tādu informācijas produktu ražošanai, kuri stipri paātrinās nācijas nobriešanu. Dabiski, tā būs jauna manipulācija ar cilvēku apziņu.

Mēs esam par dabisku un saprātīgu visu veco portālu aizvēršanu un jauno atvēršanu, par pakāpenisku ieiešanu cilvēka jaunajos resursos un aprīkojumā, par tādu metožu izmantošanu, kuras nespiedīs uz nenobriedušu psihi un nebiedēs cilvēkus. Iedomājies, ka pēkšņi visas Kosmiskās Ģimenes atnāks uz planētu visas reizē. Cilvēks nespēs ar savu apziņu sagremot tādu resursu.

Jeb iedomājies, ka pēkšņi visi sāks redzēt astrālo plānu. Kas tad būs ar apziņu? Viņa sāks jukt un tā sapīsies, ka atšķetināt viņu nāksies ārstiem.

Tādejādi eksistē kāda neplānojama varbūtība paātrināt nobriešanu, taču mākslīga, nekorekta.

Tiek plānota mierīga un dabiska, nepastarpināta apziņas izaugsme, arvien vairāk piepildot vidējā mentāla apgabalus ar zināšanām par visuma uzbūvi un jaunu nācijas attīstības likumu galaktikā atklāšanu. Tiek plānoti arī atklājumi medicīnas un bioloģijas jomā, fizikas un matemātikas jomā, fizioloģijā un Kosmosa uzbūvē. Visam savs laiks.

Ko man teikt mūsu lasītājiem?

Ka tikai nenobrieduši spēki, aprīkoti ar nelieliem resursiem, grib cilvēces ātru lēcienu. Viņi ir nolēmuši ātri “ieiet varoņos”, ievākt pļauju un aiziet no planētas. Patiesībā nekādi lieli uzplaiksnījumi nav gaidāmi un netiek plānoti.

Pateicos tev, Irek!

*******

Valdniece Marija

Valdniece Marija, vēršos pie Tevis ar to pašu jautājumu. Ir iespaids, ka mēs atkal esam 12. gada beigās, un daudz cilvēku raksta par enerģiju transformācijas uzplaiksnījumu vasaras beigās – rudens sākumā. Ko tu vari mums pateikt šajā sakarā?

Manu dārgo meitenīt! Nezinu par tādu notikumu izkārtojumu. Mums ir ieplānota mierīga iziešana aiz vecās hierarhijas ietvariem un astrālās konstrukcijas ap jūsu planētu atjaunošanas sākšana. Nav nekādu datu par tādu uzplaiksnījumu. No kurienes tu to ņēmi?

No citu vēstnešu čenelingiem.

Nosūtīšu tevi pie tiem, kas to uzrakstīja. Es neko tādu neesmu teikusi un, domāju, ka tā atkal ir dezinformācija.

Pateicos tev, Valdniec!

Sanats Kumara

Vēršos pie tevis, manu dārgo Skolotāj! Atkal raksta par gaidāmo planētas augšupcelšanās transformācijas enerģiju lēcienu. Ko tu vari teikt šajā sakarā?

Planēta un Saules sistēma ieiet sistēmu, uz kurām mēs audzējam saprātu, ierindā (kārtībā). Vai mūsu plānos ietilpst traucēt to vārgo nodibinājušos cilvēces mieru? Kādēļ mums atkal kataklizmas un jukas?

Varbūt šie notikumi nebūs graujoši?

Visi notikumi, kuri notiek tagad, tiek ilgi apspriesti un plānoti, lai nesagrautu radīto. Domāju, jums nav vērts satraukties. Nomierini savus līdzpilsoņus. Mūsu darbību mierīgais periods tik tikko sāk nodibināties (tiek domāta mūsu cīņa par mieru visā pasaulē), un nav mūsu interesēs traucēt to.

Jūsu saprāts sāk apjēgt zināšanu par pasauli ābeci. Jūs sākat apgaismoties, un nāk arvien vairāk dažādu viedokļu par to, kas notiek.

Sāciet saprast, ka katrai rasei, kura attīstās pa savu unikālo ceļu, IR DAŽĀDI ZINĀŠANU RESURSI, VIŅA ATRODAS SAVĀ ENERĢIJU VIJUMĀ, SAVĀ DIMENSIJĀ, IZDARA SAVUS SECINĀJUMUS, VIŅAI IR SAVI INFORMĀCIJAS AVOTI, UN TAS IR NORMĀLI.

Ja jūs meklējat vidējo aritmētisko patiesību, tad jūs to nekad neatradīsiet! Katram ir sava Ģimene, savs informācijas avots, un visiem lasītājiem vienkārši ir jāatrod savs avots un jāuzticas tam.

Nekad jūs neatradīsiet VIENU LIELO PATIESĪBU. Un, kas teiks, ka viņš to ir atradis, lai saka to sev.

Patiesība katram ir sava. Mēs esam runājuši par to no pašas pirmās grāmatas, kuru tev nodiktēja. Iemācieties atšķirt vibrāciju plānus, no kuriem nāk informācija. Izdariet tā, lai jūs saņemtu informāciju no sava avota, un pārbaudiet patiesumu informācijai, kura nāk no jūsu avota.

Es saprotu jūsu grūtības atšķiršanā – mācieties! Mēs taču to mācām mūsu Skolā!

Intuīcija jums visiem strādā. Saprotiet, ka biedējoši jaunumi ir daudz interesantāki par miermīlīgiem. Un, lai pievērstu sev interesi, daži netālredzīgi kanāli biedē un satrauc iedzīvotājus ar saviem “kniepadatas dūrieniem”. Bet pēc tam, kad satraucošais notikums nenotiek, kādēļ jūs vēlreiz lasāt tādus “čenelingus”? Kur ir jūsu saprāts? Vēl nav attīstīts? Tad turpiniet saukt pēc taisnīgas un patiesas informācijas. Tā ir, vajag tikai par to padomāt. Domājiet, atšķiriet un audziniet savu intuīciju, apziņu un saprātu tādā pakāpē, lai ATŠĶIRTU UN SAPRASTU.

Pateicos Tev, Sanat Kumara, par skaidro un stingro atbildi.

***

Ercenģeli Mihaēl, atkal es vēršos pie Tevis, lai vēlreiz izdzirdētu patiesību no tavas mutes. Kas ir sagaidāms uz planētas tuvākajā pusgadā? Vai būs notikumi, kuri strauji virzīs zemiešus uz gaismu?

Mana dārgā mācekle! Nomierini savus līdzpilsoņus. Mēs neplānojam enerģijas lēcienu lielāku nekā vienmēr, intensīvāku nekā tos, kurus jau esat izgājuši. Lēcieni – tas vienmēr ir neplānoti. Mūsu uzdevums – nodrošināt jums pastāvīgu pastiprināšanos un paaugstināšanos enerģijām, kuras baro ķermeņus un virza jūs uz jūsu ķermeņu un apziņu pastiprināšanu. Viss ir kā vienmēr. Jūs esat pārgājuši pāreju un tagad “mierīgi ganāties alpu pļavās”.

Līdz citām reizēm!

Pateicos tev, manu mīļoto Skolotāj!

 

Pievienots 05.09.2013

http://sanatkumara.ru/stati/net-v-mire-edinoy-pravdi

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. “Alice Bailey” (Tulk. piezīme)

[2] Skat. “Трактат о Семи Лучах” (Tulk. piezīme)

[3] Skat “Ученичество в Новом Свете” (Tulk. piezīme)

[4] Skat. “Трактат о Космическом Огне” (Tulk. piezīme)