Sagatavotības pakāpe

13 09 04

23.08.13.

Irek, šodien man gribas precizēt un skaidri noformulēt, pie kā atvedīs mūsu mācības, ko tās dos cilvēkiem. Kā mēs apmācāmies un kas mums ir jāprot rezultātā.

Tu mani pārsteidz ar savu neatlaidību un atšķiršanas sākšanos. Malacis. Jā, protams, mūsu mācības ir vērstas uz kaut ko, kas nepieciešams tev tagad. Katrs no citiem apmācāmiem pats noteiks, kad viņam kļūs vajadzīgas tādas mācības. Visi savā laikā sāks apmācīties augšupcelšanai uz augstākiem apziņas plāniem. Mēs ieminam taciņu augšup, un lai mums pakaļ tiecas visi, kas vēlēsies un spēs.

Un tā, ko mēs darām? Mēs paaugstinām apziņu mentālā plāna apzināšanās ceļā. Par maz ir ieraudzīt un izdzirdēt, vajag saprast un apzināties, kas un kā tur eksistē. Mentālais plāns nav kaut kur kosmosā, tas pieder cilvēkam kā viena no realitātēm, kur viņš (citā formā) var radīt. Tā ir vienkārši apmācība, līdzīgi tam, kā jūs apmācāties profesijai. Vēl vakar jūs bijāt tāli no formulām un mehānismiem, bet šodien jūs sākat ar tiem operēt.

Vēl vakar jūs sev atzināties, ka nezināt, kā sākt tālāko ceļu augšup. Dažiem no jums pat likās, ka viņi ir izdarījuši visu, ko varēja, un viņi apstājās, kaut kā iestrēga: nezina, kurp iet tālāk un ko darīt rīt. Krajons par to klusē, bet pārējie skolotāji runā kaut kā neskaidri un vispārīgi, kā teikt, enerģijas ienāk, un vajag viņas pieņemt ķermeņos.

Enerģijas ienāk katru brīdi, pieaug un mazliet paceļ planētas vibrācijas. Taču tas nedod jums zināšanas, ar ko nodarboties katram atsevišķi? “Jā, es aktivizēju piektās dimensijas apziņu, es izgāju no karmas, es piedevu, es iemīlēju un pieņēmu, es pārvarēju, es attīrījos, palīdzēju planētai visvisādās akcijās un aktivizācijas, un ko tālāk?”

Bet tālāk, dārgie Ercenģeļi, audziet uz Mājām. Jūs varat paplašināties vēl par vienu apvalku, caururbjot to ar savu radītāja apziņu.

Mans jautājums: ja es arī tāpat kā aspekts eksistēju mentālajā plānā, ko tad es aktivizēju? Savienojos ar savu aspektu? jeb mana fiziskā cilvēka apziņa aug un paplašinās? jeb es savienojos ar sevis mentālo lauku?

Labs jautājums – salikt punktus uz i.

Viss kopā. Tavs dvēseles mentālais lauks arī visu laiku aug un apmācās. Tavs aspekts astrālajā plānā jau ir izaudzis un apmācījies. Tu esi nolikusi eksāmenus un ķērusies pie otrās klases – iziešanu un apmācību mentālajā plānā. Rezultātā tu vari augšupcelties pilnā apziņā uz Vienotību, apmācījusies un apzinājusies mentālo plānu. Protams, tā ir “tālmācība”, tu tikai iegremdējies un apmācies, tu tikai augšupcelies un pieskaņojies. Tu tikai uzzini un pārvadi zināšanas, savienojot tās ar savu fiziskā plāna mentālo lauku. Un šīs mācības lasa simtiem cilvēku, kuriem arī ir vajadzīga vadība tālākai darbībai. Jūs esat bezgalīgi, mani draugi, jūs esat daudzdimensionāli un visaptveroši (šī vārda enerģijas rāda spēju taisīt izvērsumu (prasmi pāriet no plāna uz plānu) un mobilitāti, transformācijas procesu un milzīgu Spēku, Prasmju un Saprāta potenciālu), jūs esat visums un viņa radītājs.

Mums tas pagaidām apmēram nozīmē: jūs esat Galaktika.

Jā, tas tā arī ir, audziet un izaudziet līdz visumam ar daudzām un daudzām supergalaktikām. Viena lieta ir ieraudzīt to fiziskajā apziņā, cita lieta – apzināties kaut vai mentāla līmenī.

Tas ir, vajag iemācīties sarunāties ar mentālajām būtībām, ceļot uz dažādām planētām un dzīviem laukumiem, skolām un universitātēm, apmācoties radīšanai un saziņai, spējai taisīt izvērsumus un metabolismam?

Jā, manu mazulīt, jūs visu to varat. Nesteidzieties, mūsu mācības iznesīs jūs cauri telpai un laikam uz mentāla zonu, kur viss pavisam nav tā, kā sākumā liekas.

Pats galvenais, tieciet skaidrībā ar mērķiem, ko un kā jūs gribat izzināt. Jūs varat piesaistīt savā dzīvē tādus Skolotājus, kuri vedīs jūs uz to pusi, uz kuru jūs vēlēsieties.

Kādi attīstības varianti eksistē pašreizējā laikā?

Kas tas ir – apziņa un forma?

Kā ir radīta pasaule?

Pasaule ir radīta dažādā veidā. Jūsu visumā apziņa un forma eksistē kopā, tas ir, apziņa ir iepakota zināmā apvalkā, lai apzinātos sevi atsevišķi no visuma. Ir neatdalītas apziņa un forma. Ir neapzinātas formas, kur eksistē tikai mehānismi, kuri nav apveltīti ar Tēva-Radītāja, viņa daļiņu sākotnējo apziņu.

Mūsu apziņa ir radīta, lai atspoguļotu pasauli, kuru tu radi, lai ieraudzītu sevi no iekšienes. Fiziskais plāns nonāca pie tā, lai ieraudzītu un apzinātos viendimensionalitāti, vienīgumu, neviengabalainību, atrautību no veselā, ko nav iespējams apzināties astrālajā un mentālajā plānā. Tur atkarība un apvienotība eksistē līdzās, tas ir, nav neatkarības un vieninieka gribas brīvības, tā kā tu kļūsti Viss dažādās šī jēdziena stadijās.

Tātad fiziskais plāns dod Veselajam kaut ko, ko mēs nevaram apzināties kā vērtību un attīstības mērķi? Mums vienmēr ir licies, ka mēs esam tik nepilnīgi salīdzinājumā ar Dieviem, ka tas viņiem dod tiesības vadīt un apmācīt mūs.

Patiešām, cilvēka apziņa un apziņas sagatavotība pagaidām ir zemas. Viss visums cenšas atdot, apmācīt, vērst uz labestīgu un viengabalainu ceļu, pilnības un pilnveidošanās ceļu. Ceļa vektori ir dažādi, tāpat kā ir dažādi Skolotāji un virzieni. Iztēlojies, ka tu esi atnākusi uz otro dimensiju pie elementāļiem.

Jā, es tur vienreiz biju, un mana sirds piepildījās ar mīlestību pret šīm mirdzošajām melnajām lodītēm. Man sagribējās viņas apkampt un nomierināt, parādīt virzienu un mīlēt.

Lieliski. Katrā plānā ir ko mīlēt un vadīt, un attīstītāka apziņa vienmēr tiecas atdot savu pieredzi un pilnveidot nepilnīgo. Jūs tad vada Radītāja apziņa (jūs vada šī daļiņa uz visa harmonizāciju) un saasināta sajūta par tā aizsardzību un protekciju, kas ir zemāk par jums pēc apziņas.

Fiziskais plāns deva mums jaunā uzzināšanu, vispārīgās apziņas apmācību tajā jomā, kur vēl ir iespējamas kļūmes, naids, nesaskaņas un negatīvs. Uzdevums ir harmonizēt, pacelt šī plāna apziņu, iemācīties tikt galā ar negatīvu, pārvest apziņu uz augstāku rases eksistences līmeni, pareizi izmantojot spēkus un zināšanas.

 

Kāpēc Dievi nolaižas pazemē?

24.08.13.

Turpinām mūsu mācības!

Vakar mēs sarunājāmies par to, ko fiziskais plāns ir atnesis vispārīgajam saprātam un Apziņai. Kādēļ Dievi nolaižas pazemē?

Tādēļ, ka tā ir pasaules apziņas daļa, fraktālis, un ļoti svarīgs Visa sapratnei. Fiziskais plāns ne tikai deva iespēju izpaust apziņas negatīvās iezīmes, tās, kuras tika apspiestas, ņemtas ārā, aizliegtas un dedzinātas, bet arī atklāt iespējas apzināt pozitīvu salīdzinājumā ar negatīvu, pozitīva vērtību un nepārejošo Mīlestības nozīmi.

Tikai tur, kur Dievišķās Mīlestības nepietiek, jūs kāri pie tās tiecaties kā pēc pēdējā gaisa malka. Jūs pārsteigti saprotat, ka neviens, izņemot jūs, nedos jums šo malku, jūs un tikai jūs esat Dievišķās Mīlestības enerģijas Avots un viss, kas ar viņu saistīts – harmonija, tīrība, maigums un spēks, iedarbīgums, aktivitāte un gādība par Dzīvību. Jūs sākat saprast, ka jūs esat tie paši Dievi, tikai iesācēji, iededzinoši uz Zemes savu Dievišķo Mīlestības Valstību.

Tikko kā cilvēks iziet no dzīvnieciskās apziņas, viņu uztver viņa augstākās apziņas, kuras tiecas atkal apvienoties un kļūt dzirdamām. Tu tagad mani dzirdi, pateicoties tam, ka tavs mentālais aspekts ir atkal apvienojies ar mani. Un tas ir savienots ar tevi.

Lūdzi, izskaidro cilvēkiem, ko viņiem vajag izdarīt, lai viņu mentālais aspekts apvienotos ar viņiem! Mēs vēl un vēl vienu reizi to pateiksim.

Labi, kaut gan man gribētos pastrādāt ar tevi.

Mēs pastrādāsim. Tas ir svarīgi visiem, kas mūs lasa.

Ko vajag izdarīt, lai paceltu savu apziņu, no mana redzes viedokļa?

Vajag saglabāt visas dievišķās sajūtas, kuras jums dzimst.

Vajag saprast, kādēļ jūs atnācāt uz planētu.

Jūs absolūti visi varat sasniegt Dieva stāvokli dzīves laikā, ja vēlēsieties.

Vajag tikai iet uz to pastāvīgi. Kļūdīties un palabot sevi, krist un celties augšā, skaidri saprotot savu vēlēšanos sasniegt Dievišķo Stāvokli.

Vai darbs un sociālās attiecības tam traucē?

Principā katrs no jums var izvēlēties to darbu, kurš ne tikai netraucētu, bet veicinātu jūsu virzību uz gaismu. Jūs varat ietekmēt darbiniekus, ienesot jaunas perspektīvas, jūs varat īstenot savas vēlēšanās kļūt apskaidrotākiem, labākiem, tīrākiem un sekot pa dievišķo ceļu.

Jūs varat paraudzīties uz savu darbu kā uz visplanetārā darba daļu, ar perspektīvu palīdzēt ne tikai Zemei, bet arī Galaktikai. Jūs palīdzat planētai kļūt Dievu cienīgai, ienesot savu, lai arī nelielu, ieguldījumu rases uzplaukuma lietā. Jūs attīrāt cilvēkus, atveseļojat viņus, audzināt viņus vai saglabājat planētas bagātības. Jūs uzstājaties, lai aizsargātu cilvēkus un dzīvniekus. Jūs ienesat valsts kultūrā jaunas iezīmes, palīdzot jaunajai apziņai izlauzties virspusē un kļūt atpazīstamai, pēc tam spožai, pēc tam galaktiskai, humānai un miermīlīgai.

Kā, pēc jūsu ieskata, var audzināt cilvēkus jaunajai apziņai? Tikai caur tiem, kas ir tās nesēji, tas ir, caur jums. Lai jūsu, tādu kā jūs, kļūst vairāk, vēl vairāk un vēl vairāk. Jūs esat jaunās apziņas sējums. Jūs devāt dīgstus un tagad esat nobrieduši. Sējiet brīvības un pašnoteikšanās, patiesības un mīlestības, maiguma un gādības sēklas cilvēku attiecībās.

Bet tagad nodarbosimies ar mācību. Šodien mēs iepazīstam cilvēku valstību no otras puses, no negatīvās. Mēs nolaidīsimies mentālā plāna negatīvajā slānī. Tas ir zemāk nekā otrā (astrālā) dimensija. Mēs nolaidīsimies saknēs. Tu vienmēr esi uzsvērusi, ka mums jāattīra (vai mēs esam atnākuši attīrīt) saknes. Iesim uz saknēm, taču nevis astrālā, bet mentālā. Ienāc manī.

Interesants ir mentāla tumšās daļas novietojums – tumšs gredzens gaišu gredzenu iekšienē. Tumšā valstība...

Mēs ieejam tumšajā gredzenā. Jūtu ieeju – monstru tumšais spēks apsargā... it kā kāds būtu pacēlies uz pakaļkājām...

Izgājām cauri enerģētiskajai apsardzei, iekšā ir tumšs un samtains, gluži kā kvēpi no skursteņa, mēs virzāmies šajā blīvajā enerģijā, bet viņa neuzmācas mums. Jūtu burvestību, maģijas enerģijas...

Šeit viss ir mierīgi, nav karu, nav provokāciju, viltības, velnišķības... Lūk, piecēlās stāvus milzīga melna būtība – parādīt savu spēku, taču, kad ieraudzīja manu spēku (es arī piecēlos) – nomierinājās.

Vai tad šeit norisinās kari?

Viņi jau ir nodibinājuši hierarhiju un dzīvo mierīgi. Bet spēkus taču kaut vajag likt, un viņi cenšas pielietot tos darbībā citos plānos, piemēram, izspēlē “šaha karus” uz zemes un citās pasaulēs. Par viņu figūrām spēlē kļūst cilvēki. Tumšie ir viņu mentālās daļas un iedveš cilvēkiem savas apziņas pazīmes.

Bet kā mēs varam iedarboties uz tik zemu apziņu un vēl mentālajā plānā?

Lūk, jūsu uzdevums – nevis karot, bet piesātināt ar gaismu un mīlestību sevi, un uz apgaismošanas un apskaidrošanas rēķina jūsu tāda plāna daļa arī kļūst gaišāka. Ieskatīsimies tavā sakņu aspektā!

Mēs pa manu sutratmu nolaidāmies zemāk par minerālo aspektu... Tur es vienmēr esmu redzējusi tumsu, bet aiz tās – gaismu.

Tagad sāksim aplūkot tavu tumsu.

Atkal es redzu “saturna gredzenus”, un vidū viens gredzens ir tumšs, apkārt visi gredzeni ir daudzkrāsaini, taču diezgan gaiši. Es saplūdu ar tumšo gredzenu un kļuvu... dīglis dzemdē...

Tā ir tavas dzimstošās apziņas mentālā daļa. Šeit vēl nav saprāta, tikai apziņa. Ko tu jūti?

Mieru un miegu. Nav vēlēšanos. Esmu kā augs, vienkārši augu.

Labi, ej tālāk gredzenā.

Izrādās, tā ir tikai gredzena daļa. Virzos uz iekšieni... Bailes te ir, tikai nezin kāpēc tās ir “nebriesmīgas”... tas ir, bez emociju sajušanas.

Tās ir mentālās programmas, kuras cilvēkam ir jāatdzīvina caur pārdzīvojumiem, jūtām, emocijām. Kamēr tās snauž šeit, tās nav bīstamas. Tas ir kā potenciāls. Tu gribi izjust bailes – mentālā baiļu programma sāk attīties un kļūt plašāka, ieņemot sevī emocionālo ķermeni. Lūk, tad izveidojas bailes. Jūs nevarat bīties no “zaļās kukubras”, tāpēc ka jūs nekad neesat redzējuši tādu brīnumu (ar to tiek domāts, ka mentālais nosaukums nav izjusts, nav izlaists caur astrālo ķermeni, un tāpēc nebaida). Ceru, ka jūs neradīsiet vēl vienu monstru.

Kā tiek radītas bailes, kādēļ tās vajadzīgas, kāda nozīme ir bailēm no, lūk, šī lauka redzes viedokļa?

Tas ir potenciāls, kurš prasa attīstību. Taču potenciāls var attīstīties pavisam citādi. Jūs varat izmantot šīs mentālās programmas, jūsu domāšanas iedīgļus, apgaismošanai. Piemēram, dod gaismu savā tumšajā mentālajā laukā.

Es iegāju iepriekšējā un sekojošajā gredzenā un sāku piepildīt tumšo gredzenu ar gaismu no divām pusēm.

Ne tā, ieej tajā pati un kļūsti gaisma.

Es sekoju padomam, un vienā mirklī gredzens kļuva maigi violets ar rozā (purpura) nokrāsu.

Ko es izdarīju?

Tu vadi savu vidi. Tu esi sava tumšā gredzena saimnieks. Ja tu gribi apskaidrošanos, tad vari notīrīt savu mentālu tādā veidā.

Tik vienkārši?

Nav tas tik vienkārši. Vajag būt gatavai, bet tu esi gatava.

Kā tiek noteikta gatavības pakāpe?

Pēc attīrītības. Tu esi attīrījusies un mirdzi. Tagad ir pienākusi kārta atvieglot savu mentālu. Paskaties vēlreiz uz sevi.

Nogāju pa sutratmu lejup, tumsa kā bija, tā arī palikusi... Pēc tam sapratu: tumsa – tas ir smalks apvalks ap gredzenu. Apvalka iekšienē – maigs rozā purpurs.

Kāda sakrālā nozīme ir purpuram? Kāpēc purpura mantijas bija kardināliem un monarhiem? (http://www.magicworldofcolour.ru/purpurnaya-mantiya-monarxa/)

Purpurs – ir astrālā un mentālā plāna tīrības simbols. Tā ir krāsa tumsai, attīrītai līdz... (vidējais starp vārdiem “pilnība” un “pieņemamība”. Es izdzirdēju “pilnība”, taču izbrāķēju to, kā pārāk neticamu. Prāts man pateica priekšā citu vārdu – “pieņemamība”)

Nekautrējies izmantot vārdu “pilnība”, jo es taču teicu “pilnība”, bet tu pakļauj manus vārdus šaubām pieticības dēļ. Spēlējam godīgi, ja es teicu “attīrītai līdz pilnībai”, tātad tu tā arī mani saproti. Citādi mēs ar tevi apgrūtinām mūsu apmācības.

Šodienai pietiks, atpūties.

Pateicos Tev, manu Skolotāj!

 

Mentālais lauks kā organisms

25.08.13

Dārgais Irek, sāksim mācību!

Šodien ir ļoti svarīga diena. Mēs pētīsim mentālo lauku kā organismu. Uzbūvi un slāņus, ieradumus un noteikumus, likumus un ikdienu.

Tēma ir plaša?

Mēs tiksim galā. Vienmēr noskaņo sevi ar labu visa ķermeņa atslābinājumu. Tā labāk tiek apgūta enerģija.

Tavs mentālais ķermenis atšķiras ar to, ka tu vienmēr esi darba stāvoklī.

Bet vai ir citādi mentālie ķermeņi?

Cilvēki nemīl domāt. Viņi apgūst gatavu ābeces patiesību gremokli un pat neaizdomājas par manipulēšanu ar viņu apziņu.

Dažreiz mēs saucam to par dzīves gudrību, domu pērlēm.

Ne tā tu mani saprati. “Pērles nemet cūkām priekšā”, viņas nesapratīs arī viedumu. Vairākumam ir vajadzīgi ierasto lietu pasaules gatavi koncentrāti. Vadātājs tumsā.

Vai tu vari sniegt piemēru, lai cilvēki, kuri lasa mūs, neuztvertu to kā par viņiem teiktu?

Tas nekādā gadījumā uz viņiem neattiecas. Es runāju par vairākumu. Vai tad vairākumam ir saprotamas mūsu nodarbības? Vai tad viņiem interesē viņu mentālais lauks un lauku un cilvēka mijiedarbības princips?

Protams, sniegšu piemērus. Daudzi cilvēki nepiekrīt pielīdzināt sevi Dievišķajam. Viņiem liekas, ka viņi ir mazi cālēni un viņiem vajadzīga aizsardzība no klijām, siltums un barība, un ar to ir pietiekami (dzīvoklis, mašīna, vasarnīca). Viņi negrib domāt, saspringt, viņiem liekas, ka viņi jau tāpat nogurst darbā. Tagad viņi vairs arī nelasa. Ir tīkli, vietnes, televizors.

Esmu pamanījusi, ka ari man negribas ne uz teātri, ne uz koncertu, bet nu grāmatas es sen vairs nelasu, vienkārši nav laika.

Tu pietiekami esi pabijusi gan teātros, gan koncertos, tagad tava apziņa ir aizņemta ar citu. Tu pati raksti grāmatas, un tava patiesība rūp tev ne mazāk kā citu cilvēku patiesības. Prioritāte liek tev mēģināt saprast vēl kaut ko, īpašu priekš tevis, kas nav uzrakstīts grāmatās. Un tā, mentālais lauks. Tas ir katra cilvēka darba instruments.

Tāpat kā astrālais ķermenis?

Astrālais ķermenis ir ne mazāk svarīgs ķermenis katram cilvēkam, taču runa tagad ir par mentālu. Mentālais ķermenis sastāv no apziņas gredzeniem.

No sākuma iet dievišķā apziņa, tā, kura sākotnēji tiek piešķirta katram cilvēkam. Tie ir pirmie gredzeni, lodes iekšienē, pēc tam nāk gredzeni, caur kuriem nākas iet cauri katram no jums – negatīvs, melnums. Tas ir sabiedrības noskaņojums, ziņas par slepkavībām, zagšanu, kariem u.c. Cilvēks ar to piesūcinās jaunībā (daži bērnībā), kad saduras ar literatūru, filmām un mākslu. Daži saduras ar to arī dzīvē. Jums ir jāiegremdējas negatīvā, tāds ir apziņas apstrādāšanas paņēmiens caur salīdzināšanu – pozitīvs un negatīvs. Iepazinuši negatīvu, jūs sapratīsiet pozitīva vērtību. Pozitīvs nav pats par sevi eksistējošs, nav dots, bet tas, uz ko vajag tiekties, pie kā strādāt, un rezultātā jūs audzināt sevi noteiktā veidā, tas ir, darāt ar sevi to, uz ko jūs vērš Skolotāji un Glabātāji. Iepazinis skaistumu un laimi, mīlestību un patiesību, cilvēks var ieiet savā mentālajā plānā un attīrīt savu domu telpu, audzinot sevī tiekšanos izdaiļot dzīvi, piešķirt burvīgumu dzīvei, sajust laimi kā harmoniju un mierīgumu, kā tīrību un beznosacījuma mīlestību. Pie tam viņš aktivizē tos krāsainos gredzenus, kurus tu redzēji.

Bet vai var pabūt tajos gredzenos un saprast, kas tie tādi ir?

Uz priekšu!

Iekšējais gredzens ir diezgan blāvs. Tā ir agra bērnība, un domu tur nav daudz, šeit tiek ielikti pirmie jēdzieni un uzstādījumi – ko var, ko nevar, ko vajag mīlēt, ko vajag nemīlēt, apiet ar līkumu. Pirmie tabu, pirmie sapņi, domu darbības rītausma.

Pēc tam tumšs gredzens – nolaišanās skolā, sabiedrībā, visos jēdzienos un ieradumos, aizliegumos un vēlmēs, fiziskajā pasaulē ar visām sociālajām normām, morāli un uzstādījumiem.

Pāreja uz gaišu gredzenu ir saistīta ar pirmajām realizācijām.

Un no šejienes ir divi ceļi – vai nu atgriezties tumšajā gredzenā un iegremdēties negatīva pasaulē, piekrītot visiem ierobežojumiem un uzstādījumiem, vai arī uz nākošo gaišo gredzenu, ko tad arī dara visi tie, kas iet garīgu ceļu. Šis ceļš ved jūs uz citu domu skaņojumu – vienmēr domāt: ko tu izvēlies, kā un par ko tu domā, kāpēc tu atnāci uz dzīvi, kāds tu gribi kļūt un kādēļ tu to gribi...

Jūsu mentāls kļūst attīstītāks, jūs pieliekat pūles domu darbībai. Tas nav saistīts ne ar grāmatu lasīšanu, ne ar filmu skatīšanos, kaut gan arī tās pastumj jūs vajadzīgajos virzienos jūsu darbībā, audzē jūsu redzesloku un arī spiež domāt. Jūs sākat saprast, ka mentālajā plānā galvenais ir apzināšanās. Apzināšanās – tās ir pūles jūsu domu pavēršanā uz vajadzīgo pusi un savas daudzdimensionalitātes pieņemšana. Jūs sākat apgūt tās pasaules, kurās jūs nekad nenonāksiet ar cilvēku palīdzību. Un jūsu lauki sāk mirdzēt. Ieiesim tādā laukā tavā domas telpā.

No pirmā gredzena līdz mirdzošajam intervāls sastāv no vairākiem krāsainiem gredzeniem. Mirdzošais ir pēdējais gredzens no septiņiem. Apmēram sajutu, kādi gredzeni par ko atbild.

Pirmais – no dzimšanas līdz nolaišanās tumšumā, tas ir pelēcīgs, nemirdz. Cilvēks pagaidām vēl izstrādā ķermeniskās iemaņas, fizisko ķermeni, kustības un telpiskumu.

Pēc tam tumšs gredzens. Šeit ir visi bērna pārdzīvojumi – pirmoreiz saduros ar pārdarījumiem, netaisnību, viltību, pazemojumu, kaunu, vainu u.c. Pārdzīvoju tos asi, reizēm nesaprotu, par ko un kādēļ. Pirmās dusmas, naids, meli, bezspēcība un depresijas. Bērni, kuriem ir nepilna ģimene, var pievienot šeit arī citas bailes, pazemojumus un pārdarījumus.

Trešais aplis – cerības un iemīlēšanās. Pirmie pārdzīvojumi, paceļoši sirdi; cerības uz mīlestību; jūsmošana par dabu – skaistums ienāk kā jēdziens; samierināšanās ar cilvēku pasauli; biedriskums; pirmā mīlestība... Šis gredzens vairāk ir potenciāls nekā realizācija.

Saprotu, ka gredzeni nav saistīti ar vecumu. Tie ir saistīti ar cilvēciskās apziņas un saprāta attīstību. Cilvēks te paceļas uz augstāku mentālā ķermeņa plānu, te nolaižas. Tās ir domas un jēdzienu iestrādes.

Nākošais gredzens, ceturtais, ir gaišāks, maigi gaišzils un gaišā tirkīza krāsā (man). Šeit ir cilvēka realizācija sabiedrībā, ja tā ir notikusi. Šeit ir apmierinājums ar darbu, grāmatām, attiecībām, šeit ir skaistas domas un baiļu, palikušu no bērnības vai no citām dzīvēm, apzināšanās, tas ir darbs ar sevi un pirmie panākumi harmonijas ar sevi sasniegšanā.

Piektais un sestais gredzeni – tas ir garīgais ceļš, savienošanās ar Augstāko Es, darbs ar sevi un ceļš pie sevis, pie planētas, pie beznosacījuma mīlestības. Piektais gredzens zaigo zaļā un rozā krāsās. Tās ir sirds centra un mīlestības krāsas. Sestais gredzens – caurspīdīgi gaišzils, tā ir Mihaēla krāsa. Septītais – mirdz briljanta baltās liesmojošās enerģijās. Šeit mēs mēdzam būt reti, tās ir augstākās meditācijas, ekstāze un saikne ar Debesu Tēvu.

Nav slikti. Gribu piebilst, ka tavs ceļš bija iezīmēts sen, vēl līdz piedzimšanai ķermenī. Tā nav vairumam parasto cilvēku. Viņiem nākas cieši pastrādāt, lai attīrītu līdz spīdumam to mentālu, kuru tu redzēji trešajā un ceturtajā gredzenā. Tu to izdarīji agrāk un pastrādāji šajā dzīvē. Starp citu, tādu dvēseļu arī ir daudz, kuras ar “nenogurstošām domām” ir strādājušas citās dzīvēs. Tieši viņas tad arī ir izvēlējušās augšupcelšanās ceļu.

Tas ir, priekš augšupcelšanās tomēr ir vajadzīgi priekšnosacījumi? Bet man ir teikuši, ka katrs ir spējīgs noiet šo ceļu, ja vēlēsies...

Vajag daudz strādāt, lai izietu visus gredzenus, un tas ir iespējams jebkurā dzīvē katram, vienkārši vajag nospraust mērķi. Taču tādi cilvēki vēl nezina par augšupcelšanos, kā tu domā, kāpēc?

Viņus neinteresē šī tēma...

Kāpēc?

Tāpēc ka viņi neuzskata šīs zināšanas par realitāti.

Kāpēc?

Tāpēc ka viņi nav pabeiguši zemes skolu?

Ne tā...

Nevar pacelties līdz piektajam gredzenam?

Tieši tā! Viņi nevar pacelties līdz garīgumam. Daudzi paceļas līdz piektajam gredzenam, sāk domāt, taču viņiem ir stingrs garīgā ceļa tabu sevis iekšienē dažādu iemeslu dēļ. Mēs šos iemeslus neiztirzāsim, ir svarīgi saprast, ka daudziem garīgais ceļš ir saistīts ar zemes pārliecību un šķēršļu lielu pārvarēšanu, kurus viņi paši sev ir uzstādījuši galvenokārt audzināšanas un sociālo normu iedarbībā.

Iedomājies, ka tādi cilvēki tiktu audzināti uz planētas, kurai ticība Dievam un daudzdimensionalitātes zināšanas būtu normā, tiktu pasniegtas skolā, tiktu audzinātas meditācijās un savienojumā ar augstākajiem aspektiem un Skolotājiem. Kādi tad būtu viņu mentālā lauka gredzeni?

Spīdoši un mirdzoši.

Es paskatījos dažu cilvēku mentālos laukus. Tie, kā likums, ir duļķaini un nenoteiktā krāsā. Konstatēju, ka dažiem attīstītiem cilvēkiem mirdz iekšējie gredzeni, bet ārējais gredzens vēl nemirdz. Kāpēc?

Viņu ceļš pagaidām vēl nav pabeigts. Viss ir priekšā. Nav izstrādāts gredzens, nav aktivizēts, tajā nepietiek enerģijas. Tas nenozīmē, ka cilvēks pavisam neienāk šajā slānī, vienkārši viņš tur reti mēdz būt. Un tagad, pēdējais uz šodienu. Pacelies virs gredzeniem.

Es redzu mirdzošas lodes un blāvas, bet citas ir vienkārši tumšas.

Tā tad arī ir gatavība savienojumam ar dvēseles mentālo aspektu. Gaišās lodītes jau ir redzamas, un mēs sākam aktivizāciju viņu savienojumam ar Augstākā Es Mentālo aspektu, ar dvēseli. Bet tās, kas pagaidām nemirdz vai mirdz ne pēdējā slānī, izskatās blāvas. Viņu dvēsele pagaidām nav izvēlējusies savienoties ar cilvēku.

Pateicos tev, Irek! Ļoti interesants ceļojums.

 

Pievienots 04.09.2013

http://sanatkumara.ru/stati/stepen-obuchennosti

Tulkoja Jānis Oppe