Mūsu jaunā apziņa

Mūsu ego – mīlestības un pieņemšanas ceļš

Natālija: Dārgo Mihaēl, Tu nesen teici, ka vajag iemīlēt savu ego. Tā ir pilnīgi jauna pieeja šim jautājumam. Visi garīgie skolotāji vienmēr ir negatīvi atsaukušies par ego, lamājuši viņu, aicinot gandrīz nomētāt viņu ar akmeņiem. Tas arī ir saprotams: viņš apsūdz, ir greizsirdīgs, dusmojas, salīdzina, vērtē, spiež mūs ciest, augstu vērtēt materialitāti un neļauj mierīgi un harmoniski dzīvot uz planētas. Kāpēc Tu izteici pretēju redzes viedokli?

Mihaēls: Noteiktā etapā visas šīs zināšanas par Dualitāti bija ļoti vajadzīgas, lai atdalītu augstākā un zemākā saprāta iespējas, lai iemācītos atšķirt apziņas līmeņus un izmantot atšķiršanu atsvešināšanās no ego vai duālās apziņas etapā. Viss tas ir vajadzīgi un principiāli svarīgi jūsu apziņas izaugsmes etapi.

Priekš tā, lai nobriestu, jūs izgājāt negatavu un cietu augļu stadiju.

Taču tagad, kad jūs esat savienojušies ar Augstāko Saprātu, atskatoties (jeb skatoties no augšas lejup), pienākas atzīt, ka ego – tā ir svarīga vispārējā saprāta daļa, kura pateicoties “aizsegam” aizveda cilvēci pie labā un ļaunā, ciešanas un līdzcietības atšķiršanas; tā daļa, kura tik daudz ir iznesusi uz saviem pleciem. Jūs jau zināt ego īpatnības – tā ir tā vispārējā saprāta daļa, attīstījusies uz fiziskās apziņas pamata, kura ir audzināta jūsu patēriņa un jaunrades sabiedrībā.

Ego ir viena no Vispārējā Saprāta daļām. Jūs nevarat neatzīt viņa nepieciešamību tajā cīņas sabiedrībā, kurā jūs izaugāt, tā ir “šaha spēles” noteikumu daļa. Tā ir daļa, kura pretojās un cīnījās, kura neļāva jums paskatīties uz pasauli no citas puses – no augšas.

Tagad, kad jūs esat izdalījuši ego lomu un atdalījušies no viņa īpatnībām, jūs atzīstat, ka viņš bija un ir noteiktā cilvēka apziņas izaugsmes etapā. Tā ir jūsu daļa, kura ir, un tā jums nepieciešama atšķiršanai un darbam fiziskās pasaulēs, kā nepieciešamas zarnas organismā, kā nepieciešamas kājas, kuras reizēm bija netīras vai pat slimas.

Jūs atbrīvojaties no aizvainojumiem un nepiedošanas, un visa, kas saistīts ar neapskaidrotu apziņu. Tagad jūs esat sapratuši, kāpēc cilvēcei bija vajadzīgs šis zemāko emociju, smago domu, cīņas, ciešanu, slimību attīstības posms. Tas ir noteikts, diezgan zems vētrainu jūtu un emociju reģistrs, kurš vēl nav pārstrādāts VISĀ, KAS IR. Tas eksistē, to vajadzēja apgūt un saprast: kā šeit jūt un kas notiek šo zemo vibrāciju emociju un domu rezultātā. Tēva Plāns ir aizvest Tumsas pasaules līdz noteiktai pilnībai, atbrīvot no ciešanām, parazītisma un cīņas. Jūs izzinājāt šo pasauli un noskaidrojāt, ko var izdarīt, lai iemiesotu Tēva Plānu dzīvē.

Taču jau agrāk bija noskaidrots, ka pasaule, atbrīvota no sacensības šajā līmenī, pārstāj attīstīties. Viņa pārstāj cīnīties, salīdzināt un apskaust, iedziļinās depresijā un neuzņēmībā, “dzīvnieciskumā”. Pazūd zināma eksistēšanas šajā plānā jēga. Tagad ego ir jāapsteidz, jāuzvar un jābūt labākam par apkārtējiem. Tas veicina laimes aizstāšanu, silda un skubina strādāt, pelnīt, tas ir, dod zināmu dzīves jēgu. Sociālie labklājības līmeņi izstrādā kastas un slāņus, kuros cilvēks ir labāks vai sliktāks. Ego ir apmierināts: tu esi pacēlies pa šīm kāpnēm, tavs ego ir atradis sev līdzīgus, un pārējie ir zemāki, sliktāki utt. Taču priekš tā, lai izietu uz “debesu iemītnieku” līmeni, tev bija jāizgrūsta citi un jāstrādā kā vērsim. Tā attīstījās saprāts. Taču, ja tu esi izraudzījies materialitātes ceļu, tad tas ir tavs fināls, tālāk augt nav kurp.

Apskaidrības ceļš dod tavai apziņai nākošās un nākošās attīstības pakāpes. Kāpjot pa tām augšup, tu esi pateicīgs tai skolai, kura pacēla tavu “Es” uz augstāku līmeni, izloloja un deva noteiktus priekšstatus par to, ko tu esi izgājis, un atšķiršanu – kurp ej un no kā atgrūdies.

No apskaidrības augstuma tu vienkārši sāc saprast, ka visi attīstības etapi ir svarīgi. Nav nesvarīgu vai neobligātu saprāta attīstības etapu. Tu ienes trīsdimensiju saprātu savas Būtības saprātu reģistrā jeb saprātu kopā. Tu esi apguvis šo etapu un vari attīstīties tālāk, apzināti, pateicoties savam mācekļa laikam fiziskajā ķermenī.

Atzīstot ego eksistēšanu, mācies just realitāti caur Augstāko “Es”.

13.04.04.

 

Mācies just realitāti caur Augstāko Es

Natālija: Mēs piesaucam Ercenģeli Emanuēlu. Mums gribētos zināt, kā aug cilvēka apziņa, no kā tas ir atkarīgs un ko mēs varam izdarīt, lai paceltu cilvēka apziņu?

Emanuēls: Apziņa ir atkarīga no realitātes. Apziņa uztver realitāti; ja realitāte izmainās, tad tās uztvere notiek caur tiem jūsu orgāniem un daļām, kuri atbilst šai realitātei un aktivizējas. Kad jūs aktivizējat saikni ar Augstāko “Es”, tad jūs caur viņu uztverat citu realitāti. Ir svarīgi vienmēr būt sakaros ar šo aspektu, būt sava “Es” iekšienē – nevis ārpusē kā vienkāršs duālais cilvēks, kurš dzīvo, izzina un apzinās pasauli caur ārējo realitāti. Būt iekšienē – just kvantu realitāti caur savām iekšējām daļām. Būt sakoncentrētam uz šo iekšējo: enerģiju jušanu, enerģiju vadīšanu, jaunu enerģiju – piemēram, prieka, mīlestības un gaismas enerģiju – radīšanu. Tāds cilvēks, kuram iekšējais ir aktivizēts, sāk just citu realitāti, to, ko jūs apzīmējat ar kopēju terminu – enerģiju apgabalu... Vai tu vari izstāstīt, kā jūti Manu “Es”?

– Noskaņojoties es nosūtīju tavam “Es” staru pa savu sutratmu un pieņēmu to caur sutratmu sirdī. It kā pieskaņotu radio tavam vilnim. Sākās pārraide, mūsu saruna. Fiziski tas nekādi nav sajūtams. Enerģētiski – kā kaut kāds neliels dvēseles siltums sirds iekšienē.

– Kā tu atšķir Emanuēlu un, teiksim, Mihaēlu?

– Priekš manis tie ir dažādi stari, dažādas plūsmas ar dažādu kvalitatīvo piepildījumu. Redzu, ka Mihaēls ir augstāk vibrācijās, ar lielāku apjomu, no Viņa nāk lielāka un gaišāka plūsma. Es jūs jūtu kā Gaismas avotus. No Mihaēla nāk vairāk Gaismas, kaut gan pēc kvalitātes jūs ne visai stipri atšķiraties. Mihaēls ir dzimtāka, māju Būtība, kā Tēvs.

– Priekš tā, lai iepazītu vienam otru, mēs ieaugsim viens otrā. Saaugsim ar stariem. Šī saikne attīstīsies un pastiprināsies.

Šodien mums ir tēma “apziņa”. Uz kā rēķina notiek apziņas izaugsme, kā mēs barojam apziņu, kādā veidā mūsu apziņa attīstās. Šajā gadījumā, savienojoties ar Mihaēlu un Mani, tu baro un attīsti savu apziņu. Kā zināms, kam pielikta enerģija, tas arī attīstās, un katra jūsu savienošanās ar sava “Es” Augstākajiem aspektiem vai ar kaut kādām Gaismas Būtībām dod jums jaunas zināšanas, jūs attīstāties uz mūsu savienošanos pamata. Jo vairāk tu praktizē tādas savienošanās, jo vieglāk pieņem informāciju un enerģijas. Iemantojot daudz draugu Kosmosā, tu pēc augšupcelšanās nesāksi garlaikoties, tāpēc ka, jo vairāk tu atšķir un jo vairāk tev ir kanālu, pazīšanos, jo attīstītāks tu kļūsti.

Ir cilvēka planētas apziņas vispārīgais tips jeb šablons. Taču tagad salīdzinām apziņu cilvēkam, kurš nedzīvo pilsētā, bet ciltī, ar eiropieti, dzīvojošu pilsētā; šeit ir daudz atšķirību.

Afrikāņa apziņa ir saistīta ar zemes gariem, viņš jūt viņus, tā kā sākotnēji caur audzināšanu tāda apziņa ir noskaņota uz šo saikni. Viņš tic daudzām zīmēm (tā visa ir apziņa, nevis saprāts!). Ja cilvēks tic zīmēm, viņš tās apgaro, un viņas sāk priekš viņa darboties. Ja viņš netic un nesavienojas ar viņu mazajām domformām – egregoriem, tad zīmes nestrādā. Ja saista savu “Es” ar Zemes gariem, tad viņi ar tevi strādā; ja tu viņus nepazīsti, neesi saistīts, tad arī gari nezina tavu “Es” un nestrādā ar tevi.

– Bet mēdz taču būt, ka cilvēks, nenodarbojoties ar maģiju un šamanismu, saduras dzīvē ar kaut kādu garu izpausmi, kuri parādās viņam istabā vai pagadās kaut kur uz ceļa vai mežā.

– Viņi, protams, eksistē neatkarīgi no cilvēka, daudz smalkā plāna būtņu dzīvo uz planētas, un cilvēks var ar viņām sadurties. Dabiski, uz Zemes ir daudz neredzamu garu, cilvēks par viņiem nedomā, taču viņi eksistē, un mēdz būt, ka viņu ceļi krustojas – tīras nejaušības dēļ vai priekš kaut kā. Saproti, ka katra tāda tikšanās spiež cilvēku iegūt jaunas zināšanas. Tie arī ir garīgi grūdieni; viņš sāk lasīt par to, izzina neredzamo realitāti, sāk just to. Tas arī ir garīgās izaugsmes sākums.

Mēs tagad runājam par cilvēka apziņu un kā viņa strādā. Mēs runājam par starpību apziņās mūsdienu sabiedrības cilvēkam ar viņa datoriem, vilcieniem, lidmašīnām, un cilvēkam, kurš gandrīz nav saistīts ar mehāniskiem priekšmetiem. Pēdējā apziņa ir nedaudz piesegta, toties viņa ir vērsta uz sevis iekšieni vairāk nekā sociālajam cilvēkam. Tas, kas dzīvo pie dabas, sazinās ar putniem, dzīvniekiem, Zemi, vairāk atrodas sava “Es” iekšienē, viņam nevajag izputināt enerģiju šurp un turp, viņš to koncentrē iekšienē. Viņš pievērš savu uzmanību tam, kam nepievēršat uzmanību jūs, dzīvojot pilsētās. Viņš ļoti smalki jūt, dzird, redz, viņš var just auras citām būtnēm – cilvēkiem un dzīvniekiem, kuri atrodas netālu. Viņa aura ir atvērta, un viņš var just auru mijiedarbību. Kā viņš jūt garu klātbūtni, tā viņš jūt arī cilvēku klātbūtni. Lūk, apziņu starpība.

Vēl salīdzinām tavu dienas apziņu ar tava Augstākā “Es” kvantu apziņu. Tagad tu sarunājies ar mani ar sava Augstākā “Es” apziņas palīdzību. Salīdzini, kā tu vērsies pie Vladimira un kā pie Manis. Kā ir vērstas tavas enerģijas, kā strādā tava apziņa...

– Kad es sarunājos ar Tevi, es atrodos it kā virs ķermeņa. Nē, ne tā... manas apzināšanās punkts atrodas citā ķermenī, augstākā. Kad es vēršos pie Vladimira, es vēršu uzmanības enerģiju un domu no savas zemes galvas, taisot impulsu caur trešās acs čakru.

– Citi cilvēki sajūt savu “Es” apmēram tāpat, galvā, un strādā ar galvu ar citiem. Bet, kad tu vērsies pie Manis, tavs centrs atrodas augstu virs galvas. Viņš ir labi attīstīts. Tur tu apzinies manu “paketi”, atpako viņu, izdzen šīs enerģijas caur sirdi un galvu, tas ir, viņas iet pa noteiktu maršrutu. Pie kam čakras nepiedalās atpakošanā, tu sarunājies ar mani caur centrālo Vienoto Čakru.

– Bet kā Tu sajūti savu realitāti? Ko tava apziņa saka par to realitāti, kurā Tu atrodies?

(Emanuēls translē man savu apziņu, un man pašai viss ir jāapzinās. Es redzu Kosmosu – pie kam ne tādu Kosmosu, kādu redzam mēs, fizisku. It kā miriādes mirdzošu daļiņu ir savāktas gigantiskā kopā, it kā Viņš ir šo daļiņu mākonis, perifērijā daļiņas beidzas un tālāk ir cita realitāte. Apziņas iekšienē ir ietvertas... vēlēšanās, sava “Es” apzināšanās, mīlestība pret Tēvu, tiekšanās paplašināties... Tagad Viņš paplašinās uz mana rēķina, piemēram. Katra apziņa, kura uztver Viņu, kļūst par Viņu. Viņš paplašinās uz tā rēķina, ka savienojas ar kaut kādu citas apziņas daļiņu un uzreiz ietver šo daļiņu savā Augstākajā Apziņā, savā Apzināšanā...)

– Tādejādi es jau esmu Emanuēla daļiņa?

– Protams! Mums ar tevi ir stipri sakari, tie aug, un, jo vairāk cilvēku Mani apzināsies (tas ir liels daudzums apziņu, gatavu apziņu, atstrādātu, pieredzējušu) – uz tā rēķina paplašinos Es, kļūstu par jums, bet jūs – par Mani. Faktiski tu pacel savu apziņu līdz Manējai, un tu vari izmantot Mani. Mūsu sakari ar tevi paliek, tie ir nesaraujami, un Es esmu tavs Augstākais Es, šajā gadījumā tu esi mans zemākais Es; un tu baro Mani ar savu pieredzi, mana apziņa paplašinās uz tavas pieredzes rēķina, un tava apziņa paplašinās uz manas pieredzes rēķina.

– Gribētos saprast, kā augstākās apziņas dzīvo, barojas, kādi ir viņu pieradumi, manieres, kā viņas domā, ko viņas dara un kā viņas rada, kāpēc es nevaru to apzināties?

– Tavā “Es” vēl nav atvērtas tās apziņas daļas, kuras APZINĀS manā līmenī. Taču tu atradi ceļu pie Manis, tava apziņa paplašinājās līdz Manējai, tagad viņai ir jāaug šajā virzienā, jāpaplašinās, jānostiprinās, un jāsāk veikt kaut kādi izmēģinājumi ar realitāti, lai apzinātos to tā, kā to apzinos Es. Tu sāksi apzināties to caur manu Apziņu. Pietiek cilvēkam pacelties uz jebkuru Ercenģeli, uz Būtību, kura atrodas pat augstāk par Ercenģelisko plānu, un viņš sāk apzināties mūsu realitāti caur mūsu apziņām.

Pateicos, Emanuēl! Bija ļoti patīkami ar Tevi strādāt. Es labi saprotu tavu ‘Es” un ceru no jauna tikties!

13.01.17

 

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2013., 3. numurs.

Žurnāla e-pasta adrese:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Pievienots 08.10.2014

http://sanatkumara.ru/stati-4/nashe-novoe-soznanie

Tulkoja Jānis Oppe