Vakara seansu ieraksti, 10. - 17. janvāris

18 01 17 01

Noklausīties ierakstus var tieši vietnē


10. janvāris

Vakara meditācija, Vada Vladimirs Ahmanajevs

Lejupielādēt ierakstu


15. janvāris

Vakara praktiskā nodarbība, Vada Natālija Koteļņikova

Lejupielādēt ierakstu


17. janvāris

Vakara meditācija, Vada Vladimirs Ahmanajevs

Lejupielādēt ierakstu

http://www.sanatkumara.lv/index.php/audiomeditacijas-un-audioversijas/19-audiomeditacijas-un-audioversijas/1980-vakara-seansu-ieraksti-10-17-janvaris

 

Sutratma

Nodaļa no grāmatas “Dzīvo un mīli

19 01 22 10

Kad cilvēks tiecas pie Dieva, bieži skaita lūgšanas vai nodarbojas ar garīgām praksēm, viņa ticība jeb viņa garīgais serdenis nostiprinās. Kas slēpjas zem šī izteiciena, kas tas ir par garīgu serdeni? Tas nav tikai stipras ticības paraugs, tādā veidā tiek nostiprināta sutratma, tas pats sudrabainais pavediens, kurš saista cilvēka ķermeni un Dvēseli, tālāk šī saikne aizstiepjas pie Gara, Monādes, caur viņu īstenojas saikne ar Logosu, kurš vada Zemi, viņa mērķi, pēc tam ar Saules Logosu un tā tālāk.

Sutratma – būtībā Atma, tiekšanās uz Dieva būtību. Viņa cilvēka Centrālo Atomu saista ar pasaules-ēkas centru, ar centrālā tora piltuvi. Viss, kas eksistē, ar saviem toriem ir saistīts ar šo piltuvi. Aiz tās – cita pasaule. Neviens nezina, kas tur ir. Sutratma, kā viens no cilvēka Gaismas ķermeņiem, sakrīt ar cilvēka dzīves asi, viņa torsionu lauka asi. Viņai ir spirālveida uzbūve. Ir kreisās vērpes, ir arī labējās vērpes spirāles. Šo staru pie cilvēka izlaiž Monāde. Pēc fiziskā ķermeņa nāves Monāde šo staru ievelk atpakaļ. Uz spirāles vijumu saīsināšanos balstās tās ievilkšana pēc nāves. Šis nesadedzināmais stars var attīstīties, var vitalizēties ar spēcīgu apziņu. Spirāle paplašinās un aptver visus cilvēka ķermeņus. Cilvēka garīgā saikne ar Skolotāju īstenojas tieši pa tādu kanālu.

Lasīt vairāk...

 

Spožā saule 19.01.21.

Ziemas reportāža

 

Šodien mums bija burvīga kolektīva meditācija, saistīta ar Mēness aptumsumu. Norāde uz meditāciju: https://www.youtube.com/watch?v=WrroYiXr2oo

Pēc meditācijas mēs ar Vladimiru izgājām pastaigāties pa mežiņu blakus mājai un izbrīnījāmies par tik spožu caururbjošu Sauli.

19 01 22 01

Sasnidzis sniegs, un mežā viss kļuvis balti balts.

Lasīt vairāk...

 

Dzīvības Princips

Nodaļa no grāmatas “Dzīvo un mīli

19 01 21 01

Ar ko Dzīvības Princips atšķiras no vienkārši Dzīvības?

Sanats Kumara: Par Dzīvību Mēs esam pieradušu saukt Logosu. Jā, patiešām, viņš dod dzīvību visam. Viņu var nosaukt vēl simtiem vārdos, un tie visi atspoguļos viņa būtību. Taču viņš ne vienatnē būvē sevi un izpauž Visuma veidā. Viņam ir daudz Palīgu, tajā skaitā arī Dzīvības Princips, kā Mēs viņu saucam. Tā ir Augstās Hierarhijas Promonāde, kura, tāpat kā Pramatērija, caurauž visu Pasaules-ēku un ir Visuma neatņemama daļa, bez kuras Dzīvība nav iespējamā nekādā izpausmē.

Tā ir smalkākā matērija, emanācija, starojums stipri retinātā stāvoklī. Logosa sākotnējais darbs ir, lai piesaistītu sev šīs emanācijas kā polāru pretstatu, sabiezinātu tās, piesātinātos ar tām. Tajā viņam palīdz Pasaules-ēka. Aiz Logosa eksistences robežām ir starojumi plūsmu veidā, kurās tad arī eksistē koncentrētākā veidā Dzīvības Princips, izplatot Dzīvību pa Pasaules-ēku. Vācot kopā šīs emanācijas un piesātinoties ar tām, Logoss pāriet uz radīšanas stadiju.

Kāda ir Dzīvības Principa darbības būtība?

Lasīt vairāk...

 

Mēness aptumsuma meditācija

Meditācijas ieraksts: Mēness aptumsums

21. janvārī pulksten 8 no rīta pēc Maskavas laika

19 01 19 01

Ierakstu noskatīties var pēc šīs norādes

http://www.sanatkumara.lv/index.php/raksti/26-raksti-2019/1973-meness-aptumsuma-meditacija

 

Gribas un Varenības Stars

Nodaļa no grāmatas “Dzīvo un mīli

19 01 21

Sanats Kumara: Gribas un Varenības Stars uz Zemes attīstīties pēc Mīlestības un Vieduma Stara visu aspektu atvēršanās. Ko viņš sevī ietver, kādas izpausmes?

Tā ir cilvēka varenības attīstība attiecībā pret vidi, vides vadīšana ar domas palīdzību, Dabas Likumu izmantošana, lai vispilnīgāk attīstītu realitāti, tās daudzveidību, neatkārtojamību un nozīmi, attīstot un atspoguļojot cilvēku kā garīgu būtni, piepildītu ar dzīvību, jēgu un vēlēšanos radīt.

Cilvēka varenība būs arī iespējā pilnīgi atbilst tai augstajai misijai, kuru viņā ielikusi Monāde, tam pjedestālam, uz kura viņa cilvēku ir pacēlusi. Cilvēks ir dārgs briljants aptvarā no attīstīta Manasa, augsta intelekta, mīlošas dvēseles un brīvprātīgas gribas paušanas saplūst ar saviem garīgajiem aspektiem, ar savu Dieva pārstāvi, caur kuru Ceļš ir iezīmēts uz augstu kalpošanu, kura sevī ietver ne tikai upurēšanos un pašatdevi, bet arī prieku, laimi un apmierinājumu no šīs vides, no šīs skaistās un varenās cilvēka kā spilgtas individualitātes sava uzdevuma – kalpot Viengabalainajam – apzināšanās pašatklāšanas.

Gribas - Varenības emanācijas attīstība izpaužas tad,

Lasīt vairāk...

 

Fohats

Nodaļa no grāmatas “Dzīvo un mīli

19 01 19

Sanats Kumara: Vispasaules Doma, pasaules veidošanas, radīšanas Ideja, visa, kas izpausts, dzīvības būtīgums, Fohats apvieno visus plānus – no ugunīgā līdz blīvajam. Ir visu enerģiju visu izpausmju, kādas mēs varam uzskaitīt, pamats. Ja Pramatērija ir visas materiālās pasaules pamats, tad Fohats plus pie tā apvieno visu domu, kura būvē pasauli. Tas ir visa Gars. Logoss un viņa palīgi izmanto Fohatu, “strādā” ar viņu, un paši no viņa sastāv. Dievišķā Doma eksistē kā katra atoma vissmalkākais apvalks. Viela ir Radītāja domas caurausta sākotnēji. Tā ir neatņemama matērijas īpašība. Jo rupjāka matērija, jo mazāks tās procents ir šajā apvalkā un jo lēnākas ir vielas vibrācijas.

Vai to var saukt par enerģiju?

Jā. Tāpēc ka viss, kas eksistē, ir piepildīts ar Radītāja Dievišķo domas enerģiju. Viss ir Doma, pārveidota Gaismā. Mēs ar to domājam – Manvantaras laikā. Kad iestājas Pralaija, tad tas viss atriežas Domā. Tas ir, Gaisma dziest mūsu izpratnē, gara-tēli izzūd, viela pāriet sākotnējā stāvoklī, lai no tās varētu radīt kaut ko jaunu. Fohats Pralaijas lakā ir klāt slēptā veidā, potenciālā, katrā Visuma punktā. Tas ir tas, ko “izelpo” Logoss, būvējot pasauli, un ko ieelpo, pievienojot Apziņas – “Visuma gaisu”. Ja Neizpaustajā pasaulē varam aplūkot Trīsvienību, tad Fohats, Dzīvības Princips un Pramatērija – kā Gars, Dvēsele, Ķermenis. Tātad Dzīvības Principu var saukt par Pasaules Dvēseli.

Kāda tad ir atšķirība starp izpausmes enerģijām un Fohatu?

Vibrācijā. Tās ir pašas smalkākās vibrācijas.

Kāda tad ir atšķirība starp Fohatu un Dzīvības Principu?

Lasīt vairāk...

 

Vakara nodarbību saraksts uz janvāri

10. janvārī, ceturtdien, pulksten 18 pēc Maskavas laika: Vakara meditācija, Vada Vladimirs Ahmanajevs, bezmaksas

Norāde https://my.webinar.fm/go/sanat209/5049

 

15. janvārī, otrdien, pulksten 18 pēc Maskavas laika: Vakara meditācija, Vada Natālija Koteļņikova, bezmaksas

Norāde https://my.webinar.fm/go/sanat209/fbfnf

 

17. janvārī,ceturtdien, pulksten 18 pēc Maskavas laika: Vakara meditācija, Vada Vladimirs Ahmanajevs, bezmaksas

Norāde https://my.webinar.fm/go/sanat209/4y4y4

 

22. janvārī, otrdien, pulksten 18 pēc Maskavas laika: Vakara meditācija, Vada Vladimirs Ahmanajevs, bezmaksas

Norāde https://my.webinar.fm/go/sanat209/49567

 

24. janvārī, ceturtdien, pulksten 18 pēc Maskavas laika: Vakara meditācija, Vada Natālija Koteļņikova, bezmaksas

Norāde https://my.webinar.fm/go/sanat209/45768

 

29. janvārī, otrdien, pulksten 18 pēc Maskavas laika: Vakara meditācija, Vada Vladimirs Ahmanajevs, bezmaksas

Sīkāk https://my.webinar.fm/go/sanat209/fghjkj

 

31. janvārī, ceturtdien, pulksten 18 pēc Maskavas laika: Vakara meditācija, Vada Natālija Koteļņikova, bezmaksas

Norāde https://my.webinar.fm/go/sanat209/8fifu

 

(Pēc Rīgas laika - 1 stundu agrāk)

http://www.sanatkumara.lv/index.php/raksti/24-raksti-2018/1941-vakara-nodarbibu-saraksts-uz-janvari

 

Tatjana Breslavska - Saraksts uz janvāri

DĀRGIE DRAUGI!

 

Piedāvāju jums sarakstu uz janvāri

 

01.05. pulksten 18.00 satsangs ar Skolotājiem ieeja brīva https://my.webinar.fm/go/anaha773/dukotjb

 01.09. Gaismas meditācija       ieeja brīva https://my.webinar.fm/go/anaha773/2hadyc3

01.12. Ra Gaismas Grupas vebinārs  norāde pēc apmaksas

500 rbļ.

01.16. Gaismas meditācija       ieeja brīva https://my.webinar.fm/go/anaha773/wtxpis6

01.19. Ra Gaismas Grupas vebinārs  norāde pēc apmaksas

500 rbļ.

01.23. Gaismas meditācija       ieeja brīva https://my.webinar.fm/go/anaha773/hsazwx8

01.26. seminārs "Galaktiskā Augšupcelšanās Skola norāde pēc apmaksas

800 rbļ.

01.30. Gaismas meditācija       ieeja brīva

http://www.sanatkumara.lv/index.php/tatjana-breslavska/25-tatjaba-breslavska/1933-tatjana-breslavska-saraksts-uz-janvari

 

Vēl raksti...