Tatjana Tihoplava. "Viņš atgriezīsies oktobrī". 2016-2020 (papildināts 20.11.22)

2020. gada 22. novembris

Par Visumu, par režģiem un šūnām

2. daļa.

 

- Grāmatā “Priekštecis” mēs rakstījām, ka, no Planka redzes viedokļa, pasaules-ēkā ir klātesoša kāda “matrica”, kurā savu sākumu ņem jaunas zvaigznes, DNS un pati dzīvība. Jūs to apstiprinājāt, sakot: “Plankam ir taisnība. Tāda matrica eksistē, un es esmu jūsu matricas aizbildnis.” Precizējiet, lūdzu, šajā gadījumā runa ir par Visuma vai planētas kristālisko režģi?

ASTRUSS: Šajā gadījumā runa ir par Visuma kristālisko režģi.

- Un kāpēc Jūs? Jo ar fizisko Visumu taču nodarbojas otrās kategorijas Vēji, bet jūs piederat pirmās kategorijas Vējiem?

ASTRUSS: Hm. Šis jautājums ir nedaudz neprincipiāls. Proti, mēs kopīgi risinām jautājumu par fiziskā Visuma radīšanu un piedalāmies viņa eksistencē. Tajā skaitā arī jautājumos, kas skar dzīvību nesošo planētu eksistenci.

 

- Bet vai pēc analoģijas nevar mūsu planētas kristālisko režģi nosaukt arī par planētas matricu?

ASTRUSS: Var tā nosaukt.

- Un jūs neesat mūsu planētas matricas aizbildnis.

ASTRUSS: Esmu. Ja reiz es esmu Visuma matricas aizbildnis, tad esmu visu planētu, kas nes dzīvību, aizbildnis.

- Runājot par Visuma kristālisko režģi, jūs teicāt: “Kristāliskais režģis nav magnētisks tāpat, kā, piemēram, cilvēka fiziskais ķermenis. Magnētiskumu ķermenī nes asinis, kuras ir magnētiskas uz tā rēķina, ka tajās ir dzelzs. Arī kristāliskajā režģī ir magnētisma nesējs. Telpiskās plūstamības ziņā tas ir līdzīgs asinīm.” Sakiet, vai magnētisma nesējs Visuma režģī nav informācijas plūsmas?

ASTRUSS: Tieši tā.

- Un šīs informācijas plūsmas ir magnētisma nesējas arī mūsu planētas režģī?

ASTRUSS: Pilnīgi pareizi. Un šīs informācijas plūsmas bioloģiskajā ķermenī izpaužas kā asins plūsmas. Apmēram par 70% tās ir asinis tādā izpratnē, kā to uztver Zemes zinātnieki, bet par 30% tās ir informācijas plūsmas. Tieši tāpēc jūsu zinātnieki līdz šim laikam nevar līdz galam tikt skaidrībā ar asinīm.

 

- Režģa ribas ir stāvviļņi, un visu režģi caurauž viļņi. Ar ko viļņi-ribas atšķiras no režģi cauraužošajiem viļņiem? Tikai ar to, ka tie ir stāvoši un nostiprināti mezglos, veidojot šūnas?

ASTRUSS: Ne tikai. Režģi caurauž milzīgi daudz dažādu viļņu. Un režģa ribas ir enerģijas X stāvviļņi.

- Es pareizi sapratu?

ASTRUSS: Absolūti pareizi.

 

- Vai šis planētas viļņveidīgais režģis nav “dzīvību kulstošs” (“живодрягящей”)?

ASTRUSS: Ir.

- Tas nevar būt pilnīgi novietots attiecībā pret planētu, bet droši vien šūnas šķautnes un varbūt arī ribas var deformēties, piemēram, izstiepties? Var?

ASTRUSS: Var.

- Mums ir zināms, ka planētas kristāliskajā režģī ir dažādas šūnas pēc gabarītiem, pēc izmēriem, pēc elektromagnētiskajiem laukiem utt. Varbūt šajā režģī eksistē lielas dažādu valstu šūnas, bet tajās ir mazas individuālas cilvēku šūnas? Varbūt tā?

ASTRUSS: Tieši tā.

 

- Astrus, tā kā režģi tika radīti agrāk, nekā parādījās valsts iedzīvotāji, kā tika ņemts vērā, ka, piemēram, Ķīnā būs 8 miljardi cilvēku un jābūt 8 miljardiem šūnu, bet Krievijā 150 miljoni cilvēku un jābūt 150 miljoniem šūnu? Kā tas tika ņemts vērā?

ASTRUSS: Tas tika ņemts vērā ļoti vienkārši. Režģu dalīšanās iespējama bezgalīgi daudzās šūnās jebkurā telpā. Un tas notiek diezgan viegli.

- Vai es pareizi saprotu – planētas kristāliskā režģa šūnas caurauž telpu augstumā līdz Visuma robežai? Līdz hronoapvalkam?

ASTRUSS: Pareizi, taču, tuvojoties apvalkam, šīs šķautnes pakāpeniski izsmērējas.

- Man tieši ir nākamais jautājums. Cilvēka individuālā informācijas šūna pēc būtības ir viņa smalkais fiziskais ķermenis. Arī viņa caurauž uz augšu visu telpu, izsmērējoties pie Visuma apvalka? Tā?

ASTRUSS: Tā.

 

- Mums ir teikts, ka Vitālijs ienāca tajā pašā šūnā, kuru atstāja, kad nomira. Vai nevar teikt, ka visas būtības, kuras uz Zemes pamodās un pēc nāves atgriežas Zemes plazmoīdajā pasaulē, nonāk savā pašas šūnā? Tā?

ASTRUSS: Tā ir pareizi teikt.

- Iznāk, ka smalkais fiziskais ķermenis kaut kā ir saistīts ar būtības frekvenču raksturlīkni? Tā?

ASTRUSS: Tā.

- Un, ja tā, tad varbūt tieši saikne pēc frekvences pievelk būtību uz savu režģi?

ASTRUSS: Tas ir tiesa.

- Un kāda ir šīs saiknes būtība?

ASTRUSS: Var iztēloties savdabīgu konusu, kurš izveidojies uz šīs būtības, kura spējusi uz Zemes pamosties, uzmanības rēķina. Tā ir uzmanība, kuru viņa bija pievērsusi attiecīgajai informācijai. Un šis konuss būtību vienkārši ievelk. Apmēram tā, kā Vitāliju pievilka jums jūsu uzmanība, koncentrēta uz Vitāliju un uz šo informāciju. Toreiz viņam nebija masas, un gravitācijas spēks uz viņu neiedarbojās. Bet jūsu uzmanība viņu vilka.

 

- Mirušie nonāk mirušo pasaulē, kas atrodas psihosfērā, kuru rada šīs valsts iedzīvotāji. Spriežot pēc visa, informācijas šūnas ir saistītas ar psihosfēru, tāpēc ka caurauž visu Visumu. Tajā skaitā gan visumu, gan fizisko vakuumu? Tā?

ASTRUSS: Tā. Tās iet cauri gan psihosfērai, gan cauri visam fiziskajam visumam.

 

- Būtība, kura nepamodās, aizejot uz mirušo pasauli, “atraujas” no savas informācijas šūnas vai ne?

ASTRUSS: Jā, būtība atraujas no šūnas.

- Kad tāda būtība iet uz jaunu dzimšanu, viņu no mirušo pasaules valsts psihosfērā perifērijas vilnis aiznes uz tās pašas valsts šūnām, taču viņa var nonākt jebkurā brīvā individuālajā šūnā. Piemēram, nomira Pēterburgā, bet pēc tam piedzima Urjupinskā. Bet viņa vienalga atgriezīsies Krievijā, tāpēc ka psihosfēra, no kuras viņa nāk, atrodas virs Krievijas? Taču citā šūnā.

ASTRUSS: Pilnīgi pareizi. Var nonākt šūnā Urjupinskā.

- Un kā mēs ar Vitāliku nonācām Krievijā sākotnēji? Mēs netikām radīti speciāli Krievijai?

ASTRUSS: Jā, jūs tikāt radīti speciāli Krievijai.

- Mans Dievs! Un man tā patīk siltums… Un mēs vienmēr dzimām un dzīvojām aukstajā Krievijā?

ASTRUSS: Jā, tas ir tieši tā. Jūs vienmēr dzimāt un dzīvojāt aukstajā Krievijā. Un jūs vienmēr tikāt galā ar savu misiju. Arī šajā pēdējā dzīvē, kuru jūs dzīvojat pašlaik, jūs tikāt un tiekat galā vienkārši spīdoši. Un tieši tāpēc unikālā pāra izvēle apstājās pie jūsu pāra.

- Jā-ā-ā…

Turpinājums sekos...

http://www.sanatkumara.lv/index.php/v-un-t-tihoplavi/27-v-un-t-tihoplavi/2186-tatjana-tihoplava-vins-atgriezisies-oktobri-2016

 

Laime un nelaime

Saruna ar Saules Brālību

20 11 24

SB: Šodien seansā aplūkosim, kas ir laime un kā to sasniegt.

Laime – tā ir dvēseles sajūta, kad dvēsele ir apmierināta, jūt apmierinājumu no dzīves, neraugoties uz dažām ķermeņa neērtībām. Kad visas sistēmas adekvāti darbojas un netraucē dvēselei baudīt pašu dzīvi ķermenī, dabas un cilvēka skaistumu. Kad dvēselē ir bezvējš un jūs varat just baudu no vienkāršas dzīves.

Kad jūs varat just baudu no vienkāršas dzīves? Kad ir tīra sirdsapziņa, kad jums nav pārestības sajūtas, nevienam neesat parādā, kad esat apmierināti ar sevi.

Kad jūs esat apmierināti ar sevi? Kad jūs sevi mīlat un pieņemat savas īpatnības kā dotumu, kā savas dzīves nokrāsas. Un, ja jūs pieņemat savas nokrāsas šeit un tagad kā dvēseles stāvokli pašlaik, tad arī jūsu dvēsele ieklausīsies ķermenī un saskaņos savas vēlmes ar ķermeniskajām vajadzībām.

Lūk, šo ķermeņa un dvēseles saskaņotību vienotībā mēs saucam par laimīgu laika pavadīšanu uz planētas, labpatiku un apmierinājumu.

Daži domā, ka viņiem visu laiku vajag kaut ko jaunu, kaut ko īpašu un kaut ko atšķirīgu no citiem. Dvēsele nav mantkārīga šādā nozīmē. Viņai nevajag visu laiku jaunumus. Viņa vērīgi ieklausās savā esamībā ķermenī, savā klātbūtnē. Viņa iekrāso jūsu uzmanību ar savu individuālo atrašanās ķermenī sajūtu.

Dvēsele mēģina atrast savu atspoguļojumu ķermeniskajās sajūtās, kā spogulī. Kā es jūtos, – saka dvēsele, – kad ķermenī viss ir harmoniski? Man neko nevajag, izņemot to, lai man viss būtu labi un es nebūtu norūpējusies par kādiem notikumiem.

Šo dvēseles STĀVOKLI mēs saucam par KLĀTBŪTNI. Mierīgu klātbūtni, vienkāršu klātbūtni, vieglu klātbūtni.

Lasīt vairāk...

 

Tatjana Breslavska - Orvontona Korpusa Apskaidrotāji

20 11 24

Vakar pie manis atnāca Orvontona Korpusa Apskaidrotāji un pieņēma mani Korpusa locekļos, pieslēdzot tā Centrālajam Posmam.

Daži fragmenti par Orvontonu no “Urantijas Grāmatas”:

“Orvontons – viens no septiņiem virsvisumiem, Viņš ir pazīstams, pirmām kārtām pateicoties savam satriecošajam un dāsnajam veltījumam, žēlsirdīgi palīdzot pasaules mirstīgajiem iedzīvotājiem. Viņš kļuva pazīstams ar triumfējošiem tiesas spriedumiem, mīkstinātiem ar žēlsirdību, diženuma varu, ko noteica pacietība un laiks, upurējot tos mūžības stabilizēšanai. Orvontons – Visuma mīlestības un žēlsirdības demonstrējums.

Lasī vairāk...

 

Tatjana Tihoplava. "Viņš atgriezīsies oktobrī". 2016-2020 (papildināts 20.11.21)

2020. gada 21. novembris

ATBILDES

Kontakts ar Astrusu 20.11.20.

 

1. Es saprotu, ka mēs nesapratīsim, kāpēc notiek tādas kļūmes, taču kāpēc gan tik bieži tamlīdzīgas kļūmes notiek, ja reiz dzimst tik daudz autistu un dauņu?

Un iznāk, ka neviens nav pasargāts no tādas nejaušības, pat ja viņa frekvences raksturlīknes dzīves laikā tika paceltas pietiekoši augstu, tas ir, viņš tapa “pamodies”?

Vai arī šeit tomēr darbojas daudzu faktoru cēlonis? Vēl jo vairāk, ka statistika rāda, – jo vecāka māte, jo lielāks varbūtības %, ka piedzims tāds bērns.

 

ASTRUSS: Tādas kļūmes parastā situācijā notiek ne tik bieži. Taču saistībā ar pāreju, kad parādījās iespēja būtības diezgan viegli pārvest uz augstfrekvences līmeni, tad, teiksim tā, sistēmas pārslogotības dēļ tādas kļūmes sāka notikt biežāk. Proti, būtības, kas iet uz dzimšanu zemfrekvences fiziskajā pasaulē vai augstfrekvences pasaulē, tiek nestas ar enerģētiskām plūsmām. Un ir iespējama kļūmju rašanās šajās enerģētiskajās plūsmās.

Kas attiecas uz nejaušību, jā, šeit neviens nav pasargāts no nejaušības. Kas tāds ir iespējams. Un, kas attiecas uz varbūtības procentu, ka tāds bērns parādīsies gados vecākai mātei, arī šeit Jums ir taisnība. Taču tas ir saistīts tikai ar enerģētiskajām plūsmām. Tamlīdzīga situācija rodas sakarā ar to, ka gados vecāka māte, noskaņota uz augstāku frekvenci, var pievilkt būtību ar augstāku frekvenci, kura nāk uz dzimšanu.

 

2. Vai gadījumā ne aizbāznī notiek tamlīdzīgas kļūmes?

ASTRUSS: Nē, ne aizbāznī notiek tamlīdzīgas kļūmes. Tās notiek telpā uz tā rēķina, ka pastāv milzīga enerģētisko plūsmu kustība.

 

3. Daudzi uzskata, – ja vecākiem atnāk tādi nepilnvērtīgi bērni, – tas ir rezultāts tam, ka vecāki ir sastrādājuši Karmas mezglus pagātnē.

Vai es pareizi saprotu, ka var droši apgalvot, – kaut arī šeit Karma darbojas kā mijiedarbības likums starp atnākušajām bērnu un vecāku būtībām, – tas it nemaz nav saistīts ar vecāku dzimtas pagātnes Karmas mezgliem?

ASTRUSS: Karmas likums nedarbojas vispār, un, atbilstoši, tas nav saistīts ar vecāku pagātnes karmas mezgliem.

http://www.sanatkumara.lv/index.php/v-un-t-tihoplavi/27-v-un-t-tihoplavi/2186-tatjana-tihoplava-vins-atgriezisies-oktobri-2016

Skat. lapas beigās

 

Vakara seansu ieraksti, 16.-17. novembris

19 05 11

Noklausīties ierakstu var tieši vietnē


16. novembris

 Vakara nodarbība. Vada Nafisa Kravcova


17 novembris

Vakara meditācija. Vada Vladimirs Ahmanajevs

Lejupielādēt ierakstu

http://www.sanatkumara.lv/index.php/audiomeditacijas-un-audioversijas/19-audiomeditacijas-un-audioversijas/2898-vakara-seansa-ieraksti-16-17-novembris

 

5G un koronavīrusa saikne

Seanss ar Diženo Dievieti

20 11 22

21.11.20.

Kāda saikne ir starp Interneta piekto paaudzi un kovidu? Daudzi autori atrod tiešu saikni, taču to nav iespējams pierādīt. Visi zinātnieki-speciālisti interneta tehnoloģiju sfērā turas pie viedokļa, ka nav nekādas saiknes un tās ir muļķības, viltus ziņas, sazvērestības teorija. Bet nav taču tāda pati “muļķība” ķīmiskās šleifes (Chemtrail conspiracy theory), kuras izraisa analoģiskas slimības? Arī tās varētu saukt par izdomājumu, ja ne pēdas debesīs.

Taču godīgākie zinātnieki-speciālisti medicīnas sfērā redz šo savstarpējo saikni. Man šķiet – ja tas nebūtu tā, tādas runas sen būtu noklusušas. Šodien man tika atsūtīts video, kurš tad arī izraisīja manus jautājumus Diženajai Dievietei. 5G kārbiņas iekšienē meistars-montieris mums rāda kvadrātiņu ar uzrakstu “cov19”. Es filmu nevarēju nokopēt un nezinu, varbūt tā ir viltus ziņa. Taču tāda video atnākšana dienā, kad paredzēts seanss ar DD, pievērsa manu uzmanību šai problēmai. No šejienes izriet mani jautājumi, kāda ir saikne?

Lasīt vairāk...

 

Visai pasaulei ir viena un tā pati apziņa

Atmiskais plāns, apgūšana

16.11.20.

Pēc seansa ar Galaktisko Kristu

(http://www.sanatkumara.ru/stati-2020/pervie-shagi-v-atmicheskom-plane)

es sāku apgūt jauno telpu, uz kuru iznācu, atmisko plānu, sekojot padomam: “Kad jūs esat Viss Kas Ir, pamēģiniet palūkoties uz sevi, kas jūs šajā plānā pēc būtības esat.” Protams, pagaidām mēs nevaram aptvert ar sevi šo Visu Kas ir, bet kaut kas taču ir jādara, ar kaut ko jāsāk apgūšana ar savu apziņu, saprotot, ka es esmu it kā nolaidusies uz svešas planētas un eju uz labu laimi.

Tātad es pacēlos, sākumā nonācu it kā viskozā pusšķidrumā, gluži kā nogulās ūdens dibenā, augstāk kļuva brīvāk un vieglāk, pēc tam it kā izgāju cauri ledus garoziņai (?) un pacēlos uz augšu kā augs. Es pašlaik vairāk esmu līdzīga dendrītam.

20 11 21 01

Mana sakne ir nogulās ūdens dibenā, bet lapa gaisā, un tā ir žuburaina kā dendrītam. Šeit ir daudz gaismas, it kā no saules, un svaigs gaiss. Vai minerālā plāna loks jaunā līmenī atkārtojas arī tālāk?

Lasīt vairāk...

 

Ceļš uz Tēvu (Rīga)

13 12 07

(čenelings seminārā Rīgā)

Priekšvārds

Draugi, domāju, ka raksti “Mēs visi – vienota Dievišķības izpausme” un “Kas tālāk?” izraisīja neviennozīmīgas reakcijas daudziem no jums. Grūti ir šķirties no ilūzijām, kuras līdz šim laikam uztur daudzi ezotēriķi, ka Debesu Tēvs ir Gaismas un Mīlestības ideāls. Cik bieži mēs aizmirstam, ka viņš mīl mūs visus, bez izšķiras – gan gaišos, gan tumšos. Un mēs sākam to redzēt, pacēlušies virs planētas meditācijā uz Kristus-apziņas līmeni, kad mēs vairs neatšķiram, kurš ko dara un kā uzvedas. Un mums pazūd jēdziens “cienīgs” un “necienīgs”.

Lūk, fragments no Jāņa Oppes vēstules un norāde uz 2013. gada rakstu, kuru es nolēmu atkal publicēt, tāpēc ka tas ir noderīgs mums visiem – gan iesācējiem, gan tiem, kas turpina.

“Sveicināti, dārgā Natālija!

Pateicos par saturīgajiem rakstiem Debesu Tēvam un Jums! Runa ir par ”Mēs visi – vienota Dievišķības izpausme” un “Kas tālāk?” Man neparādījās protests, ka Tēvs izvēlas stipros. Uzreiz atcerējos kādu Jūsu rakstu, par laimi, es to atradu. “Ceļš uz Tēvu (Rīga)”. Tur Tēvs saka:

“Un, ja jūs pacelsieties uz Debesu Tēva apziņu un paskatīsieties uz miriādēm radījumu, katrs no kuriem dzīvo savu dzīvi, gluži kā strops vai skudru pūznis, tad jūs pieņemsiet absolūti visu, ko viņi dara. Jūs nešķirosiet “labajā” un “sliktajā”. Viss, kas ir stropā vai skudru pūznī, strādā kopēja rezultāta labā. Un, kad jūs redzēsiet kopējo rezultātu, tad attieksme pret katru radījumu, kurš strādā kopējā rezultāta labā, jums būs vienāda. Tā tad arī ir Tēva Apziņa. Jūs augstu vērtēsiet katru apziņu, kura strādā stropā vai skudru pūznī, tāpēc ka viņa nes labumu ne tikai šim skudru pūznim, bet arī jums. Viņa attīstīta jūs savā neparastā veidā, ar savu neparasto pieredzi, ar personīgo stāstu, kāds ir katram no šiem mazajiem burvīgajiem radījumiem.”

Ar Mīlestību

Jānis”

Lasīt vairāk...

 

Tatjana Breslavska - Debesu Tēvs par mums un “laika cilpu”

20 11 18

Šogad Krievija atzīmēja krievu “atoma” 75 gadu jubileju. 1945. gada augustā pēc amerikāņu kodolsprādzieniem Japānā tika pieņemts lēmums par padomju atombumbas radīšanu, lai saglabātu paritāti starptautiskajā arēnā. Tālāk – viena vienīga bruņošanās sacensība.

Noskatījos jubilejai pieskaņoto filmu “Bumba”. Visu nakti pēc tam redzēju, kā es vadīju procesu – radīt un samontēt iekārtu planētas attīrīšanai no radiācijas. Šī iekārta to vilka iekšā kā magnēts.

Lasīt vairāk...

 

Apzinātie sapņi: kā pārvaldīt miegu

20 03 20 01

Sapņu telpā kā hologrammas eksistē jebkuri priekšmeti, notikumi, cilvēki. Tā ir tāda pati gatavu variantu telpa, kādu aprakstīja Einšteins kvantu fizikas pamatos. Kontrolēt sapņus – tātad pamosties, kad esat aizmidzis. Tādā stāvoklī, kad ķermenis dus, bet smadzenes izmanto zemapziņā slēptos resursus, jūs varat apmeklēt jebkuru pasaules punktu, iemācīties franču valodu, noskaidrot attiecības ar tuvu cilvēku, materializēt dzīvokli Manhetenā vai novājēt. Jūs radāt vadāmu sapni, visus notikumus tajā kontrolējat un paņemat no tā savā dzīvē visu, ko gribat.

Lasīt vairāk...

 

Meditācija ar Mariju Magdalēnu

Sērija “Meditācija un čenelings”

28. novembrī, sestdien, pulksten 13 pēc Maskavas laika (12 pēc Rīgas laika)

Meditācija ar Mariju Magdalēnu

 

20 11 09 02

 

Kārtējā nodarbība no sērijas “Meditācija un čenelings” –

tikšanās ar Augšupcelto Valdnieci – Mariju Magdalēnu

 

Marija Magdalēna (vikipēdija)

“Marija Magdalēna – evaņģēlija personāžs, dzimusi Magdalas pilsētā (no šejienes arī iesauka) Galilejā. Tā droši vien ir Jaunās Derības pati mīklainākā un noslēpumainākā figūra. Pareizticība balstās tikai uz evaņģēlija liecībām un godina Mariju Magdalēnu kā apustuļiem līdzvērtīgu svēto.

Lasīt vairāk...

 

Vēl raksti...